• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Generalforsamlingen 2020 blev afholdt hver for sig i fællesskab

Danske Invests årlige generalforsamling blev i år streamet ud til investorerne, hvor udviklingen på de finansielle markeder, årsrapporten og en række nye beslutningsforslag blev fremlagt.

Årets generalforsamling i foreningerne Danske Invest og Danske Invest Select blev i år afholdt i nogle anderledes rammer end normalt.  Oprindeligt var K.B. Hallen lejet og foreningens ledelse, medarbejdere og bestyrelse havde glædet sig til at se rigtig mange af foreningernes investorer, som traditionen foreskriver det. Men for at efterleve myndighedernes krav og mindske smittespredningen af covid-19, blev generalforsamlingen i stedet afholdt på Danske Invests kontor i Lyngby og live-streamet ud til investorerne, der kunne følge med hjemmefra.

Coronakrisen satte sit præg på dagen
Generalforsamlingen blev indledt af bestyrelsesformand Agnete Raaschou-Nielsen, der startede sin gennemgang af investeringsåret 2019 med at knytte et par kommentarer til den nuværende coronakrise. Den pludselige opbremsning i samfundene overalt i verden i det tidlige forår, har medført nogle historisk store udsving i finansmarkederne, hvilket også har sat sit præg på fondene i Danske Invest.

I den forbindelse gjorde formanden opmærksom på, at udviklingen havde medført periodevise suspensioner af handlen med andele i en række fonde, når det ikke har været muligt at fastsætte tilstrækkeligt præcise priser på de underliggende værdipapirer i fondene og dermed også umuligt at beregne korrekte indre værdier. Hun understregede, at når handlen suspenderes, er foreningens eneste formål at varetage investorernes interesse, så de ikke handler til forkerte priser. 

Stærkt år for særligt aktiemarkederne
Derefter rettede formanden blikket mod 2019, der på mange måder har været et bemærkelsesværdigt finansår. På den ene side bød året på store geopolitiske usikkerheder, mens der på den anden side leveredes pæne absolutte afkast. Det gjaldt særligt på aktiesiden, hvor det store brede globale aktieindeks gav et afkast på 29,6 pct., Europæiske aktier gav et afkast på 28,0 pct., og aktier fra de nye markeder gav et afkast på 20,5 pct.

Der var også positive afkast at finde på obligationsmarkederne, hvilket ikke mindst skyldtes de faldende renter, der fik kurserne til at stige. Sidste års meget lave renter og rentefald, var blandt andet udløst af den tiltagende frygt for recession i den globale økonomi. På baggrund af udviklingen i obligationsmarkederne, besluttede Danske Invest i slutningen af 2019 at markere de obligationsafdelinger på hjemmesiden, der er særligt påvirket af det aktuelle lavrentemiljø.

Formanden sluttede sin beretning af med at fortælle om en række gennemførte initiativer i foreningen i det forgange år, herunder sænkede omkostninger, stadigt større fokus på bæredygtige investeringer og en markant forstærkning af udbuddet af indeksinvesteringer til de private kunder.

2019 blev et godt år for Danske Invests investorer
Herefter tog administrerende direktør Robert Mikkelstrup, for at gennemgå udviklingen i fondene. Generelt var 2019 også et godt år for investorerne i Danske Invest. Således gav størstedelen af obligationsfondene positive afkast, der lå på linje med eller slog deres respektive benchmark. Alle aktiefondene gav tocifrede afkast med Danske Invest Teknologi helt i front som Danmarks bedste fond med et afkast på 44,5 pct. I forhold til benchmark, var billedet for aktiefondene lidt mere blandet, hvor en række af fondene ikke helt kunne følge med deres benchmark.

Årets positive afkast betød samtidigt, at der blevet udbetalt højere udbytter set i forhold til sidste år. For Investeringsforeningen Danske Invest beløber udbytterne for 2019 sig til 2,5 mia. kroner, mens Investeringsforeningen Danske Invest Select har udbetalt 2,9 mia. kroner i udbytter. Samlet set giver det udbytter for 5,4 mia. kroner, hvor det tilsvarende tal for 2018 var 4,6 mia. kroner. 

Forventninger til større stabilitet i resten af 2020
Efter gennemgangen af fondene, redegjorde Robert Mikkelstrup for forventningerne til resten af 2020. Det blev et indlæg præget af de seneste måneders begivenheder. I Kina har coronavirussen eksempelvis ført til det største fald i bruttonationalproduktet siden kulturrevolutionen i 1976, og i USA har flere end 20 millioner amerikanere meldt sig ledige siden krisen brød ud.

Selvom det ser ud til, at epidemien muligvis har toppet og flere lande igen har fokus på at få gang i økonomierne igen med store hjælpepakker og genåbning af samfundene, ligger der, ifølge Robert Mikkelstrup, stadig en usikker periode foran os.  På 12 måneders sigt forventer han dog et fornuftigt, encifret afkast fra aktier – hvis vi vel at mærke får en gradvis genopretning af økonomien og større stabilitet. Så samlet set er han forsigtig optimist, men under stor usikkerhed.

Genvalg af bestyrelse og skærpet produktudvalg
Formandens beretning og årsrapporten for Danske Invest blev herefter godkendt, ligesom bestyrelsen blev genvalgt. Herudover blev Ernst & Young genvalgt som revisor for foreningen.

I den sidste del af generalforsamlingen blev der fremsat en række forslag til tilpasninger af vedtægterne samt ændringer af en række fonde. Det gjaldt bl.a. Danmark Indeks Small Cap Kl, der skifter navn til Danmark Indeks ex OMXC20 KL. Afdelingen Euro High Yield-Obligationer KL, der skifter navn til Euro Sustainable High Yield-Obligationer KL. Samt en af Danske Invests store flagskibsfonde, Danske Invest Global Stockpicking KL, der får et endnu større bæredygtigt fokus og skifter til navnet Global Sustainable Future KL.

Alle forslagene blev vedtaget og detaljerne om ændringsforslagene kan læses her: Danske Invest og Danske Invest Select: Dagsorden til generalforsamling 2020.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast og prognoser om fremtidig udvikling ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt. Rådfør dig altid med professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Noter:
1) Data for Danske Invest Teknologi Indeks. De seneste 5 år har afdelingen givet følgende afkast i DKK: 2015: 16,08%, 2016: 7,59%, 2017: 25,62%, 2018: 7,75%, 2019: 44,53%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast.

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.