Ansvarlige investeringer er fremtidens investeringer

Ansvarlighed spiller en vigtig rolle, når du investerer med Danske Invest. Derfor tager vi hensyn til de miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse i vores fonde. De tre begreber forkortes fra engelsk ESG (Environmental, Social & Governance). Ved at vi forholder os til ESG, kan vi bedre udvælge attraktive investeringer og samtidig påvirke erhvervslivet og samfundet i en bæredygtig retning.
 

Danske Invests fundament for ansvarlige investeringer

Alle fonde følger vores politik for ansvarlige investeringer. Det betyder blandt andet, at fondene inddrager bæredygtighedsrisici, bruger aktivt ejerskab og afholder sig fra at investere i bestemte selskaber. Politikken bygger på en række principper, der understøtter ambitionen om at skabe attraktive afkast til vores investorer og bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling.

Læs mere

Vores fundament bygger på følgende principper

 

  • Vi inkluderer bæredygtighedsrisici i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger.
  • Vi er aktive ejere, der søger at støtte og påvirke selskaber i en positiv retning.
  • Vores ambition er at tilbyde et bredt udbud af ESG-fonde og bæredygtige fonde.  
  • Vi er er transparente omkring vores  arbejde med ansvarlige investeringer.
  • Vi bidrager til at udvikle finansbranchens arbejde med ansvarlige investeringer.
Bæredygtighedshensyn er en naturlig del af dine investeringer

Selskabernes arbejde med bæredygtighed eller mangel på samme kan have konsekvenser for deres forretning - og dermed dit afkast som investor. Alle vores fonde har derfor fokus på at nedbringe det, der kaldes bæredygtighedsrisici for at beskytte dine investeringer. Det kan eksempelvis skade selskabernes evne til at tjene penge, hvis de ikke omstiller sig til en grøn økonomi eller har dårlige medarbejderforhold. De bæredygtighedsrisici tager vi højde for, når vi udvælger attraktive investeringsmuligheder til vores investorer.


Værktøjer for ansvarlige investeringer


 

Investeringer fravælges

Vi går i dialog med selskabernes ledelser og stemmer på deres generalforsamlinger for at påvirke deres adfærd i en mere bæredygtig retning.

Bæredygtighed inddrages

Vi analyserer, hvordan selskaber arbejder med bæredygtighedsforhold for at træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger til gavn for kunderne.

Selskaber påvirkes

Vi går i dialog med selskabernes ledelser og stemmer på deres generalforsamlinger for at påvirke deres adfærd i en mere bæredygtig retning.


ESG-fonde

Fonde, der fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis, kalder vi for ESG-fonde. Fondene fremmer ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på klima- og medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. De kan også arbejde aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige eller afholde sig fra at investere i selskaber med stor, skadelig klimapåvirkning.
 
ESG-fonde opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Læs mere om vores ESG fonde


De fonde med den største grad af bæredygtighed implementeret, vil blive kaldt ”bæredygtige fonde” i Danske Invest. Det er fonde, der udover at inkludere bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen, også består af konkrete bæredygtige investeringer, der arbejder målrettet med udfordringer i forhold til den bæredygtige omstilling. I Danske Invest har vi en klar ambition om, at fondene Danske Invest SICAV Global Sustainable Future og Danske Invest SICAV Euro Sustainable High-Yield Obligationer hurtigst muligt bliver kategoriseret som bæredygtig fonde i overensstemmelse med EU’s forordning. I den kommende periode arbejdes der målrettet på at udvikle processerne yderligere, så vi kan sikre og dokumentere, at de to fonde lever op til kriterierne i EU’s forordning for bæredygtige investeringer. 


Ansvarlige investeringer sætter dagsordenen i fondene

27.05.2021 Ny EU-regulering og øget efterspørgsel efter bæredygtige investeringsprodukter har ændret markedet for investeringer i det seneste år. Det viser ny rapport fra Danske Bank, der går i dybden med ansvarlige investeringer i Danske Invests fonde.

Læs mere

Aktiefond med verdensmålene i fokus tiltrækker mange nye investorer

09.04.2021 Interessen for at investere i aktiefonden Danske Invest Global Sustainable Future har siden lanceringen i september 2020 været stor. Her fortæller forvalterne om mulighederne ved at investere ansvarligt i disse år.

Læs mere


Bæredygtighedsdokumenter

Du kan læse mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer og få indblik i bæredygtighedsdokumenter for vores forskellige fonde. 

Læs mere