• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Fakta om Danske Invest

Danske Invest er det fælles varemærke for investeringsforeninger, alternative investeringsfonde og såkaldte mutual funds forvaltet af administrationsselskaber i Danske Bank-koncernen. Ultimo 2023 administrerede disse selskaber en formue på ca. 732 mia. kroner fordelt på mere end 300 fonde (afdelinger).

Danske Invest tilbyder en bred vifte af investeringsmuligheder til investorer i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Luxembourg og Tyskland. Hver fond (også kaldet "afdeling") investerer inden for hver deres specifikke område, f.eks. europæiske aktier eller globale obligationer. Danske Invest gruppen består af en række investeringsforeninger, alternative investeringsfonde og såkaldte mutual funds, som henvender sig til hver deres kundekreds. Det kan f.eks. være danske og udenlandske private investorer, institutionelle investorer, erhvervsvirksomheder eller boligorganisationer.

Danske Invests produkter distribueres via Danske Bank-koncernen og andre udvalgte banker og pengeinstitutter. 

Håndplukkede eksperter passer din opsparing
Danske Invest arbejder tæt sammen med en række internationalt anerkendte porteføljerådgivere. En vigtig del af vores arbejde er derfor at udvælge kompetente porteføljerådgivere, der er eksperter inden for netop deres investeringsområde. Vi benytter overvejende rådgivning fra Danske Bank Asset Management. Derudover har vi indgået aftale med flere udenlandske porteføljerådgivere. Det betyder, at uanset om du investerer i europæiske obligationer eller kinesiske aktier, kan Danske Invest tilbyde dig porteføljerådgivere, der er blandt de bedste på deres felt.

Danske Invest Management A/S
Investeringsforvaltningsselskabet Danske Invest Management A/S varetager den daglige ledelse af investeringsforeningerne og er herudover forvalter af såvel eksterne og interne alternative investeringsfonde. Det sker i overensstemmelse med lovgivningen, Finanstilsynets retningslinjer, foreningernes/fondenes vedtægter samt anvisninger fra disses bestyrelser, herunder investeringsrammer for de enkelte fonde.

Danske Invest Management A/S er underlagt den danske lovgivning for investeringsforvaltningsselskaber, der er fastsat i lov om finansiel virksomhed og er her udover underlagt lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Danske Invest Management A/S har fastlagt retningslinjer for i hvilket omfang oplysninger videregives fra virksomheden. Læs retningslinjerne her (på engelsk)

Danske Invest Management A/S har indgået et samarbejde med Danske Bank A/S på en række områder, bl.a. aftaler om porteføljerådgivning. Danske Invest Management A/S er medlem af Investering Danmark.

Investeringsforeningen Danske Invest
I Danmark har investeringsforeningen Danske Invest passet og plejet danskernes opsparing siden 1928. I dag er vi en af Danmarks største investeringsforeninger med landets største produktudbud. Læs mere om vores historie

Investeringsforeningen Danske Invest Select
Danske Invest Select markedsføres under binavnet Danske Invest Engros, der tilbyder en række aktie- og obligationsfonde, som primært er målrettet institutionelle investorer samt til investorer, der har en porteføljeaftale med Danske Bank A/S, herunder Danske Bank-koncernens investeringskoncept Flexinvest Fri og Flexinvest Forvaltning.

Investeringsforeningen Danske Invest Index
Investeringsforeningen Danske Invest Index består udelukkende af passivt styrede afdelinger og andelsklasser, der investerer i aktier fra et bredt udvalg af geografiske områder. 

Danske Invest SICAV, Luxembourg
Danske Invest SICAV, Luxembourg tilbyder bl.a. en bred vifte af aktie- og obligationsfonde primært målrettet pensionskunder samt erhvervskunder under virksomhedsskatteordningen. Har du midler placeret via Luxembourg, kan du finde yderligere oplysninger på www.danskeinvest.dk/lux/

Øvrige sites 
www.danskeinvest.lu
www.danskeinvest.se
www.danskeinvest.no
www.danskeinvest.fi
www.danskeinvest.fi/en
www.danskeinvest.fi/se
www.danskeinvest.de
www.danskehedge.com

 

Læs mere

Depotbank:
J.P. Morgan

Depotselskabets delegation af opbevaringsopgaven
Depotselskabet har indgået aftale med følgende finansielle institutter om delegation af opbevaringsopgaven vedrørende opbevaring af foreningernes finansielle instrumenter. Læs mere

Revision:
Price Waterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Tilsynsmyndighed:
Finanstilsynet

Fund governance-politik
Foreningernes bestyrelse har vedtaget en fund governance-politik. Den vedrører den overordnede styring af rettigheder og ansvar blandt aktørerne i og omkring foreningen og investeringsforvaltningsselskabet.

Leverandør til Danske Bank A/S
Med den nye leverandørhjemmeside er det blevet nemmere og mere overskueligt at være leverandør til Danske Bank-koncernen. Læs mere på www.danskebank.com/leverandoer
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.