Hjælp til skatten

Dine investeringsbeviser beskattes efter næsten de samme regler som direkte investering i obligationer eller aktier. Det gælder, uanset om du investerer almindelig, fri opsparing eller pensionsopsparing. Afkastet kan bestå af udbytter og/eller avancer eller tab.

Vær opmærksom på, at skattebehandlingen af dine investeringsbeviser afhænger af din individuelle situation og kan ændre sig fremover.