• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Nu får du adgang til flere ansvarlige fonde

Danske Invest re-kategoriserer sine fonde, så du får flere muligheder for at investere i produkter, som er enten ESG-fonde eller fonde med bæredygtigt investeringsmål. Samtidig øger vi informationsniveauet for alle ansvarlige investeringer.

Danske Invest er påbegyndt på en re-kategorisering af hovedparten af fondene – et arbejde som vil fortsætte resten af året. Ved årets udgang kan over 140 fonde på tværs af alle Danske Invests markeder dermed kalde sig enten ESG-fonde eller fonde med et bæredygtigt investeringsmål. Re-kategoriseringen er tilpasset den såkaldte SFDR-forordning (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
 
”Vi arbejder hele tiden på at udvikle relevante investeringsprodukter med et fokus på bæredygtighed. Både for at efterkomme vores kunders efterspørgsel, men også for at være med til at støtte udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund,” siger Robert Mikkelstrup, der er administrerende direktør i Danske Invest.
 
Samtidig øger vi gennemsigtigheden for investorerne i form af yderligere information på fondene, når det kommer til bæredygtighed.
 
”Vi har arbejdet med ansvarlige investeringer i mange år. Danske Invest har derfor haft et stærkt fundament i form af gennemarbejdede processer, veludviklede systemer og ressourcer til at foretage re-kategoriseringen. Vi glæder os til at kunne kommunikere mere detaljeret om, hvordan vi gennem vores arbejde i de enkelte fonde integrerer og påvirker den bæredygtige udvikling,” siger Robert Mikkelstrup.
 

Hvad ændrer sig?

I Danmark bliver Danske Invest Global Sustainable Future re-kategoriseret som en ’fond med et bæredygtigt investeringsmål’. Det bæredygtige investeringsmål i Global Sustainable Future er at være med til at støtte overgangen til en mere bæredygtig økonomi og støtte et eller flere af FNs Verdensmål.
 
I sommer tilpassede vi seks af vores indeksfonde, som blev til fonde med et bæredygtigt investeringsmål. Indeksfondenes bæredygtige investeringsmål er at bidrage til en lavere CO2-udledning ved at følge et EU Benchmark for klimaovergangen. Disse benchmarks har blandt andet en lavere udledning end de brede indeks.
 
Du kan finde vores fonde med et bæredygtigt investeringsmål i fondlisten. Se efter det grønne blad, som symboliserer en fond med et bæredygtigt investeringsmål.
 
Derudover vil adskillige fonde blive re-kategoriseret som ESG-fonde. På tværs af alle markeder kan over 130 fonde ved årets udgang kalde sig ESG-fonde. ESG-fondene er kendetegnet ved, at de fremmer miljømæssige og sociale forhold gennem udvælgelsen af investeringerne, ved at påvirke selskaberne de investerer i og ved at fravælge selskaber, der ikke klarer sig godt inden for ESG-forhold.
 
Du kan finde vores ESG-fonde i fondlisten. Se efter den grønne globus, som symboliserer en ESG-fond.
 

EU vil øge bæredygtige investeringer

Den 10. marts i år indførte EU nye regler for bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor, den såkaldte SFDR-forordning (Sustainable Finance Disclosure Regulation). SFDR-forordningen giver blandt andet sektoren en fælles ramme for, hvilke oplysninger kunderne skal have om et investeringsprodukts bæredygtighedsrelaterede egenskaber. Formålet er at give mere detaljeret information om bæredygtige forhold i investeringsprodukter, så det bliver mere gennemsigtigt for investorerne, og de får mulighed for at sammenligne produkternes egenskaber på tværs.
 
Som følge af de nye EU-regler kategoriserede Danske Invest allerede i marts en lang række fonde som ”ESG-fonde”, der svarer til Artikel 8-kategorien i SFDR-forordningen. I juni 2021 tog Danske Invest endnu et skridt og tilpassede seks indeksfonde til Artikel 9-kategorien i SFDR-forordningen. Nu er Danske Invest klar til at opjustere udbuddet yderligere.
 
SFDR er en del af EU's Handlingsplan for Bæredygtig Finansiering, som har til formål at øge investeringer, der understøtter en bæredygtig udvikling. I løbet af de kommende år vil der komme yderligere regulatoriske tiltag fra EU, som på sigt vil understøtte den bæredygtige udvikling og gøre det mere gennemskueligt og attraktivt for dig som investor at investere med bæredygtigt fokus.
 

Hvad betyder det for dig som investor?

Har du allerede investeret i en af fondene, der nu bliver re-kategoriseret, behøver du ikke at foretage dig noget. Ændringerne betyder primært, at Danske Invests investorer vil få mere indsigt i, hvordan vi arbejder med ansvarlighed i de enkelte fonde.  
 
Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospekterne, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her

Mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her. 

Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.