Få indblik i fondenes arbejde med bæredygtighed

I Danske Invest bestræber vi os altid på at give dig viden om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og ansvarlighed i dine investeringer. Nedenfor kan du læse vores politikker inden for området og blive klogere på vores dokumenter og rapporter om bæredygtighed.

Dokumenter for alle fonde

Investeringsrestriktioner

Alle fonde i Danske Invest følger vores politik for ansvarlige investeringer. Det betyder blandt andet, at fondene afholder sig fra at investere i en række selskaber, der er involveret i blandt andet kontroversielle våben, tobak og kul. Derudover tilbyder vi fonde, der har yderligere restriktioner, og som afholder sig fra at investere i eksempelvis alkohol, gambling, pornografi, fossile brændstoffer og militært udstyr. For alle vores fonde kan du finde en oversigt over, hvilke konkrete sektorer, aktiviteter og produkter, den enkelte fond ikke investerer i.
 
Find dokumentet ’ESG Restriction Report’ for alle vores fonde her


 

Dokumenter for ESG-fonde

En række af vores fonde har mærkningen ’ESG-fonde’, hvilket blandt andet betyder, at de fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt forhold omkring god selskabsledelse (de tre forhold forkortes ESG). Disse fonde opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.


Fondens CO2-udledning

Klimaforhold og energiomstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi spiller en vigtig rolle, når vi investerer på dine vegne. Det kan nemlig påvirke dit langsigtede, risikojusterede afkast. Som en integreret del af fondens arbejde med at tage højde for bæredygtighedsrisici og fremme miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse offentliggør vi, hvor meget CO2 fondens investeringer udleder.
 
Forskellige målinger af CO2-udledning
I rapporten ”Carbon footprint” kan du blandt andet se, hvor mange tons CO2 fonden udleder per investeret millioner dollars eller i forhold til omsætningen hos de selskaber, fonden investerer i.
Rapporten viser, hvor meget CO2 fondens investeringer udleder på et specifikt tidspunkt. Vær dog opmærksom på, at CO2-udledningen varierer alt efter, hvilken sektor og/eller verdensdel selskabet opererer i.
 
Find dokumentet ’Carbon footprint report’ for ESG-investeringer her
 


Fondens risiko og muligheder

Fonden anvender ESG-data fra adskillige dataudbydere til at vurdere og identificere bæredygtighedsrisici og muligheder. Sustainalytics og MSCI er to af de ESG-dataudbydere, fonden anvender. Du kan i dokumentet ’Sustainalytics ESG Risk Rating’ se Sustainalytics’ vurdering af, i hvilken grad fondens investeringer håndterer væsentlige ESG-risici, der kan påvirke deres forretning og evne til at tjene penge. Du kan i dokumentet ’MSCI ESG Risk Rating’ se MSCI’s vurdering af, i hvor høj grad investeringerne er forberedte på at håndtere ESG-risici og tjene penge på at udnytte kommercielle muligheder relateret til bæredygtighedsaspekter som for eksempel den grønne omstilling.
 
Find dokumenterne for ESG-investeringer her


Hvordan fremmes ESG-forhold

I dokumentet “Bæredygtighedsrelaterede oplysninger” får du et dybt indblik i, hvordan den enkelte fond inkluderer bæredygtighedsrisici og fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt god selskabsledelse gennem hele investeringsprocessen. Samtidig får du også indblik i, hvordan fonden arbejder med at fremme miljømæssige eller sociale forhold og forholder sig til god selskabsledelse. Dokumentet viser blandt andet:

  • Hvordan fonden udvælger investeringer og anvender aktivt ejerskab til at fremme ESG-forhold
  • Hvilke aktiviteter og/eller produkter fonden ikke investerer i
  • Hvordan monitorerer vi, at fonden fremmer ESG-forhold
  • Hvilke ESG-data, der anvendes for at fremme ESG-forhold

 
Find dokumentet ’Bæredygtighedsrelaterede oplysninger’ for ESG-investeringer her

 

Tilgang til bæredygtighed

Dokumentet ”Tilgang til bæredygtighed” giver dig et hurtig indblik i, hvordan porteføljerådgiverne arbejder med bæredygtighed i investeringerne, og hvordan fonden søger at fremme miljømæssige eller sociale forhold samt forhold omkring god selskabsledelse. Du kan blandt andet se fondens arbejde med aktivt ejerskab og de aktiviteter, som fonden ikke investerer i.
 
Find dokumentet ’Tilgang til bæredygtighed’ for ESG-investeringer her. 

Politikker, instruktioner og procesbeskrivelser

 


Rapporter

 


Årsrapporter

Aktivt ejerskabsrapporter

Tematiske rapporter

Analyser