Ansvarlige investeringer er fremtidens investeringer

Ansvarlighed spiller en vigtig rolle, når du investerer med Danske Invest. Derfor tager vi hensyn til de miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse i vores fonde. De tre begreber forkortes fra engelsk ESG (Environmental, Social & Governance). Ved at vi forholder os til ESG, kan vi bedre udvælge attraktive investeringer og samtidig påvirke erhvervslivet og samfundet i en bæredygtig retning.
 

Vores fondes bæredygtighedsprofil

Du kan nemt se, hvordan Danske Invests fonde arbejder med bæredygtighedsaspekter. Alle vores fonde er underlagt Danske Invests politik for ansvarlige investeringer. Det betyder bl.a., at vi altid tager højde for bæredygtighedsrisici. Derudover har en lang række af vores fonde et særligt bæredygtighedsfokus, som vi i Danske Invest kalder for ESG-fonde og fonde med et bæredygtigt investeringsmål.
Danske Invests fundament for ansvarlige investeringer

Alle fonde følger vores politik for ansvarlige investeringer. Det betyder blandt andet, at fondene inddrager bæredygtighedsrisici og bruger aktivt ejerskab. Politikken bygger på en række principper, der understøtter ambitionen om at skabe attraktive afkast til vores investorer og bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling.

Læs mere

Vores fundament bygger på følgende principper

 

  • Vi inkluderer bæredygtighedsrisici i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger.
  • Vi er aktive ejere, der søger at støtte og påvirke selskaber i en positiv retning.
  • Vores ambition er at tilbyde et bredt udbud af ESG-fonde og bæredygtige fonde.  
  • Vi er er transparente omkring vores  arbejde med ansvarlige investeringer.
  • Vi bidrager til at udvikle finansbranchens arbejde med ansvarlige investeringer.
Bæredygtighedshensyn er en naturlig del af dine investeringer

Selskabernes arbejde med bæredygtighed eller mangel på samme kan have konsekvenser for deres forretning - og dermed dit afkast som investor. Alle vores fonde har derfor fokus på at nedbringe det, der kaldes bæredygtighedsrisici for at beskytte dine investeringer. Det kan eksempelvis skade selskabernes evne til at tjene penge, hvis de ikke omstiller sig til en grøn økonomi eller har dårlige medarbejderforhold. De bæredygtighedsrisici tager vi højde for, når vi udvælger attraktive investeringsmuligheder til vores investorer.


Værktøjer for ansvarlige investeringer


 

Investeringer fravælges

Vi går i dialog med selskabernes ledelser og stemmer på deres generalforsamlinger for at påvirke deres adfærd i en mere bæredygtig retning.

Bæredygtighed inddrages

Vi analyserer, hvordan selskaber arbejder med bæredygtighedsforhold for at træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger til gavn for kunderne.

Selskaber påvirkes

Vi går i dialog med selskabernes ledelser og stemmer på deres generalforsamlinger for at påvirke deres adfærd i en mere bæredygtig retning.
ESG-fonde (artikel 8)

Fonde, der fremmer miljømæssige (E) eller sociale forhold (S) samt sikrer god ledelsespraksis (G), kalder vi for ESG-fonde. Denne type af fonde fremmer ESG-forhold via screening, restriktioner, investeringsanalyse og aktivt ejerskab, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. Fondene integrerer ESG ved systematisk at identificere og adressere bæredygtighedsfaktorer i investeringsprocessen.

ESG-fonde opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Fonde med et bæredygtigt investeringsmål (artikel 9)

Fonde med et bæredygtigt investeringsmål investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et bæredygtigt mål. Det kan være reduktion af CO2, biodiversitet, cirkulær økonomi eller andre af FN’s verdensmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et socialt mål som for eksempel arbejdsforhold, social integration, menneskelig kapital eller andre af FN’s sociale mål. Derudover må disse fonde ikke gøre væsentlig skade på andre bæredygtige mål.
 
Vores bæredygtige fonde opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.Bæredygtighedsdokumenter

Du kan læse mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer og få indblik i bæredygtighedsdokumenter for vores forskellige fonde. 

Læs mere