• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Krigen i Ukraine – Spørgsmål og svar fra Danske Invest

Vi følger krigen i Ukraine tæt og vores tanker går til alle, der er påvirket af den. Her får du svar på nogle af de spørgsmål, der relaterer sig til Danske Invest.

(Opdateret den 13/10, hvor lukningen af Danske Invest Østeuropa blev godkendt)

Invasionen af Ukraine er en global krise, der påvirker store dele af det internationale samfund. Krigen præger således også dagsordenen i Danske Invest. Herunder giver vi svar på nogle af de spørgsmål, du måtte have som investor i  Danske Invest.
 

Hvordan forholder Danske Invest sig helt overordnet til krigen i Ukraine?

Vi er meget berørte af krigens konsekvenser og føler os dybt forpligtede til at vise vores støtte til Ukraine. Den russiske invasion er ikke forenelig med Danske Invests politik for ansvarlige investeringer, hvilket har været medvirkende til, at vi har indført en række restriktioner i forhold til vores investeringer i Rusland. Danske Invest er en del af det globale finansielle system, og vi har derfor en vigtig rolle i at sikre, at de sanktioner Rusland pålægges, bliver implementeret rettidigt og hensigtsmæssigt.
 

Hvilke restriktioner i forhold til Rusland har Danske Invest igangsat?

Sammen med Danske Bank har vi besluttet os for at udelukke russiske statsobligationer og russiske statsejede selskaber fra alle vores porteføljer i overensstemmelse med vores politik for ansvarlige investeringer. I den kommende tid vil vi arbejde på at frasælge disse investeringer fra vores porteføljer, i det omfang det er muligt i forhold til vores forpligtelser samt vores mulighed for at foretage handler på markedet.

LÆS OGSÅ: Danske Invest ekskluderer statsobligationer og statsejede selskaber fra Rusland
 

Hvilke Danske Invest fonde har investeringer i Rusland?

For vores danske investorer, påvirker eksklusionerne først og fremmest aktiefonden Danske Invest Østeuropa, der er under afvikling i alle markeder. Desuden har vi aktiefonden Danske Invest Russia, der er hjemhørende i Luxemburg. Fælles for disse strategier er, at de russiske investeringer fylder majoriteten af investeringerne i fondene. Det har også betydet, at de har været lukket for handel siden det russiske aktiemarked lukkede den 25. februar.
 
Følgende Danske Invest strategier indeholder kun ganske få russiske investeringer målt i forhold til formuen: Danske Invest Nye Markeder Obligationer, Danske Invest Nye Markeder, Danske Invest Nye Markeder Small Cap, og Dansk Invest Index Emerging Markets Restricted m.fl. Vægten af russiske investeringer i de nævnte strategier er i øjeblikket stærkt faldende og nærmer sig nul. Fælles for dem alle er, at du stadig kan købe og sælge andele i fondene bag strategierne.

Hvad skal der ske med Danske Invest Østeuropa, Danske Invest SICAV Russia og Danske Invest SICAV Eastern Europe?

(Opdateret den 13/1+ 2022)

På Danske Invests generalforsamling den 28. april 2022 blev det besluttet at lukke Danske Invest Østeuropa. Desuden har bestyrelsen i Danske Invest SICAV besluttet at afvikle fondene Danske Invest SICAV Russia og Danske Invest SICAV Eastern Europa.

Finanstilsynene i både Danmark og Luxembourg har godkendt afviklingen, hvilket betyder, at lukningen af fondene er på plads. Læs mere her: Lukningen af Danske Invest Østeuropa er godkendt

Hvorfor lukker I fondene?

Usikkerhedsmomenterne og vores forpligtigelser i forhold til vores politik for ansvarlige investeringer betyder, at vi ikke forventer at kunne levere den ønskede værdiskabelse i fondene og strategierne med Østeuropa og Rusland fremadrettet. Det vil være svært fremadrettet at skabe veldiversificerede porteføljer pga. fondenes nuværende formuer og de mange eksklusioner og sanktioner rettet mod russiske virksomheder. Det gælder både for fonden med Rusland, men også med Østeuropa.

For begge strategier gælder det, at hensynet til investorerne er afgørende for os. Tidsperspektivet for genåbning af det russiske aktiemarked for udenlandske investorer er uvis. Ved at lukke fondene frigør vi de af investorernes midler, som er bundet i likvide aktier, og dermed giver vi investorerne mulighed for igen at disponere frit over denne del.
I forhold til Danske Invest Østeuropa, ser vi desuden en begrænset investorinteresse for at opretholde strategien som en ren Østeuropa-fond uden Rusland. En lignende afdeling har tidligere eksistereret i Danske Invest uden at opnå en levedygtig formue. Yderligere er fonden nu en af de mindste i Danske Invest.

Hvornår vil kundernes andele blive udbetalt?

(Opdateret den 13. oktober 2022) Omstændighederne omkring afviklingen af Danske Invest Østeuropa er på flere punkter helt usædvanlige. Krigen i Ukraine og udelukkelsen af udenlandske investorer på det russiske aktiemarked betyder, at hovedparten af fondens russiske aktier ikke kan sælges på nuværende tidspunkt. Det er derfor uvist, hvornår fonden er helt afviklet. Det betyder, at udbetalingen af fondens midler vil ske over en eller flere omgange i takt med, at aktierne frasælges. Datoen for første udbetaling er endnu ikke på plads, men vil ske hurtigst muligt.

Bemærk, at det er forbundet med stor usikkerhed, om de tilbageblevne russiske aktier kan sælges på et senere tidspunkt, hvornår de i givet fald kan sælges, og hvilken værdi de kan sælges til. I sidste ende kan de vise sig at være uden værdi.

Hvad skal jeg gøre som investor?

(Opdateret den 13. oktober 2022) Som investor i fonden skal du ikke foretage dig noget. Fondens værdi vil blive opgjort og midlerne vil blive fordelt og udbetalt i takt med, at aktierne kan sælges. Men vær opmærksom på, at afviklingen forventes at blive langvarig, og der kan forekomme en tidsmæssig forskydning af skattepligt på udbetalingerne og fradragsret på eventuelt tab.

Hvis du har spørgsmål vedrørende lukningen, anbefaler vi, at du kontakter din rådgiver. Har du spørgsmål vedrørende de skattemæssige konsekvenser af afviklingen, anbefaler vi dig at søge råd hos din sædvanlige skatterådgiver.
 

Hvad sker der med de russiske investeringerne i fondene?

Vores porteføljerådgivere arbejder på at frasælge statsobligationer fra Rusland samt de statsejede russiske selskaber. I den nuværende situation er det dog særdeles svært at sælge ud af de russiske investeringer.
 
Finansmarkederne har været ramt af russiske modreaktioner på de vestlige sanktioner i form at russisk udelukkelse af internationale investorer, hvilket har betydet, at vi ikke har kunne handle obligationer eller aktier på det russiske marked siden den 25. februar. Det er svært at forudse, hvornår børsen vil åbne for udenlandske investorer igen. Vi forventer ikke, at Rusland i den kommende tid vil være et relevant investeringsmarked for Danske Invest.

LÆS OGSÅ: Danske Invest Østeuropa er lukket for handel
 

Hvordan kan jeg vide, hvad mine investeringer er værd i de Danske Invest-fonde med russiske investeringer?

Prisfastsættelsen af russiske er investeringer er forbundet med stor usikkerhed i øjeblikket. Det er bl.a. derfor at Danske Invest Rusland og Danske Invest Østeuropa er lukket for handel. Vi følger situationen tæt og benytter os af input på prisfastsættelsen fra flere forskellige kilder. De tilgængelige estimater af værdien på de russiske investeringer indikerer dog, at værdien er faldet voldsomt de seneste uger og risikoen for at en del af de russiske investeringer går tabt er til stede.
 

Hvad sker der i de indeksfonde, der har russiske investeringer?

Størstedelen af indeksleverandørerne, herunder MSCI, har besluttet at fjerne russiske aktiver fra deres indeks. Det betyder, at de af Danske Invests fonde, der følger et indeks, hvor der tidligere har været russiske aktiver, skal sælge deres russiske aktiver fra, når det er muligt. Hvordan det i praksis kommer til at fungere, ved vi endnu ikke, men vi følger op med mere information, når vi ved mere.
 
Vi følger situationen nøje og vil informere dig, efterhånden som situationen udvikler sig.

LÆS OGSÅ: Krigen i Ukraine: Det gør Danske Bank


Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospekterne, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her. 

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.