• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Kan du genkende dig selv og dit forhold til bæredygtighed?

Sønderjyde eller fra hovedstaden? Ung eller gammel? Mand eller kvinde? Ny undersøgelse fra Danske Invest giver et fingerpeg om, hvilke investorer der prioriterer bæredygtighed højest.

Flere investorer har fået øjnene op for bæredygtighed, når det gælder investeringer, men de ved for lidt om bæredygtighedsbegreberne. Det er nogle af konklusionerne fra Danske Invests seneste undersøgelse, hvor vi har spurgt 1000 aktive investorer om deres forhold til bæredygtighed generelt og ansvarlige investeringer specifikt.

Fire tendenser kendetegner investorerne:

 1. Bæredygtighed fylder stadig mere i hverdagen 
 2. Flere investorer tror på, at investeringer kan påvirke den bæredygtige udvikling
 3. Unge, kvinder og byboere prioriterer bæredygtighed højest
 4. Lavt kendskab til bæredygtighedsbegreber

Ansvarligheden fylder stadig mere i hverdagen

49 procent af de adspurgte svarer, at bæredygtighed er vigtigt eller meget vigtigt for dem. Kun 3 procent svarer til gengæld, at det slet ikke er vigtigt. Halvdelen rammer med andre ord arketypen for en person, der tænker bæredygtighed ind i hverdagen. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at lavere CO2-udledning ligger i top med 80 procent, når de adspurgte skal svare på, hvad de forbinder med bæredygtighed. Herefter kommer biodiversitet med 70 procent og derefter rent vand med 62 procent. Det er således de miljømæssige forhold, der fylder mest. Hvorimod sociale forhold såsom lighed mellem kønnene og menneskerettigheder samt selskabsledelse fylder mindre hos de adspurgte.  

Flere investorer tror på, at investeringer kan påvirke den bæredygtige udvikling

De 1000 aktive investorer er også blevet spurgt om, hvilke hverdagsaktiviteter de forbinder med bæredygtighed. Og det er ikke umiddelbart investeringer. Mens henholdsvis 82 og 80 procent umiddelbart tænker på affaldssortering og energiforbrug, er tallet kun 16 procent for investeringer. Da vi sidst spurgte investorerne i 2021, var tallet 9 procent, så der er fremgang at spore trods alt. Til spørgsmålet om, hvorvidt de adspurgte tror, at investeringer kan bidrage positivt til den bæredygtige udvikling, svarer hele 72 procent i nogen eller høj grad. Så der er noget, der tyder på, at koblingen mellem bæredygtighed og investeringer ikke ligger forrest i bevidstheden hos investorerne, men når vi gør dem opmærksomme på det, så ændrer billedet sig positivt.

”Vi mener, at ansvarlige investeringer kan gøre en forskel. Derfor viser undersøgelsen os, at vi har en kommunikationsopgave i forhold til at understrege, hvor stor en forskel ansvarlige investeringer kan gøre og hvordan vi i Danske Invest kan skabe værdi for vores investorer,” siger Robert Mikkelstrup, administrerende direktør i Danske Invest.
 

Unge, kvinder og byboer prioriterer bæredygtighed højest

Nogle af de mere iøjnefaldende forskelle i undersøgelsen finder man mellem kønnene og blandt unge og de midaldrende. 

Opdelt på køn svarer 42 procent af mændene, at bæredygtighed i nogen eller høj grad er vigtigt for dem. Tallet ligger på næsten 60 procent for kvinderne, og kun én procent af kvinderne svarer, at bæredygtighed ikke er vigtigt, mens det samme gør sig gældende for fem procent af mændene. 

Kønsopdelingen forstærkes, hvis man kigger på mænd og gruppen over 40 år, som samtidig typisk er dem, der investerer mest. De der investerer mest, er med andre ord også dem, der går mindst op i bæredygtighed, når de investerer. Samtidig er den samme gruppe mindst overbevist om, at ansvarlige investeringer kan gøre en forskel for den grønne omstilling.


Stort udviklingspotentiale blandt de ældre investorer

Samme forskel ser vi også hos de unge og midaldrende. 58 procent af de 18-29-årige synes, bæredygtighed er vigtigt, mens det samme kun gør sig gældende for 43 procent hos bundskraberen, de 50-59-årige. Et lignende billede tegner sig i forhold til bæredygtighed og investeringer. Her siger 16 procent på tværs af alle aldersgrupper, at de forbinder bæredygtighed med investeringer, mens det er hele 24 procent hos de 30-39-årige. 

Undersøgelsen viser, at den ældre generation kerer sig om bæredygtighed generelt i livet, men i mindre grad, når det kommer til investeringer. De går op i bæredygtighed, når det kommer til CO2-udledning, vandforbrug og biodiversitet.

Modsætningerne bliver også tydelige, når man kigger på undersøgelsen ud fra geografi. Bæredygtighed fylder generelt mere hos investorer bosat i Hovedstaden end i resten af Danmark. Mindst fylder det hos nordjyske investorer. Det gælder også spørgsmålet, om de forventer, at deres pensionsselskab, investeringsforening eller bank investerer ansvarligt på deres vegne. Her er tallet på tværs 61 procent, mens det kun gælder for 53 procent af nordjyderne.  

Lavt kendskab til bæredygtighedsbegreber

På tværs af alle aldersgrupper og uddannelsesniveau er der et lavt kendskab til de forskellige investeringsmæssige bæredygtighedsbegreber. 64 procent har ifølge undersøgelsen aldrig hørt om hverken ESG, EU’s taksonomi, FN’s verdensmål eller SFDR. Men investorerne forventer samtidig, at vi tager hensyn til bæredygtighed. 

”Vi har en stor interesse i, at alle forstår, hvad vi foretager os inden for ansvarlige investeringer, men undersøgelsen viser, at det er meget svært for investorerne at gennemskue de mange begreber, vi benytter,” afslutter Robert Mikkelstrup.
 
Hvis du vil vide mere om Danske Invests arbejde med ansvarlige investeringer eller aktivt ejerskab, så kan du læse meget mere her: Ansvarlige investeringer (danskeinvest.dk)
 

Det betyder begreberne

11 procent af de adspurgte har hørt om ESG

På dansk oversætter vi ESG (Environmental, Social & Governance) til miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse. ESG-faktorer anvendes sammen med finansielle faktorer til at vurdere en virksomhed ud fra et holistisk perspektiv. Det vil sige, at ESG-faktorer indgår i en vurdering af risici, som kan have betydning for finansielle resultater og drift. ESG-faktorer vil også indgå i en vurdering af, hvordan en investering kan bidrage til at understøtte den bæredygtige omstilling, eller om investeringen kan have en negativ effekt på samme, fordi selskabet ikke driver forretning på en bæredygtig måde.

 

4 procent af de adspurgte har hørt om SFDR

SFDR står for Sustainable Finance Disclosure Regulation. Det er EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger, der har til formål at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden for, hvordan kapitalforvaltere og institutionelle investorer integrerer bæredygtighed i deres processer og i deres fonde.

Danske Invest er forpligtet til at oplyse, hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutninger og aflønningspolitikker samt hvordan og i hvilket omfang vi håndterer de vigtigste negative påvirkninger på bæredygtighedsforhold (Priciple Adverse Impact, PAI), som vores investeringer kan have på samfundet. De omtalte dokumenter er tilgængelige på hver enkelt fond.

LÆS MERE OM SFDR: Få et indblik i vores arbejde med bæredygtighed

 

26 procent af de adspurgte har hørt om FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

LÆS MERE OM VERDENSMÅLENE PÅ UNDPs DANSKE HJEMMESIDE

 

10 procent af de adspurgte har hørt om EU’s taksonomi

EU’s taksonomi er et klassifikationssystem med en række krav afhængig af økonomisk aktivitet, som virksomheder skal leve op til, hvis de vil markedsføre sig selv som være klima- og miljømæssigt bæredygtige. Taksonomien gør det dermed muligt for investorer at sikre, at deres investeringer er klima- og miljømæssigt bæredygtige. Groft sagt vil f.eks. en investeringsfond derfor kunne kalde sin portefølje ”grøn”, hvis investeringerne er foretaget i økonomiske aktiviteter, som lever op til EU taksonomien.

LÆS MERE OM EU TAKSONOMIEN på Finanstilsynets hjemmeside
 

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.