• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Fonde med amerikanske aktier ændrer strategi og sænker omkostningerne

Aktiefondene Danske Invest USA KL, Danske Invest USA Akkumulerende KL og Danske Invest Select USA KL skifter investeringsstrategi og får sænket omkostningerne for at sikre Danske Invests investorer et attraktivt produktudbud.

Danske Invest arbejder løbende på at videreudvikle og tilpasse udvalget af fonde, så de er konkurrencedygtige og stemmer overens med investorernes interesser og ønsker. Derfor er det besluttet at ændre investeringsstrategien i Danske Invest USA KL, Danske Invest USA Akkumulerende KL og Danske Invest Select USA KL, da fondene de seneste år ikke har levet op til vores afkastforventninger set i forhold til fondens benchmark.

”Når vi løbende gennemgår vores investeringsstrategier, har vi fokus på om der er behov for ændringer i vores produkter. Vi har på den baggrund valgt at ændre investeringsstrategierne i vores tre aktivt forvaltede fonde med amerikanske selskaber, idet vi forventer, at det på nuværende tidspunkt giver fondene de bedste forudsætninger for at levere konkurrencedygtige afkast efter omkostninger.” forklarer Robert Mikkelstrup, administrerende Direktør i Danske Invest.
 

Fra aktivt forvaltet til indeksbaseret

De seneste år har fondene fulgt en aktiv modelbaseret investeringsstrategi, hvor investeringerne er blevet udvalgt ud fra en række kvantitative kriterier som fx aktienøgletal. Målet for fondene har været at give et højere afkast end markedet. Fremover følger de i stedet en passiv strategi og bliver dermed til indeksfonde. Det betyder, at investeringerne udvælges for at følge markedsudviklingen for amerikanske aktier og afkastet vil ligge på linje med benchmark – til gengæld reduceres omkostningerne.


Hvad betyder det for dig som investor?

Ændringen træder i kraft den 24. november. Omkostningerne for alle tre afdelinger vil blive reduceret, og de konkrete nedsættelser fremgår af nedenstående skema. Ændringerne vil ikke medfører nogle skattemæssige konsekvenser.

Er du i tvivl eller har brug for rådgivning, anbefaler vi altid at du tager kontakt til din bankrådgiver.
 
Afdeling ISIN-Kode Nuværende omkostninger Fremtidige Omkostninger
Danske Invest USA, klasse DKK d DK0010257757 0,60 % 0,35 %
Danske Invest USA - Akkumulerende, klasse DKK h USA, klasse DKK d DK0016290349 0,60 % 0,35 %

Hvad er aktiv forvaltning?
Målet for de aktivt forvaltede fonde at skabe et højere afkast end det generelle marked efter omkostninger. Det kræver, at fondene forvaltes af et investeringsteam, der nøje sammensætter et udvalg af investeringer ud fra forventninger til risiko, økonomi, finansmarkeder, selskabsindtjening, efterspørgsel mm.
 
Hvad er passiv forvaltning?
Målet for de passivt forvaltede fonde er at klare sig som markedet før omkostninger. Hverken værre eller bedre. Det opnår man i praksis ved at have en sammensætning af investeringer, som efterligner bestemte benchmark.  Omkostningerne i en passivt forvaltet fond, er derfor typisk lavere end i de aktivt forvaltede.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast og prognoser om fremtidig udvikling ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt. Rådfør dig altid med professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.