• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Få et kort indblik i årets generalforsamling

Hvis du ikke nåede i KB Hallen, får du her et resumé af generalforsamling i Danske Invest 2022. Her blev de fremmødte investorer opdateret på årets gang og var med til at stemme om en række nye beslutningsforslag.

Årets generalforsamling i foreningerne Danske Invest, Danske Invest Select og Danske Invest Index blev i år afholdt i fysiske rammer efter to lange år med restriktioner og onlinemøder. Denne gang udgjorde den nye KB Hal rammerne for mødet, hvor cirka 150 af foreningens investorer mødte op.
 

Gennemgang af endnu et coronaramt år

Generalforsamlingen blev indledt af bestyrelsesformand Agnete Raaschou-Nielsen, der startede med en længere kommentar til udviklingen i Ukraine, og de tiltag som Danske Invest har foretaget. Konkret har Danske Invest besluttet at udelukke russiske statsobligationer og russiske statsejede selskaber fra alle porteføljerne i overensstemmelse med foreningens politik for ansvarlige investeringer. Dette initiativ blev samtidig en af faktorerne bag et af årets forslag, der var til afstemning.  Nemlig afviklingen af Danske Invest Østeuropa – et forslag, der senere blev vedtaget under afstemningerne.

LÆS OGSÅ: Lukningen af Danske Invest Østeuropa er vedtaget

Herefter gennemgik formanden finansåret 2021, der på mange punkter var et solidt år på trods af coronapandemien. Særligt hvis man var bredt investeret i aktier. Generelt var der pæne afkast i aktiefondene med tocifrede afkast globalt og i de udviklede markeder. Undtagelsen var Kina, der oplevede et udfordrende år, hvilket spredte sig til store dele af de nye markeder.
Obligationerne var også udfordret på flere punkter med bl.a. stigende renter. Det resulterede i negative afkast i en væsentlig del af obligationsfondene.

LÆS OGSÅ: Tilbageblik på 2021: Året der gik i Danske Invest
 

Bæredygtighed og ny depotbank i Danske Invest

Formanden sluttede sin beretning af med at fortælle om to større temaer, der har fyldt meget i Danske Invest det seneste år. Det ene tema er, at Danske Invest i Danmark har skiftet depotbank fra Danske Bank til JP Morgan, da Danske Bank på baggrund af regulatoriske forhold ikke længere ønsker at udbyde depotbank-ydelser til foreningen. Valget faldt efter en udbudsproces på JP Morgan, som kan varetage opgaven godt og bidrage til den fortsatte udvikling af Danske Invest-foreningerne.

LÆS OGSÅ: Danske Invest skifter depotbank i Danmark

Det andet væsentlige tema i 2021 har været en fortsat udvikling af fondene på bæredygtighedsområdet. Blandt andet blev en del af EU-forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger, også kendt som SFDR-forordningen, implementeret i foreningerne i 2021. Forordningen har til formål at standardisere informationer omkring bæredygtighedsrisici og skabe fælles standarder for bl.a. investeringsforeningers oplysninger om miljømæssige og sociale forhold samt god ledelsespraksis, også kendt som ESG.

LÆS OGSÅ: Find rundt i bæredygtighedsjunglen
 

Gennemgang af årets resultater og udbytter

Herefter gav formanden ordet til Robert Mikkelstrup, der er administrerende direktør i Danske Invest. Han lagde ud med årets resultater for Danske Invest, Danske Invest Select og Danske Invest Index. Her satte de høje afkast fra især amerikanske aktier, men også europæiske og danske aktier, et markant positivt præg på resultaterne.

I Investeringsforeningen Danske Invest gav året et resultat på 10,5 mia. kroner, Investeringsforeningen Danske Invest Select gav et resultat på 9,3 mia. kroner, mens Investeringsforeningen Danske Invest Index gav et resultat på 8,4 mia. kroner. Samlet set var årets resultat i de tre foreninger på 28,2 mia. kroner. Det betyder, at formuen i de tre investeringsforeninger var på 311,8 mia. kroner ved udgangen af 2021.

Som nævnt i formandens tale var det aktieafdelingerne, der generelt leverede de bedste absolutte afkast. Afkastene fra obligationsafdelingerne var lave eller negative, hvilket skal ses i forhold til de negative renter på investorernes indlånskonti.

Derefter gennemgik Robert Mikkelstrup udbytterne, der i 2021 var lidt højere udbytter end sidste år. For Investeringsforeningen Danske Invest beløb udbytterne for 2021 sig til 3,2 mia. kroner, mens Investeringsforeningen Danske Invest Select har udbetalt 2,3 mia. kroner i udbytter. Samlet set giver det udbytter for 5,5 mia. kroner, hvor det tilsvarende tal for 2020 var 5,2 mia. kroner.
 

Forventninger til pæn vækst for resten af året

Efter gennemgang af afkastene i fonden samt årets resultater og udbytter, så direktøren frem mod resten af året, hvor coronavirus, høj inflation og krigen i Ukraine indtil videre har været de dominerende faktorer. Det har med andre ord ikke været en nem start på året. Men selv om der især i Europa har været sænkede forventninger til den økonomiske vækst som følge af krigen i Ukraine, forventer Robert Mikkelstrup dog ikke, at krigen sender hverken USA eller Europa i recession. Krigen har ikke barberet mere af vækstskønnene for 2022, end at det globale opsving efter hans vurdering kan fortsætte, drevet af blandt andet genåbninger i kølvandet på coronavirussen.

I Kina forventer Robert Mikkelstrup, at det sene forår og sommeren igen vil hjælpe i kampen mod Covid-19, og at Kina gradvist vil skifte fra store nedlukninger til primært at beskytte de mest udsatte grupper, ligesom de vil få bedre udbredelse af effektive vacciner. Desuden forventes det, at både penge- og finanspolitikken vil blive brugt til at sikre væksten i kinesisk økonomi, så præsident Xi Jinping kan genvælges med stor opbakning på den 20. partikongres til efteråret.
Alt i alt blev der redegjort for en forventning til en pæn vækst i global økonomi i 2022 på trods af den udbredte usikkerhed hidtil i år.
 

Godkendelse af årsrapport og nye bestyrelsesmedlemmer

Beretningen og årsrapporten for 2021 for Investeringsforeningen Danske Invest blev herefter godkendt. Samtidig blev de foreslåede udbytter for 2021 vedtaget.

Til foreningens bestyrelse blev direktør Agnete Raaschou-Nielsen, advokat Bo Holse, direktør Birgitte Brinch Madsen og direktør Jens Peter Toft genvalgt. Direktør Lars Fournais genopstillede ikke. Herudover var der stillet forslag om nyvalg af direktør Jeanette Fangel Løgstrup og Direktør Jan Madsen. Begge blev indvalgt i bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Agnete Raaschou-Nielsen som formand og Bo Holse som næstformand. Herudover valgtes Price Waterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for foreningen.
 

Alle forslag blev vedtaget

I den sidste del af generalforsamlingen blev der fremsat en række forslag til tilpasninger af vedtægterne samt ændringer af en række fonde. Generalforsamlingen tilsluttede sig samtlige fremsatte forslag, der var blevet fremstillet.

Herunder oplistes de væsentligste af dem.
 
 • Navneændring af afdelingerne Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL og Euro Sustainable High Yield-Obligationer KL
 • Ændring af ordlyden i vedtægterne for afdelingerne Global Sustainable Future KL, Global
 • Sustainable Future 2 KL, Global Sustainable Future - Akkumulerende KL
 • Afnotering af afdeling Østeuropa, klasse DKK d
 • Forenklet afvikling af afdeling Østeuropa KL
 • Tilføjelse til vedtægterne vedrørende mulighed for afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling

Ændringerne afventer Finanstilsynets godkendelse.

Ønsker du at læse mere om generalforsamlingen og de vedtagne forslag, kan du læse mere her i dagsordenen for generalforsamlingen. 

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.
Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospekterne [central investorinformation/væsentlig investorinformation], inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her.

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.