• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Tilbageblik: Året der gik i Danske Invests fonde

2020 har været et skelsættende år på mange planer. Men set med investorernes øjne har det overvejende været positivt. Investeringsspecialist, Kim Thelle Pilgaard, ser her tilbage på et år fyldt med store paradokser.

Hvordan vil du beskrive 2020 fra en investors synspunkt?

Det har først og fremmest været et år fyldt med modsætninger, hvor udbruddet af Covid-19 satte dagsordenen på de finansielle markeder. Året startede ellers roligt med pæne stigninger på de fleste aktiemarkeder. Men så kom coronakrisen, der ramte markederne som en hammer og fik dem til at falde kraftigt i perioden fra den 19. februar til 23. marts.
 
Pandemien virkede tilsyneladende som en katalysator for den usikkerhed, som ti års opadgående aktiemarkeder, negative renter, Brexit og geopolitisk uro har medført i de seneste år. I løbet af få uger styrdykkede de fleste aktiemarkeder med mere end 30 procent. Mange obligationer tog også et dyk – i særdeleshed de mest risikofyldte obligationstyper.
 
Derfor kan det også virke paradoksalt, at året overordnet står tilbage som et godt år for investorerne. Har du været bredt investeret igennem hele 2020, står du formentlig tilbage med et ganske fornuftigt afkast set over alle 12 måneder. Det skyldes naturligvis det lige så bemærkelsesværdige comeback, langt de fleste aktie- og obligationsmarkeder bød på i årets sidste ni måneder.
 

Hvordan har investorerne i Danske Invest klaret sig?

Med fare for at gentage mig selv fra sidste år har det i år været langt bedre at være investeret bredt i fonde end at have pengene stående på en konto til nul eller ligefrem negativ rente. Det kan bedst illustreres ved at kigge på vores 17 indeksfonde i Danmark. Med undtagelse af vores tre europæiske indeksfonde har de resterende 14 indeksfonde givet positive afkast i 2020.
 
Samme billede tegner sig for vores obligationsfonde, hvor det kun er de to fonde, Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta og Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, der har givet negative afkast. Ser vi på vores fem balancerede fonde i Danske Invest Mix, har de alle givet positive afkast set over hele året.
 
Billedet er lidt mindre entydigt, når vi ser samlet på vores aktier. Selvom størstedelen af aktiefondene endte i plus, har vores europæiske fonde uundgåeligt været påvirket af udviklingen i Europa. Hårdest er det gået ud over vores aktivt forvaltede fond, Danske Invest Østeuropa, der sluttede året af med et afkast på -18,4 procent, hvilket i øvrigt var 1,1 procent bedre end referenceindekset. Det ændrer dog ikke på et alt i alt fornuftigt 2020. Sidste år udbød vi 59 forskellige investeringsfonde i Danmark. 50 af dem endte med et positivt afkast for året.
 

Hvor fik man det højeste afkast i Danske Invest i 2020?

Danske Invest Teknologi Indeks toppede for andet år i træk med et afkast på 32,0 procent. Igen i år var det særligt de store amerikanske teknologiaktier, der trak kursen op.
 
Investorerne i Danske Invest Kina havde også et rigtigt godt år. Kineserne fik hurtigt kontrol med virusudbruddet og var et af de første markeder til at være tilbage i plus efter de voldsomme fald i februar og marts. Samtidig formåede forvalterne i fonden at skabe et flot merafkast på mere end 10 procent, så årsafkastet endte på 29,9 procent.
 
Sidst, men ikke mindst, har danske aktier generelt klaret sig rigtig flot igennem året. Var du eksempelvis investeret i Danske Invest Danmark igennem 2020 ville du have haft et afkast på 28,2 procent.
 

…og de laveste afkast?

Som nævnt tidligere har Europa og i særdeleshed Østeuropa haft et udfordrende år. Covid-19 har naturligvis spillet en nøglerolle. Samtidig kæmper vores del af verden stadig med en generel økonomisk afmatning og usikkerhed i forbindelse med det forstående Brexit.
 
Afkastene var som forventet generelt lavere i obligationsfondene. Overordnet har vores obligationsfonde givet positive afkast på nogle få procentpoint, hvilket ellers ikke var forventningen, der tegnede sig i starten af året, med udsigten til fortsat negative renter. Undtagelsen var Danske Invest Nye Markeder Obligationer lokal Valuta, hvor man fik et afkast på -6,4 procent.
 
Vores aktivt forvaltede fond, Danske Invest USA, skuffede desværre igen i år og kunne ikke følge med sit referenceindeks. Vi har løbende fulgt fonden tæt og tog konsekvensen i november måned, hvor vi skiftede fondens strategi, så den nu følger det amerikanske aktieindeks. Vores fond Danske Invest Japan har også haft et udfordrende år med et afkast på –4,2 procent, hvilket var 8,8 procent mindre end markedet.
 

Hvordan har Danske Invest fonde klaret sig i forhold til markedet?

Generelt er der meget at være tilfredse med i vores aktivt forvaltede fonde. Bortset fra Danske Invest USA og Danske Invest Japan, som jeg allerede har nævnt, har langt størstedelen af vores fonde enten ligget på linje med eller over deres referenceindeks. Et godt eksempel er vores europæiske fonde, der i lighed med resten af markedet har haft et udfordrende år, men som har formået at slå sit benchmark i alle vores europæiske aktiefonde med undtagelse af vores højt udbytte fond. Det samme gælder for vores aktiefonde i de nye markeder. Alle vores balancerede fonde, kaldet Danske Invest Mix, slog også deres referenceindeks.
 
Det er dog vigtigt at pointere, at vi er langsigtede investorer, og at der uundgåeligt vil være år, hvor de aktivt forvaltede fonde ikke giver det samme afkast som resten af markedet. Det er en af risiciene ved at vælge disse typer fonde, der har som mål at slå markederne. Vi kigger ikke kun på de enkelte år i fondene, men på udviklingen over et længere perspektiv. Vi har en meget stringent og gennemarbejdet procedure til at vurdere resultaterne i de enkelte fonde.
 
På vores hjemmeside kan du løbende følge med i afkasthistorikken i vores fonde. 
 

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast og prognoser om fremtidig udvikling ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt. Rådfør dig altid med professionelle rådgivere om juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
 

Noter:
Data for Danske Invest Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK: De årlige afkast pr. 31.12.2020 er på 1 års sigt -6,1 %, 2 års sigt 15,2 %, 3 års sigt -3,3 %, 4 års sigt 1,6 %, 5 års sigt 12,6 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Data for Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 31.12.2020 er på 1 års sigt -6,4 %, 2 års sigt 14,3 %, 3 års sigt -3,6 %, 4 års sigt 1,5 %, 5 års sigt 12,2 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Data for Danske Invest Østeuropa, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 31.12.2020 er på 1 års sigt -18,4 %, 2 års sigt 36,0 % , 3 års sigt -8,8 % , 4 års sigt 5,6 % , 5 års sigt 31,4 % . Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Data for Danske Invest Kina, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 31.12.2020 er på 1 års sigt 29,9 %, 2 års sigt 18,9 %, 3 års sigt -14,0 %, 4 års sigt 26,3 %, 5 års sigt 5,6 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Data for Danske Invest Danmark - Akkumulerende, klasse DKK: De årlige afkast pr. 31.12.2020 er på 1 års sigt 27,6 %, 2 års sigt 24,4 %, 3 års sigt -10,1 %, 4 års sigt 13,5 %, 5 års sigt -0,3 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Data for Danske Invest Teknologi Indeks KL: De årlige afkast pr. 30.11.2020 er på 1 års sigt 31,7 %, 2 års sigt 44,5 %, 3 års sigt 7,8 %, 4 års sigt 25,6 %, 5 års sigt 7,6 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Data for Danske Invest Japan, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 31.12.2020 er på 1 års sigt -4,2 %, 2 års sigt 21,6 %, 3 års sigt -11,1 %, 4 års sigt 12,6 %, 5 års sigt 5,8 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Data for Danske Invest Fjernøsten Indeks, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 30.11.2020 er på 1 års sigt 14,1 %, 2 års sigt 20,0 %, 3 års sigt -10,1 %, 4 års sigt 23,7 %, 5 års sigt 8,3 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Data for Danske Invest Europa Indeks, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 30.11.2020 er på 1 års sigt -3,5 %, 2 års sigt 25,8 %, 3 års sigt -10,6 %, 4 års sigt 9,9 %, 5 års sigt 2,0 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Data for Danske Invest USA, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 30.11.2020 er på 1 års sigt -3,2 %, 2 års sigt 25,7 %, 3 års sigt -0,8 %, 4 års sigt 2,3 %, 5 års sigt 17,1 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.