Hjælp til skatten

Investeringsbeviser beskattes efter næsten de samme regler som direkte investering i obligationer eller aktier. Det gælder, uanset om du investerer almindelig, fri opsparing eller pensionsopsparing. Afkastet kan bestå af udbytter og/eller avancer eller tab.

Vær opmærksom på, at investorernes skattebehandling afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Læs mere om skattereglerne i Danske Invest og skatten 2019 eller i vores Guide til selvangivelsen for 2018