Ansvarlige investeringer er fremtidens investeringer

Ansvarlighed spiller en vigtig rolle, når du investerer med Danske Invest. Derfor tager vi hensyn til de miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse i vores fonde. De tre begreber forkortes fra engelsk ESG (Environmental, Social & Governance). Ved at vi forholder os til ESG, kan vi bedre udvælge attraktive investeringer og samtidig påvirke erhvervslivet og samfundet i en bæredygtig retning.
 

Vores fondes bæredygtighedsprofil

Du kan nemt se, hvordan Danske Invests fonde arbejder med bæredygtighedsaspekter. Alle vores fonde er underlagt Danske Invests politik for ansvarlige investeringer. Det betyder bl.a., at vi altid tager højde for bæredygtighedsrisici og afholder sig fra at investere i bestemte sektorer og aktiviteter. Derudover har en lang række af vores fonde et særligt bæredygtighedsfokus, som vi i Danske Invest kalder for ESG-fonde og bæredygtige fonde.
Danske Invests fundament for ansvarlige investeringer

Alle fonde følger vores politik for ansvarlige investeringer. Det betyder blandt andet, at fondene inddrager bæredygtighedsrisici, bruger aktivt ejerskab og afholder sig fra at investere i bestemte selskaber. Politikken bygger på en række principper, der understøtter ambitionen om at skabe attraktive afkast til vores investorer og bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling.

Læs mere

Vores fundament bygger på følgende principper

 

  • Vi inkluderer bæredygtighedsrisici i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger.
  • Vi er aktive ejere, der søger at støtte og påvirke selskaber i en positiv retning.
  • Vores ambition er at tilbyde et bredt udbud af ESG-fonde og bæredygtige fonde.  
  • Vi er er transparente omkring vores  arbejde med ansvarlige investeringer.
  • Vi bidrager til at udvikle finansbranchens arbejde med ansvarlige investeringer.
Bæredygtighedshensyn er en naturlig del af dine investeringer

Selskabernes arbejde med bæredygtighed eller mangel på samme kan have konsekvenser for deres forretning - og dermed dit afkast som investor. Alle vores fonde har derfor fokus på at nedbringe det, der kaldes bæredygtighedsrisici for at beskytte dine investeringer. Det kan eksempelvis skade selskabernes evne til at tjene penge, hvis de ikke omstiller sig til en grøn økonomi eller har dårlige medarbejderforhold. De bæredygtighedsrisici tager vi højde for, når vi udvælger attraktive investeringsmuligheder til vores investorer.


Værktøjer for ansvarlige investeringer


 

Investeringer fravælges

Vi går i dialog med selskabernes ledelser og stemmer på deres generalforsamlinger for at påvirke deres adfærd i en mere bæredygtig retning.

Bæredygtighed inddrages

Vi analyserer, hvordan selskaber arbejder med bæredygtighedsforhold for at træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger til gavn for kunderne.

Selskaber påvirkes

Vi går i dialog med selskabernes ledelser og stemmer på deres generalforsamlinger for at påvirke deres adfærd i en mere bæredygtig retning.
ESG-fonde

Fonde, der fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis, kalder vi for ESG-fonde. Fondene fremmer ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på klima- og medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. De kan også arbejde aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige eller afholde sig fra at investere i selskaber med stor, skadelig klimapåvirkning.
 
ESG-fonde opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Læs mere om vores ESG fonde

Bæredygtige fonde

Fonde med et bæredygtigt investeringsmål kalder vi for bæredygtige fonde. Disse fonde investerer i aktiviteter, der bidrager til at løse nogle af klodens udfordringer og skabe et mere bæredygtigt samfund. Fonde kan eksempelvis investere i selskaber og aktiviteter, der arbejder for grøn omstilling og bekæmper klimaforandringerne, sikrer rent drikkevand, forebygger forurening, beskytter miljøet, fremmer biodiversiteten, sikrer større social lighed eller bidrager til FN’s Verdensmål på anden vis. Samtidig medfører investeringerne ikke væsentlig skade på bæredygtige mål.
 
Vores bæredygtige fonde opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Læs mere om vores bæredygtige fonde


Få alle egenskaberne ved indeksinvesteringer - bæredygtigt

02.09.2021 Seks indeksfonde i Danske Invest har haft betegnelsen bæredygtig siden juli. Men kan fonde, der følger en passiv investeringsstrategi, overhovedet være bæredygtige? Vi har været i maskinrummet hos porteføljeforvalter Kim Grønning Thomsen for at få en forklaring.

Læs mere

Seks indeksfonde bliver nu betegnet bæredygtige

01.07.2021 Er det vigtigt for dig, om dine investeringer understøtter en bæredygtig udvikling? Så kan du glæde dig over, at en række af Danske Invests indeksfonde nu kategoriseres ”Bæredygtige fonde” også kendt som artikel 9 produkter i overensstemmelse med EU forordningen.

Læs mere


Bæredygtighedsdokumenter

Du kan læse mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer og få indblik i bæredygtighedsdokumenter for vores forskellige fonde. 

Læs mere