• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Find rundt i bæredygtighedsjunglen

Har du også svært ved at se forskel på de forskellige typer af ansvarlige fonde, der udbydes i Danmark? Vi giver et par gode råd til, hvad du skal holde øje med.

Historien kort fortalt

 • En EU-regulering har harmoniseret kommunikationen og øget gennemsigtigheden af bæredygtighedsforhold i fonde
 • De konkrete oplysningskrav afhænger af, om fonden markedsføres med såkaldte miljømæssige og/sociale karakteristika (betegnet Artikel 8 fonde) eller har et bæredygtigt investeringsmål (Artikel 9 fonde)
 • Artikel 8-fonde hedder hos Danske Invest ”ESG-fonde”
 • Artikel 9-fonde hedder hos Danske Invest ”fonde med et bæredygtigt investeringsmål”

(Opdateret den 1. december 2021)

Bæredygtige investeringer, ansvarlige investeringer og ESG investeringer – kært barn har mange navne. Selvom EU har ensrettet, hvad kapitalforvaltere skal oplyse om deres ansvarlige investeringer, kan det stadig være svært at gennemskue, hvad de forskellige navne i både danske og udenlandske investeringsforeninger betyder. Det kan derfor være lidt af en opgave at vælge imellem mulighederne som investor.

Årsagen er, at selvom den nye EU-lovgivning opdeler fonde med en bæredygtighedsprofil i forskellige kategorier, så er der ikke klare regler for, hvad fondene må kaldes.
 

Investeringer inddeles i tre kategorier

EU lægger det op til de enkelte investeringsforeninger at fortolke reglerne og selv vurdere, hvad de vil kalde deres fonde.

De tre kategorier, som EU har defineret, er:
 
 • Fonde med et bæredygtigt investeringsmål (også kaldet artikel 9-fonde)
 • Fonde med andre bæredygtighedsrelaterede egenskaber (også kaldet artikel 8-fonde)
 • Alle øvrige fonde.
   
Danske Invest har valgt at kalde de to første kategorier for ’fonde med et bæredygtigt investeringsmål’ og for ’ESG-fonde’.
 

Rammerne for ESG-fonde

Vores ESG-fonde er fonde, der fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale forhold (S) samt sikrer god ledelsespraksis (G) – også betegnet ESG for de engelske ord environmental, social and governance. Hvis du vil sammenligne vores ESG-fonde med artikel 8-fonde i andre investeringsforeninger, så er det ordene artikel 8 eller ’fremmer E og S karakteristika’ i beskrivelsen, der kan være et pejlemærke for dig. I medierne og blandt mange investeringsforeninger kaldes disse fonde ofte for ’lysegrønne’.

I Danske Invest betyder det, at fondene tager hensyn til en række bæredygtighedsforhold som led i deres investeringsstrategi. Fondene kan for eksempel investere i selskaber, der præsterer godt på bæredygtighedsfaktorer som klima- og medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption, eller have fokus på selskabernes CO2 aftryk. Forvalterne kan også arbejde aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige, herunder forsøge at mindske negative konsekvenser, som selskaberne kan have på miljøet og/eller sociale faktorer. De kan også afholde sig fra at investere i selskaber på bagrund af miljømæssige-, sociale-, ledelsesmæssige- eller etisk relaterede principper.

Danske Invest har mange ESG-fonde. For eksempel Danske Invest Danmark, Danske Invest Europa og Danske Invest Nordiske Obligationer. Hvis du klikker på vores liste over alle fonde, så se efter den grønne jordklode.
 

Rammerne for fonde med et bæredygtigt investeringsmål

Vores fonde med et bæredygtigt investeringsmål kan, afhængig af strategien, have et til flere erklærede bæredygtige investeringsmål, som fonden søger at opfylde. Et bæredygtigt investeringsmål kan være bredt (eksempelvis at opfylde et til flere af FNs verdensmål) eller snævert (eksempelvis at reducere CO2-emissioner), men vil altid være målbart og bindende for vores fonde.

Fonde med et bæredygtigt investeringsmål må desuden ikke ved deres investeringer have væsentlig negativ påvirkning på øvrige bæredygtige formål.

Hvis du som investor skal sammenligne vores fonde med et bæredygtigt investeringsmål med samme type fonde i andre investeringsforeninger, så skal du se efter fonde, der er beskrevet som at have et ’bæredygtigt investeringsmål’ eller indeholder artikel 9 i beskrivelsen. I medierne og blandt mange investeringsforeninger kaldes disse ofte for ’mørkegrønne’ fonde – selvom en fond med et bæredygtigt investeringsmål ikke nødvendigvis fokuserer på miljømæssige formål, men også kan være fokuseret på eksempelvis sociale forhold.  

Hvis du vælger at investere i en artikel 9-fond, får du den størst mulige fokus på bæredygtighed.

I Danske Invest har vi indtil videre syv fonde med et bæredygtigt investeringsmål. Hvis du klikker på vores liste over alle fonde, så se efter det grønne blad, som symboliserer, at det er en  fond med et bæredygtigt investeringsmål.
 

ESG

Environmental: Miljø og klima

Social: arbejdsvilkår og rettigheder blandt andet

Governance: god selskabsledelse

 


Rammerne for vores øvrige fonde

Alle fonde, som ikke har et særligt fokus på bæredygtighedsforhold bliver i Danske Invest betegnet artikel 6-fonde. Det betyder dog ikke, at de kan investere i hvad som helst.

Alle Danske Invests fonde lever nemlig op til vores Politik for Ansvarlige Investeringer – også når det er artikel 6-fonde. Dette betyder blandt andet, at fondene forholder sig til bæredygtighedsrisici ved investeringer, lever op til internationale ESG-standarder og udøver aktivt ejerskab, når det er relevant.


Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospekterne, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her

Mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her. 

Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.