• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Status for fondene i Danske Invest efter et kriseramt første kvartal

Første kvartal af 2020 vil uden tvivl gå over historien som en af de mest dramatiske perioder på de finansielle markeder. Danske Invests administrerende direktør, Robert Mikkelstrup, giver her en status for fondene i årets tre første måneder.

Kan du sætte ord på udviklingen i det seneste kvartal?
Vores fonde har sammen med resten af de finansielle markeder været igennem den mest kaotiske periode siden finanskrisen i 2008. Det, der startede som en regional sundhedskrise i Kina i starten af året, spredte sig til hele verden i løbet af februar og marts måned og har påvirket alle dele af samfundet overalt i verden. En af de store forskelle i forhold til tidligere kriser af samme omfang, har været hastigheden. I løbet af bare en måned, er flere års afkast forsvundet i mange af markederne. Dermed er vi endnu en gang blevet mindet om, hvorfor det er så vigtigt at tænke langsigtet og have den rette balance i sin opsparing. 

Selvom noget af panikken på de finansielle markeder ser ud til at have lagt sig i takt med centralbankernes pengepolitiske lempelser og kraftige likviditetsindsprøjtninger, ændrer det ikke ved, at første kvartal 2020 også har medført tab for langt de fleste investorer - uanset om de har været investeret i aktier eller obligationer. Det gælder også for investorerne i vores fonde.

På trods af at året ellers startede pænt, med positive afkast i stort set alle vores fonde i Danmark, er ingen gået fri. Det gælder særligt aktieinvesteringerne, der har været hårdest af uroen med tocifrede negative afkast i størstedelen af fondene.

Det største fald ramte aktiefonden Danske Invest Østeuropa. Selvom porteføljeteamet har klaret sig pænt i forhold til sit referenceindeks, faldt fonden med -33,6 procent i første kvartal. Bedst klarede Danske Invest Index Kina sig med et fald på mere beskedne -7,9 procent.

Investorerne i obligationsfondene har været lidt bedre beskyttet mod uroen. Hårdest er det gået ud over investorerne i obligationsfonden Danske Invest Euro High Yield-Obligationer, med et afkast på -14,4 procent i første kvartal. I den anden ende finder man Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer med et mere beskedent tab på -0,2 procent. Ønsker du at finde afkasttallene for dine fonde, kan du gøre det på vores hjemmeside.
 
Flere af fondene har været lukket for handel i perioder. Hvad skyldes det?
Det er rigtigt, at vi har oplevet flere såkaldte suspensioner (hvor der lukkes for handel i en fond) end normalt. Det skyldes først og fremmest den markedsuro som coronakrisen har udløst. Det har medvirket til, at det ikke har været muligt at prisfastsætte de underliggende værdipapirer præcist nok i perioder. Når det ikke er muligt at prisfastsætte de underliggende værdipapirer, er det ikke muligt at beregne en korrekt indre værdi (også kaldet NAV). Når der ikke kan beregnes korrekt indre værdi, risikerer man, at andelene bliver solgt til forkerte kurser. Det kan potentielt både ramme de investorer, der er på vej ud eller ind af fonden, ligesom det kan ramme de investorer, der bliver i fonden. Derfor har det i fondenes og aktionærernes interesse været nødvendigt at suspendere handlen i perioder.

Tilsyneladende ser det ud til, at markederne på nuværende tidspunkt er faldet mere til ro og, at antallet af suspensioner er blevet minimeret. Men hvis uroen igen blusser op, kan det igen betyde, at der i perioder ikke kan beregnes en korrekt indre værdi. Læs mere her.
 
Kvartalet har også budt på ændrede emissionstillæg og indløsningsfradrag. Hvorfor?
Det er et andet af de redskaber, vi har taget i brug for at beskytte investorerne. I den seneste måned har uroen især påvirket emissionstillægget og indløsningsfradraget i en række af afdelingerne med virksomhedsobligationer og obligationer fra højrentelande.  Årsagen er, at spændet (forskellen) mellem købs- og salgspriserne på de underliggende værdipapirer har udvidet sig markant og medført forhøjede transaktionsomkostninger i fondene. Det har medført, at vi har lavet en midlertidig justering af indløsningsfradrag og emissionstillæg i en række fonde, for at sikre de investorer, der bliver tilbage i de berørte fonde, ikke bliver ramt af den øgede handelsaktivitet i fondene.

Det er vigtigt at pointere for mig, at disse tillæg og fradrag går ind i de enkelte afdelinger. Målet er, at de investorer, der bliver tilbage i afdelingen ikke påvirkes af de handelsomkostninger, der er foranlediget af de investorer, der går ud/ind af afdelingen. De opdaterede satser kan ses på hjemmesiden under den enkelte fond.
 
Hvad er de vigtigste konklusioner I har gjort jer ovenpå et så dramatisk kvartal?
Det har været en turbulent tid for alle. I Danske Invest har vi på mange måder fået testet vores beredskab og bevist, at det efter omstændighederne har virket. For os er det altafgørende at beskytte vores investorer og sikre os, at processerne kører. Heldigvis oplever vi nu færre suspensioner, ligesom emissionstillæggene og indløsningsfradragene er på vej tilbage til de normale niveauer.

Det har også været en tid, hvor vi og vores porteføljerådgivere har haft nogle lange arbejdsdage med mange vigtige beslutninger, der skal tages for at sikre det bedst mulige langsigtede afkast. Fælles for alle vores fonde har været, at vi har haft god gavn af at have en effektiv risikostyring på plads og en gennemarbejdet strategi at holde sig til.

Op til krisen, var der en langvarig diskussion i gang, om hvorvidt en stor del af aktierne var blevet for dyre. Et af argumenterne for, at aktiemarkedet var overvurderet, gik på, at der ikke var andre steder at gå hen, hvis man ville have afkast. Efter den seneste måneds udvikling, er den diskussion blevet mindre relevant. Nu gælder det om at tænke langsigtet, og udnytte de muligheder, som store fald i markederne også medfører. En lang række af de aktier som vores porteføljerådgivere har haft højst på ønskelisten, men som var for dyre, er nu kommet ned i en pris, der gør dem attraktive på den længere bane.

Er du i tvivl om sammensætningen af dine investeringer eller har spørgsmål, kan det derfor være en god ide at tage kontakt til din bankrådgiver. Ønsker du vurderinger af markedet og indblik i udviklingen i coronakrisen, kan du med fordel følge analyserne fra investeringsstrategerne hos vores hoveddistributør, Danske Bank, på bankens hjemmeside. 

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Det er ikke et tilbud eller opfordring til at gøre tilbud om at købe eller sælge et finansielt instrument. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast og prognoser om fremtidig udvikling ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt. Rådfør dig altid med professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
 
Noter:
1) Data for Danske Invest Østeuropa, klasse DKK d. De seneste 5 år har afdelingen givet følgende afkast i DKK: 2015: -0,7 %, 2016: 31,4 %, 2017: 5,6 %, 2018: -8,8 %, 2019: 36,0 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Link til fondens KID, prospekt og omkostninger.
 
2) Data for Danske Invest Kina, klasse DKK d. De seneste 5 år har afdelingen givet følgende afkast i DKK: 2015: 5,4%, 2016: 5,6 %, 2017: 26,3 %, 2018: -14,0 %, 2019: 18,9 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Link til fondens KID, prospekt og omkostninger.
 
3) Data for Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h. De seneste 5 år har afdelingen givet følgende afkast i DKK: 2015: 0,5%, 2016: 6,5%, 2017: 8,6 %, 2018: -5,9 %, 2019: 9,7 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Link til fondens KID, prospekt og omkostninger.

4) Data for Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h. De seneste 5 år har afdelingen givet følgende afkast i DKK: 2015: -2,1%, 2016: 7,7 %, 2017: 0,7 %, 2018: -3,4 %, 2019: 4,7 %. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Link til fondens KID, prospekt og omkostninger.
 

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.