Få indblik i fondenes arbejde med bæredygtighed

I Danske Invest bestræber vi os altid på at give dig viden om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og ansvarlighed i dine investeringer. Nedenfor kan du læse vores politikker inden for området og blive klogere på vores dokumenter og rapporter om bæredygtighed.

Dokumenter for alle fonde

Investeringsrestriktioner

Vores ESG-fonde og fonde med bæredygtige investeringsmål afholder sig fra at investere i en række selskaber, der er involveret i blandt andet kontroversielle våben, tobak og kul. Derudover har fondene yderligere restriktioner, og afholder sig fra at investere i eksempelvis alkohol, gambling, pornografi, fossile brændstoffer og militært udstyr. For alle vores fonde kan du finde en oversigt over, hvilke konkrete sektorer, aktiviteter og produkter, den enkelte fond ikke investerer i.
 
Se ekskluderede investeringer her.
Dokumenter for fonde med et bæredygtigt investeringsmål

En række af vores fonde har et bæredygtigt investeringsmål og investerer målrettet i aktiviteter, der bidrager til et miljømæssigt eller socialt mål. Disse fonde opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’. Herunder kan du se, hvilke dokumenter, der er tilknyttet vores ”fonde med et bæredygtigt investeringsmål”. 
 
 

Fondenes bæredygtige investeringsmål

I dokumentet “Bæredygtighedsrelaterede oplysninger” får du et indblik i, hvordan den enkelte fond investerer i det specifikke bæredygtige investeringsmål. Dokumentet viser blandt andet:
 
  • Fondens bæredygtige investeringsmål  
  • Hvordan anvender fonden aktivt ejerskab til at påvirke selskaber til at øge deres bæredygtige aktiviteter
  • Hvilke aktiviteter, sektorer eller produkter investerer fonden ikke i
  • Hvordan monitorerer vi, at fonden investerer i overensstemmelse med de bæredygtige investeringsmål

 
 

Dokumenter for ESG-fonde

En række af vores fonde har mærkningen ’ESG-fonde’, hvilket blandt andet betyder, at de fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt forhold omkring god selskabsledelse (de tre forhold forkortes ESG). Disse fonde opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

 

Hvordan fremmes ESG-forhold

I dokumentet “Bæredygtighedsrelaterede oplysninger” får du et dybt indblik i, hvordan den enkelte fond fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt god selskabsledelse gennem investeringsprocessen. Dokumentet viser blandt andet:

  • Hvordan fonden udvælger investeringer og anvender aktivt ejerskab til at fremme ESG-forhold
  • Hvilke aktiviteter og/eller produkter fonden ikke investerer i
  • Hvordan monitorerer vi, at fonden fremmer ESG-forhold
  • Hvilke ESG-data, der anvendes for at fremme ESG-forhold

 
Find dokumentet ’Bæredygtighedsrelaterede oplysninger’ for ESG-fonde og fonde med et bæredygtigt investeringsmål her