Få indblik i vores arbejde med bæredygtighed

Danske Invests tilgang til ansvarlige investeringer er understøttet af tydelige politikker, instruktioner, retningslinjer og rapportering. På denne side finder du relevant dokumentation om vores tilgang og rammerne for vores arbejde.

Du kan også få adgang til lovgivningsbestemte bæredygtighedsinformationer, som hvordan vi håndterer de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsforhold (Principle Adverse Impact, PAI) samt fondsspecifik information.
SFDR-dokumenter

EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR) er en forordning, der har til formål at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden for, hvordan kapitalforvaltere og institutionelle investorer integrerer bæredygtighed i deres processer og i deres fonde.

Danske Invest er forpligtet til at oplyse, hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutninger og aflønningspolitikker samt hvordan og i hvilket omfang vi håndterer de vigtigste negative påvirkninger på bæredygtighedsforhold (Priciple Adverse Impact, PAI), som vores investeringer kan have på samfundet. De omtalte dokumenter er tilgængelige nedenfor.

Du kan få yderligere informationer i ”Vores politikker og procesbeskrivelser”.
 

Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Bæredygtigheds-relaterede informationer om vores fonde

For fonde der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har et bæredygtigt investeringsmål, kan du finde relevant information herom i bilagene til fondenes prospekter og yderligere detaljer i fondenes såkaldte bæredygtighedsrelaterede website disclosures.

I fondenes årsrapporter oplyses, hvordan vi lykkedes med at integrere disse forhold i fondene.

Du kan finde oplysningerne her.