Bæredygtighedshensyn er en naturlig del af dine investeringer

Ansvarlige investeringer handler om fornuftige, langsigtede investeringer. Det betyder, at vi analyserer selskaber og landes bæredygtighedsaspekter på linje med analysen af de økonomiske forhold. Det giver os større indsigt i de selskaber og lande, vi investerer i, og bedre mulighed for at vurdere, om en investering er attraktiv.

Skaber værdi for kundernes afkast

Miljømæssige og sociale forhold samt god ledelsespraksis forkortes ESG, hvilket generelt kaldes for bæredygtighedsforhold. Hvordan lande og selskaber arbejder med bæredygtighedsforhold kan have stor betydning for, om de er gode investeringer. Derfor inddrager vores porteføljerådgivere bæredygtighedsforhold i deres analyser, hvilket giver dem større viden om investeringernes fremtidige muligheder for at skabe gode afkast. 

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)

Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål.
 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU’s Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.


Skræddersyet arbejde med bæredygtighedsforhold

Vores fonde har forskellige investeringsstrategier og investerer i forskellige lande og selskaber. Eksempelvis er der stor forskel på, hvordan bæredygtighed spiller en rolle for aktier i de nye markeder i forhold til investering i nordiske virksomhedsobligationer, og hvordan selskaber arbejder med bæredygtighed indenfor og på tværs af brancher. Derfor arbejder fondene også forskelligt med bæredygtighedsforholdene for at skabe mest mulig værdi til kunderne.

Arbejder systematisk med bæredygtighedsrisici

Vi har fokus på at analysere og reducere de såkaldte bæredygtighedsrisici for at passe på dine investeringer. Hvis selskaberne ikke har styr på bæredygtighedsforholdene, kan det nemlig have negative konsekvenser for indtjeningen og dit potentielle afkast. Derfor analyserer vi, om selskaberne eksempelvis:

  • tager hensyn til klimaforhold
  • lever op til menneskerettighederne
  • har gode medarbejderforhold
  • ikke skader biodiversiteten
  • ikke bidrager til vandforurening
  • modarbejder korruption.

Det hjælper os med at udvælge ansvarlige og robuste investeringer, der potentielt kan skabe attraktive afkast til dig.


Analyseværktøjer

Vores porteføljerådgivere anvender en række værktøjer for at identificere og analysere forretningskritiske bæredygtighedsforhold i deres arbejde med at udvælge gode investeringer.

Innovativt analyseværktøj

Vi har i samarbejde med Danske Bank udviklet et særligt ESG-analyseværktøj til at vurdere de bæredygtighedsforhold, der kan påvirke selskabers værdiudvikling og afkastmuligheder. Værktøjet hjælper porteføljerådgiverne med at inddrage bæredygtighed i investeringsbeslutningerne, så de kan udvælge de bedst mulige investeringer.

Læs mere

Stærk ESG-dataplatform

Vi har en dataplatform bestående af mere end 8.000 forskellige informationer omkring selskabers og landes bæredygtighedsforhold. Den giver vores porteføljerådgivere en dybere indsigt i og flere perspektiver på deres arbejde med bæredygtighed, som de anvender i deres samlede investeringsanalyse og udvælgelse af investeringer.

Læs mere

Screening


Vi screener investeringer for at identificere selskabernes potentielle risici inden for bæredygtighed og for at identificere investeringsmuligheder. Screening anvendes også for at identificere selskaber, der potentielt bryder med internationale normer som menneskerettigheder.

Læs mere

Team af ESG-specialister


Vores team af ESG-specialister og -analytikere supporterer vores porteføljerådgivere. Det specialiserede ESG-team hjælper blandt andet porteføljerådgiverne med at analysere selskaber og lande fra et finansielt og bæredygtigt perspektiv.

ESG-uddannelse

Vores porteføljerådgivere uddannes løbende for at styrke deres kompetencer inden for ESG. Det skal sikre, at vi konstant kan forbedre og udvikle arbejdet med at inkludere bæredygtighed i udvælgelsen af dine investeringer. En del er eksempelvis blevet certificeret med ESG-analytikeruddannelsen fra EFFFAS.


Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed i fonde


Læs mere