• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Er bæredygtighed woke?

FORSTÅ ESG: I USA kalder flere republikanske politikere bæredygtighedshensyn i investeringer for ’woke’. I Europa og i Skandinavien har de fleste af os et mere nuanceret syn på bæredygtighed. Det har Danske Invest fået bekræftet i en spørgeundersøgelse.

I USA er der opstået en trend, hvor især republikanske politikere mener, at bæredygtighedshensyn (eller ESG) i investeringer er drevet af politiske holdninger i stedet for fokus på at skabe afkast. De mener, at ESG er endnu et eksempel på, at verden forsøger at blive mere ’woke’. Woke bliver i dette tilfælde brugt nedsættende om folk, som for eksempel er optaget af emner social uretfærdighed, racisme, manglende ligestilling e.l.

Hvad er ESG?

På dansk oversætter vi ESG (Environmental, Social & Governance) til miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse. ESG-faktorer anvendes sammen med finansielle faktorer til at vurdere en virksomhed ud fra et holistisk perspektiv. Det vil sige, at ESG-faktorer indgår i en vurdering af risici, som kan have betydning for finansielle resultater og drift. ESG-faktorer vil også indgå i en vurdering af, hvordan en investering kan bidrage til at understøtte den bæredygtige omstilling, eller om investeringen kan have en negativ effekt på samme, fordi selskabet ikke driver forretning på en bæredygtig måde.  
 

Visse republikanske politikere er særligt bekymrede for færre investeringer i våbenproducenter og fossile brændstoffer. En stat som Texas, som er den stat i USA, som producerer mest olie, indførte allerede i 2021 en lov (Senate Bill 13 og 19), som blandt andet sortlistede finansielle selskaber, som har boykottet fossile brændstoffer. På listen kom blandt andre Danske Bank, som fortsat er sortlistet efter en opdatering i marts 2023.  

Den 1. juli trådte en ny lov i kraft (House Bill 3) i Florida, som kræver, at kapitalforvaltere hvert år skal bekræfte over for staten, at de foretager investeringer kun baseret på økonomiske faktorer, ellers kan de risikere sanktioner. 

Florida er blot en af mange stater, som har indført lovgivning på området. I de første syv måneder af 2023 blev omkring 165 lovforslag og resolutioner, som går imod miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige investeringskriterier (ESG), indført i 37 amerikanske stater. (KILDE: Anti-ESG bills found unified opposition in US statehouses)

Et andet eksempel på trenden er investeringsfonden American Conservative Values ETF, som ikke vil investere i ølproducenten Budweiser eller lavprisvarehuskæden Target, fordi selskaberne støtter LGBTQ+.

Generelt ser det ud til, at den amerikanske anti-ESG-trend anser bæredygtighedshensyn i investeringsbeslutninger som en modsætning til at opnå afkast. At man ikke kan have fokus på at skabe afkast, når man inddrager bæredygtighed. Det er som udgangspunkt ikke måden, man ser på emnet mange steder i Europa.


Danske investorer forventer fokus på bæredygtighed

I Danske Invest fylder ansvarlige investeringer og ESG en del, hvilket er en af årsagerne til, at vi valgte at lave en spørgeundersøgelse om bæredygtighed blandt 1000 aktive danske investorer. Målet var at finde ud af, hvad investorerne mente om bæredygtighed generelt og om ansvarlige investeringer specifikt. 
 

Om undersøgelsen

Danske Invest har i samarbejde med Norstat spurgt 1000 aktive danske investorer ind til deres holdninger til bæredygtighed generelt og til ansvarlige investeringer specifikt. Den samme spørgeskemaundersøgelse er blevet gennemført i Sverige, Norge og Finland.

Fire tendenser kendetegner investorerne:

 • Bæredygtighed fylder stadig mere i hverdagen
 • Flere investorer tror på, at investeringer kan påvirke den bæredygtige udvikling
 • Unge, kvinder og byboere prioriterer bæredygtighed højest
 • Lavt kendskab til bæredygtighedsbegreber
 
Vi har talt med Danske Invests administrerende direktør Robert Mikkelstrup om ESG, investeringer og spørgeskemaundersøgelsen.

Robert Mikkelstrup, kan du forstå de republikanske politikere, når de mener, at ESG er woke?

”Ikke umiddelbart. I Danske Invest er ESG og ansvarlige investeringer ikke woke eller udtryk for ekstreme holdninger. Det er hos os en helt naturlig del af den investeringsanalyse, der foretages i aktivt forvaltede fonde. Vi mener, at vi kan foretage bedre investeringer ved at inddrage bæredygtighedshensyn i vores investeringsbeslutninger. Vi forstår ganske enkelt selskaberne bedre, når vi i de finansielle analyser inddrager miljømæssige og sociale forhold samt ser på selskabsledelse. 
Samtidig analyserer og rapporterer vi også på den indvirkning, som vores investeringer har på miljøet og på andre samfundsmæssige aspekter. For vi mener også, at vi har et samfundsmæssigt ansvar og at den side af investeringer bør klarlægges.”

Hvad med de danske investorer? Efterspørger de ESG? 

”Vi har lavet en undersøgelse, hvor vi har spurgt 1000 investorer om deres syn på bæredygtighed generelt og i investeringer – og det korte svar er, at de forventer, vi investerer i bæredygtige selskaber (ud fra spørgernes egen opfattelse af et bæredygtigt selskab). Således svarede 61 procent, at de forventer, at investeringsforeninger investerer i bæredygtige selskaber og kun 23 procent mente ikke, det var relevant. 

Til gengæld viste undersøgelsen også, at investorerne ikke umiddelbart forbinder investeringer og bæredygtighed med hinanden, da kun 16% på egen hånd laver koblingen. Vi lavede samme undersøgelse i 2021 og fokus på ansvarlige investeringer og tallet er dog steget fra 9%. 

Derfor er det heller ikke alle der på egen hånd efterspørger specifikke ESG-produkter. Når vi helt konkret ser på, hvad vores investorer har investeret i i Danske Invest, så udgør omkring 14 procent af vores samlede aktiver investering i de fonde, som har et decideret bæredygtigt investeringsmål. Det vil sige fonde, som enten har et mål om at reducere CO2 eller bidrage til et eller flere af FN’s Verdensmål. Disse fonde må samtidig ikke gøre skade på andre bæredygtige mål og de har ekstra restriktioner for, hvilke sektorer, de må investere i.

Undersøgelsen indikerer, at ansvarlige investeringer fylder mest hos den yngre del af befolkningen og den samme tendens gjorde sig gældende i vores undersøgelse i 2021. Det kunne tyde på, at emnet kun kommer til at fylde mere i fremtiden.”

Men ved investorerne, hvad vi taler om, når vi siger ESG?

”Her vil jeg sige, at har vi en stor opgave foran os, da mange investorer ikke kender de begreber, som vi ofte bruger. For eksempel ordet ESG, som står for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Vores aktivt forvaltede fonde tager hensyn til ESG og ESG-analysen fylder således en del i porteføljeforvalternes arbejde og dermed i vores univers, så det er lidt svært at komme uden om begrebet, når vi skal fortælle om vores fonde. Men kun 11 procent af de spurgte investorer kender til ESG-begrebet, måske også fordi det er en forkortelse af engelske ord. 

Den samme tendens gælder FN’s Verdensmål. Vi har flere fonde, som har et investeringsmål om at bidrage til et eller flere af FN’s Verdensmål. Målene bliver brugt af andre virksomheder og sektorer end os og andelen af investorer, som kender dem, er også højere: 26 procent. Men tallet er stadig slet ikke så højt, som vi havde forventet, så her har vi også en kommunikationsudfordring.”  

Så hvorfor tror du, investorerne synes, det kan være svært at forstå?

”Vi arbejder løbende med at forbedre vores kommunikation og øge transparensen i alt, hvad vi gør, herunder at kommunikere mere omkring effekten af vores arbejde. Den største udfordring, når det kommer til ansvarlige investeringer, er, at det er utroligt komplekst. Det er ikke sort/hvidt, hvad der er ansvarligt eller bæredygtigt, så det kræver en del mellemregninger at forklare, hvad vi gør og hvorfor vi gør det. Yderligere er mediebilledet også meget sort/hvidt, og der er altid nuancer og dilemmaer, vi skal tage hensyn til.” 

Kan du komme med et eksempel? 

”Et godt eksempel er elbiler, som understøtter den grønne omstilling, fordi vi som samfund gerne vil mindske forbruget af olie. Mange bilproducenter producerer i dag elbiler, men batterierne i elbilerne indeholder ofte litium, som er forbundet med risiko for forurening og negativ påvirkning af biodiversiteten. Derudover ligger litium-minerne ofte i lande, som har mindre fokus på menneskerettigheder, hvilket skaber et andet dilemma, og disse forhold skal balanceres.” 

Hvor vil du anbefale, at man skal starte, hvis man vil vide mere om Danske Invests arbejde med ansvarlige investeringer?

”Man kan læse mere om vores overordnede tilgang til ansvarlige investeringer på vores hjemmeside. I fondenes prospekter under SFDR-bilag, som ligger allerbagerst i prospektet, kan man læse mange flere detaljer om de individuelle fondes tilgang til ESG og bæredygtighed. 

Men derudover kan jeg anbefale, at man løbende følger med i Danske Invests nyheder. Det er vores plan at publicere flere artikler om ansvarlighed. Der ligger allerede en del artikler og jeg kan anbefale at læse disse: 
 
Selvom denne artikel lagde ud med en beskrivelse af en amerikansk anti-ESG-trend, så er der også andre initiativer, som trækker i den modsatte retning. På politisk plan vedtog Præsident Biden i 2022 en omfattende klimalov, The Inflation Reduction Act, som skal kanalisere $369 mia til klimainvesteringer. Loven skal samtidig være med til at sikre, at USA halverer sin CO2-udledning inden 2030. 

LÆS OGSÅ: Kan du genkende dig selv og dit forhold til bæredygtighed?

LÆS OGSÅ: Undersøgelse: Investorerne forstår nuancerne i ansvarlige investeringer

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. 

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.