• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Suspensioner - spørgsmål & svar

Få svar på de typiske spørgsmål vi modtager om suspensioner.

 

 1. Hvad er en suspension?
  En suspension bruges til at beskytte dig som investor i fonden. At suspendere handlen i en fond betyder i praksis, at ingen hverken kan tegne/købe eller indløse/sælge deres andele i fonden. Suspensionen beskytter således dig som investor fra at handle til unøjagtige priser. Dette er både vigtigt for de investorer, der ønsker at handle deres andele i fonden. Men det er ligeså vigtigt for de tilbageblevne investorer, da det er i lige så høj grad i deres interesse at, de investorer der forlader eller træder ind i fonden køber eller sælger til korrekte priser. Uden en suspension er der en risiko for, at der bliver ”overført værdi” fra/til de investorer, der handler i fonden i forhold til de investorer, der forbliver i fonden.
   
 2. Hvorfor bliver en fond suspenderet?
  Når en suspension bliver taget i brug, sker det altid af hensyn til investorerne og fonden. En af vores vigtigste opgaver er altid at kunne beregne en retvisende indre værdi alle vores fonde. Der kan dog opstå helt særlige situationer, hvor vi er nødsaget til at gennemføre en suspension. Det kan være når hele markeder er lukket, når der er stoppet for handel - eller som nu, når likviditeten i de underliggende værdipapirer er dårlig, og priserne er så ustabile, at der simpelthen ikke rettidigt og præcist kan beregne fondens indre værdi.
   
 3. Hvad er indre værdi?
  Indre værdi er værdien af en andel i fonden. Indre værdi kaldes også af og til NAV (Net Asset Value). Lidt forsimplet formuleret, er det fondens nettoværdi på et givet tidspunkt divideret med antallet af de andele, som investorerne besidder i fonden.
   
 4. Hvem beslutter, hvornår en fond skal suspenderes?
  Beslutningen om at suspendere en fond tages altid af fondens administrationsselskab eller bestyrelse. Beslutningen er baseret på fakta om markedsforhold, input fra porteføljeforvaltere eller rådgivere samt anden relevant information. Den endelige beslutning er en samlet vurdering, der afspejler den enkelt situation. De relevante lokale myndigheder skal altid informeres både i landet, hvor fonden er domicileret og i de lande, hvor fondene er godkendt til markedsføring. I nogle lande skal myndighederne godkende en suspension.
   
 5. Hvad betyder suspensionerne for mig som investor?
  Når en fond suspenderes, betyder det i praksis, at andelene i fonden ikke kan sælges eller købes, så længe suspensionen er i kraft. Vi forstår fuldt ud, at det er frustrerende ikke at kunne handle sine investeringer - men under begivenheder som den nuværende kan en suspension være nødvendig for at beskytte investorerne. Det gælder både de investorer, der vil handle deres andele, og de investorer der forbliver i fonden.
   
 6. Hvor kan jeg se, hvilke fonde der er suspenderet?
  På Danske Invests hjemmeside, kan du løbende følge med I, hvornår fondene bliver suspenderet og hvornår suspensionerne ophører:

  Danmark – “Selskabsmeddelelser”

  Sverige – ”Diverse”

  Norge – ”Diverse”

  Finland – ”Muut”

  Luxembourg – ”Publications, investor notices & other documents” 

  Tyskland – “Sonstiges”
   
 7. Hvordan får jeg information om alle suspensioner?

  Danske Invest har hundredvis af klasser af forskellige fonde markedsført på tværs af forskellige lande og underlagt forskellige myndigheder og tilsyn.

  Danske Invest bestræber sig på at fortælle investorer omkring relevante suspensioner så hurtigt som muligt. For at sikre at alle investorer behandles ens, kommer informationen som det første ud på de relevante Danske Invest hjemmesider – se også spørgsmål 11.

  Vi henviser derfor til, at information om de til enhver tid gældende suspensioner findes på vores hjemmesider.
   
 8. Hvad er grunden til, at nogle obligationsfonde (f.eks. high yield) er suspenderet oftere end andre?

  I tider med særlig høj usikkerhed bliver nogle typer af obligationer sværere end andre at prissætte pga. likviditetsbegrænsninger i markedet. Det afspejler aktivklassens natur set i forhold til kreditkvalitet, størrelse og markedsvolumen mm.

  Udviklingen under coronakrisen, minder om andre tidligere situationer med meget høj usikkerhed.
   
 9. Jeg har lagt en handelsordre gennem min bank – vil den blive annulleret eller gennemført senere?

  Danske Invest distribuerer sine fonde via Danske Bank og andre distributører. Vi henviser derfor til den enkelte investors distributør.
   
 10. Jeg forstår, at nogle aktieklasser følger enkeltprismetoden og andre dobbeltprismetoden. Undertiden er det kun den aktieklasse, der følger dobbeltprismetoden, der er suspenderet. Hvorfor?

  Aktieklassen, der følger enkeltprismetoden prisfastsættes kun en gang om dagen. Dem, der følger dobbeltprismmetoden prisfastsættes flere gange i løbet af dagen således, at der kan handles i dem i løbet af dagen. På det tidspunkt, hvor en aktieklasse efter enkeltprismetoden er prisfastsat, er alle klasser enten suspenderede eller åbne.

  Men i løbet af dagen kan det godt forekomme, at aktieklasser, der følger dobbeltprismetoden suspenderes, uden at dette har direkte relevans for aktieklasser, der følger enkeltprismetoden. Som et eksempel kan dette føre til en situation, hvor en aktieklasse, der følger dobbeltprismetoden suspenderes om morgenen. Men om eftermiddagen, når en aktieklasserne, der følger enkeltprismetoden skal prisfastsættes, kan markedet have vendt tilbage til "normal", og begge aktieklasser vil være åbne. Derfor har informationen om suspension af aktieklasser, der følger dobbeltprismetoden muligvis ikke relevans for investorer i aktieklasserne, der følger enkeltprismetoden.
   
 11. Kan én klasse af en fond være åben for handel, mens en anden klasse af fonden er lukket for handel?

  Nej ikke på samme tid. Se også spørgsmål 11.
   
 12. Kan vi give en præcis beskrivelse af, hvornår en fond suspenderes?

  Som nævnt i spørgsmål 5 er en suspension altid baseret på fakta, men den endelige beslutning er en samlet vurdering, der afspejler den  enkelte situation.
   
 13. Hvorfor tages beslutninger om at suspendere sammenlignelige fonde, der er hjemmehørende i forskellige lande ikke på samme tid?

  Når dette er tilfældet, er det typisk relateret til forskellen mellem aktieklasser, der følger hhv. enkeltprismetiden og dobbeltprismetoden. Se også spørgsmål 11.

  Derudover varierer reglerne og processen for en suspendering fra land til land. Derfor kan beslutningen ikke tages samtidigt. Se også spørgsmål 5.
   
 14. Kan I sige noget mere om baggrunden for suspenderinger i Flexinvest Fri fonde?

  Det er for at beskytte både eksisterende og potentielle investorer. Når der er så store udsving i markedet kan prisen på fonden (indre værdi/NAV) i nogle tilfælde ikke beregnes korrekt, hvilket betyder at der ikke kan stilles korrekte priser. Det skyldes at det i nogle tilfælde er meget svært eller umuligt, at handle i de bagvedliggende papirer. Vi kan anbefale at man læser denne artikel på Danske Invest hjemmeside, hvor det bliver forklaret nærmere: https://www.danskeinvest.dk/articles/saadan-styres-dine-investeringer-i-danske-invests-fonde-igennem-coronakrisen
   
 15. Jeg har bemærket, at en fond, der kun investerer i danske aktier har været suspenderet, selvom det danske aktiemarked ikke er lukket. Hvad er årsagen?

  Der er tale om en af de fonde, der anvender double-price systemet. Se spm 11. Da fondens indre værdi beregnes flere gange i løbet af dagen og denne indre værdi danner baggrund for køb og salg risikerer vi, at markedet flytter sig meget i tidsrummet fra beregning af indre værdi til det tidspunkt, hvor der handles. Også selvom om tidsrummet er meget kort. Sagt på en anden måde, risikerer vi at have en “gammel” indre værdi og at vi derfor er “bagefter” markedet. I denne situation er det derfor i fonden og investorernes interesse, at vi suspenderer fonden.
 
 
Disclaimer
Danske Invest har alene udarbejdet dette materiale til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning.
Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering på baggrund af dette materiale, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil, herunder din risikovillighed, tidshorisont og tabsevne.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.