• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Tilbageblik på 2021: Året der gik i Danske Invest

Det blev endnu et begivenhedsrigt år, hvor væksten og de høje aktieafkast fortsatte på trods af Covid-19. Administrerende direktør i Danske Invest, Robert Mikkelstrup, ser her tilbage på de seneste 12 måneder.

Året kort fortalt

 • Covid-19 satte dagsordenen i et år med global vækst, høje afkast, stigende renter og historisk inflation
 • Året satte en tyk streg under værdien af at have en god spredning i dine investeringer
 • Årets vindere var i særligt grad USA, Europa Small Cap og sektorer som teknologi og energi
 • Obligationsfondene blev generelt udfordret af de stigende renter med faldende kurser til følge
 • Ansvarlige investeringer og kommunikationen af bæredygtighed prægede arbejdede med fondene Danske Invest
 

Overskrifterne i den globale økonomi i 2021

Pandemien var fortsat en altoverskyggende faktor i den globale økonomi i 2021. Væksten fortsatte fra 2020, hvilket først og fremmest gavnede aktierne på de såkaldte udviklede markeder.
 
Nye og mere smitsomme varianter af coronavirussen udgjorde dog stadig en stor usikkerhedsfaktor. Det betød, at håndteringen og udbredelsen af de forskellige varianter gav store regionale forskelle i både væksten og aktieafkastene. I det lys stod USA stærkest med Europa lige i hælene. Kina håndhævede en nultolerance over for smitteudbrud og oplevede en mere behersket vækst, hvilket forplantede sig til hele Fjernøsten.
 
Men er der en overskrift, der fyldte meget på de finansielle markeder, må det være tilbagekomsten af inflationen og stigende renter. Nedlukningerne overalt i verden medførte en ekstraordinær høj vareefterspørgsel fra forbrugere, som fik tid og overskud til at købe forbrugsgoder i stedet for at forbruge penge i serviceindustrien. Sammenholdt med knaphed på forskellige råvarer samt højere energipriser udløste det i 2021 en meget stor stigning i inflationen. Faktisk nåede forbrugerprisinflationen mod slutningen af året niveauer, vi ikke har set før i dette årtusinde.
 

Et overordnet flot investeringsår

Året blev i høj grad en påmindelse om, hvorfor det er vigtigt med en god spredning, når du investerer. Der var således stor forskel på, om du havde aktier i de vestlige markeder med markante tocifrede afkast, eller om du havde sat alle dine penge i Kina, Fjernøsten og de nye markeder samt store dele af obligationsmarkedet, der gav lave eller ligefrem negative afkast. Det sidstnævnte ændrer dog ikke ved, at du med stor sandsynlighed har haft endnu et år med pæne positive afkast, hvis du har haft den omtalte spredning i dine investeringer.

Samtidig blev det et år, hvor det blev endnu sværere at se alternativet til at investere, hvis du ville bevare værdien af din formue. Selvom de generelle renteniveauer endte højere end da året begyndte, var det stadig de negative renteniveauer, der dominerede. Kombineret med den høje inflation, betød det, at din formue og købekraft blev reduceret, hvis dine penge stod passivt på en indlånskonto.
 

Årets højeste afkast

Sejren gik overordnet set igen til aktierne. En god målestok er at kigge på afkastet i MSCI All Country World Index. Det er et referenceindeks for alle store og mellemstore aktier i hele verden. I 2021 gav indekset et afkast på mere end 27 procent i danske kroner.

Kigger vi på vores fonde, taler tallene også sit tydelige sprog. I Danske Invest udbyder vi 38 forskellige aktiefonde til vores private kunder i Danmark. I det forgangne år, gav 25 af dem et afkast på mere end 20 procent med USA, Teknologi og Europa Small Cap helt i front med over 30 procent i årsafkast. De tre topscorer indrammer årets tendens inden for aktier perfekt, hvor netop Teknologi, nogle relativt få store vækstaktier i USA og de mindre aktieselskaber i Europa (og i øvrigt også i de nye markeder) lå helt i front.

På obligationssiden var billedet mere afdæmpet. Her skulle du være investeret i indeks- eller high yield obligationer for at få positive afkast på mellem 2 og 5 procent. For indeksobligationer gælder det, at betalingerne er knyttet til inflationsudviklingen, hvilket gavnede dem i særlig grad i 2021.
 

Årets laveste afkast

Af alle vores 65 aktie-, mix- og obligationsfonde, udbudt til private kunder, var det faktisk vores kinesiske aktiefond, der gav det laveste afkast i 2021. Selvom vores fond tabte 10 procent, klarede den sig over fem procent bedre end markedet. Men på trods af en god aktieudvælgelse var der ikke meget at stille op over for den lave kinesiske vækst og en række interne politiske forhold i Kina, som skabte uro og faldende kurser. Udviklingen i Kina forplantede sig også til vores aktiefonde med nye markeder (emerging markets) og Fjernøsten i fokus, så de kun gav etcifrede afkast i den lave ende.

2021 var som nævnt præget af fortsat lave renter, men også betydelige renteudsving. Økonomisk fremgang og stigende inflationen fik i begyndelsen af året – relativt set – de lange renter til at stige markant fra de meget lave niveauer ved indgangen til 2021 med faldende obligationskurser til følge. Kombinationen af lave, men stigende renter – og dermed faldende obligationskurser – førte generelt til negative afkast på obligationer fra de såkaldte udviklede markeder herunder også de danske obligationer.

LÆS OGSÅ: Se alle afkastene for fondene i Danske Invest 
 

Bæredygtigheden løb med en stor del af opmærksomheden

Det har været et begivenhedsrigt år internt i Danske Invest med mange spændende nyheder. Men skal jeg pege på et emne, der har fyldt meget, må det være vores arbejde med ansvarlige investeringer. Dels kom der nye regler fra EU, der gav hele sektoren en fælles ramme for, hvilke oplysninger du som kunde skal have om et investeringsprodukts bæredygtighedsrelaterede egenskaber.

Samtidigt arbejder vi hele tiden på at udvikle relevante investeringsprodukter med et fokus på bæredygtighed. Både for at efterkomme vores kunders efterspørgsel, men også for at være med til at støtte udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund. Tilsammen betød det, at ved årets udgang kunne over 140 fonde på tværs af alle Danske Invests markeder kalde sig for enten ESG-fonde eller fonde med et bæredygtigt investeringsmål.

LÆS OGSÅ: Nu får du adgang til flere ansvarlige fonde

Vi har arbejdet intensivt på at styrke og udvide kommunikationen om vores arbejde med ansvarlige investeringer, ligesom jeg har brugt en del tid i medierne på at uddybe, hvad begrebet bæredygtighed betyder, når vi investerer. Emnet ligger højt på vores agenda og det er derfor vigtigt, at vi får forklaret nogle af de mange nuancer, som vi oplever i vores daglige arbejde med ansvarlige investeringer. At investere ansvarligt handler ikke udelukkende om af fravælge de ”sorte” selskaber og tilvælge de ”grønne”. Det er mindst lige så vigtigt at bruge de muskler, vi har i en investeringsforening af vores størrelse, til at påvirke vores investeringer, så de bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Vi har således et fokus på selve transitionen af selskaberne og samfundet, og typisk ikke alene på de selskaber, der er nået i mål med omstillingen.
 

Godt nytår og velkommen til 2022

Til sidst vil jeg sige tak for i år og se frem mod et spændende år. Husk, at du altid kan gå på opdagelse og blive klogere på vores arbejde med fondene. 2021 blev nemlig også året, hvor vi lancerede indholdsserien ”Kom bag om dine investeringer”. Her går vi helt tæt på arbejdet i alle vores fonde. 

God fornøjelse og godt nytår

Robert Mikkelstrup, Administrerende direktør i Danske InvestDenne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.
Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes ved at klikke på nedentående links ”se mere her” og dernæst vælge ”dokumenter”.

Mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her.

 
Data for Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 31.12.2021 er på 1 års sigt 35,9%, 2 års sigt -1,8%, 3 års sigt 25,7%, 4 års sigt -0,8%, 5 års sigt 2,3%, 6 års sigt 17,1%, 7 års sigt 8,1%, 8 års sigt 25,8%, 9 års sigt 24,3%, 10 års sigt 11,2%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.

Data for Danske Invest Teknologi Indeks KL: De årlige afkast pr. 31.12.2021 er på 1 års sigt 35,2%, 2 års sigt 32,0%, 3 års sigt 44,5%, 4 års sigt 7,8%, 5 års sigt 25,6%, 6 års sigt 7,6%, 7 års sigt 16,1%, 8 års sigt 27,2%, 9 års sigt 36,9%, 10 års sigt 9,3%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.

Data for Danske Invest Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK: De årlige afkast pr. 31.12.2021 er på 1 års sigt 32,0%, 2 års sigt 16,3%, 3 års sigt 31,7%, 4 års sigt -17,3%, 5 års sigt 29,0%, 6 års sigt 0,3%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.

Data for MSCI All Country World Index (afkast i EUR): De årlige afkast pr. 31.12.2021 er på 1 års sigt 27,5%, 2 års sigt 6,7%, 3 års sigt 28,9%, 4 års sigt -4,9%, 5 års sigt 8,9%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.

Data for Danske Invest Kina, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 31.12.2021 er på 1 års sigt -10,0%, 2 års sigt 29,9%, 3 års sigt 18,9%, 4 års sigt -14,0%, 5 års sigt 26,3%, 6 års sigt 5,6%, 7 års sigt 5,4%, 8 års sigt 20,7%, 9 års sigt 2,3%, 10 års sigt 18,7%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.

Data for Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK: De årlige afkast pr. 31.12.2021 er på 1 års sigt 0,5%, 2 års sigt 14,5%, 3 års sigt 22,7%, 4 års sigt -10,7%, 5 års sigt 10,5%, 6 års sigt 15,0%, 7 års sigt -4,3%, 8 års sigt 10,6%, 9 års sigt -11,2%, 10 års sigt 23,8%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.

Data for Danske Invest Fjernøsten Indeks, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 31.12.2021 er på 1 års sigt 2,2%, 2 års sigt 13,7%, 3 års sigt 20,0%, 4 års sigt -10,1%, 5 års sigt 23,7%, 6 års sigt 8,3%, 7 års sigt 0,8%, 8 års sigt 18,5%, 9 års sigt -2,0%, 10 års sigt 20,0%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.

Data for Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h: De årlige afkast pr. 31.12.2021 er på 1 års sigt 4,7%, 2 års sigt 4,0%, 3 års sigt 2,6%, 4 års sigt -2,5%, 5 års sigt -0,2%, 6 års sigt 2,1%, 7 års sigt -1,8%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.

Data for Danske Invest Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h: De årlige afkast pr. 31.12.2021 er på 1 års sigt 3,2%, 2 års sigt 2,3%, 3 års sigt 9,7%, 4 års sigt -5,9%, 5 års sigt 8,6%, 6 års sigt 6,5%, 7 års sigt 0,5%, 8 års sigt 5,0%, 9 års sigt 10,0%, 10 års sigt 27,9%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.