Midlertidig stop for handel

Produkt ISIN kode Dato Årsag
Danske Invest
Østeuropa, klasse DKK d - under afvikling
DK0010257914 28-02-2022 10:00 Handlen er suspenderet: Fonden er under afvikling.