• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Sådan var dine investeringer med til at påvirke selskaber i første halvår

Plastikforbrug, bankers klimaplaner og fossile brændstoffer var nogle af de temaer, som vi brugte tid på at diskutere eller stemme om i årets første halve år. En ny Aktiv Ejerskabsrapport er netop udkommet.

Som investor i Danske Invests fonde er du med til at påvirke selskaber til at gå i en mere bæredygtig retning. Det skyldes, at Danske Invest har stort fokus på aktivt ejerskab – altså udnyttelsen af investorrettigheder. Aktivt ejerskab er et vigtigt redskab til at passe på afkastet og kan være med til at forøge afkastpotentialet i dine investeringer.  

”Når man investerer gennem Danske Invest, repræsenterer vi ofte en stor del af selskabernes aktier eller obligationer, og vores størrelse giver ofte adgang til en direkte dialog med selskaberne. Derfor kan vores investorer være med til at bidrage til bl.a. den grønne omstilling gennem investering i Danske Invests fonde,” siger Robert Mikkelstrup, som er direktør i Danske Invest. 
 

Hvad er aktivt ejerskab?

Aktivt ejerskab er udnyttelse af investorrettigheder, og i Danske Invest består det af tre elementer:

 • Dialog med selskabernes ledelser
 • Afstemning på generalforsamlinger
 • Samarbejde med andre investorer og organisationer
   
Selve udførelsen af aktivt ejerskab foregår via Danske Bank Asset Management, som er Danske Invests porteføljerådgivere. Det er enten den enkelte porteføljeforvalter eller teamet Responsible Investments, som står for dialogen eller stemmer på generalforsamlingerne. 

I de tilfælde, hvor fonden bliver forvaltet af en ekstern manager, følger de vores retningslinjer for aktivt ejerskab. 

Du kan se, hvordan vi har stemt om forslag på generalforsamlinger på vores digitale stemmeplatform. 


I årets første seks måneder af 2023, har tre emner især fyldt i dialogen med selskaberne og på generalforsamlingerne. 
 
 • Plastikforbrug i selskaber

Plastik har store negative konsekvenser for klimaet, biodiversiteten og miljøet. Det er især engangsplastik, der ender i naturen. Hos virksomheder som Amazon, Burger King, Pizza Hut og KFC har vi derfor støttet forslag på generalforsamlinger om dokumentation af plastikforbrug samt støttet forslag om en strategi for nedbringelse af plastikforbruget. 

”Vi forventer, at der vil komme strammere lovgivning for plastikforbrug i løbet af de kommende år og det kan skabe både miljømæssige og økonomiske muligheder for selskaberne på langt sigt. Det er derfor vigtigt, at selskaberne forbereder sig på disse ændringer allerede nu,” forklarer Oshni Arachchi, som er Head of Active Ownership i Responsible Investment-teamet i Danske Bank Asset Management. Danske Bank Asset Management er Danske Invests porteføljerådgiver. 
 
 • Amerikanske bankers manglende klimafokus

På generalforsamlingerne har vi også støttet forslag om strategier til udfasning af lån til nye fossile brændstof-projekter og støttet forslag om mere detaljerede klimahandlingsplaner i amerikanske banker som JPMorgan Chase og Goldman Sachs. Selvom forslagene ikke blev vedtaget, har Responsible Investments-teamet et indtryk af, at der generelt var mere opbakning til klimarelaterede forslag i år i forhold til sidste år. 

”Amerikanske og canadiske investorer, der ejer næsten 90 procent af aktierne i de fleste banker, har historisk været lidt mere tilbageholdende, når det kommer til klimaspørgsmål. Den øgede støtte til klimaforslagene i år er opmuntrende, og vi regner med, at den positive udvikling fortsætter,” fortæller Oshni Arachchi. 
 
 • Olie- og gasindustrien skal fortsætte transitionen

I løbet af året har vi forsøgt at lægge pres på nogle af verdens største energiselskaber og opfordret dem til at have mere ambitiøse klimaplaner. Det betød, at vi støttede ambitiøse klimaplaner og stemte imod de selskaber med for lave ambitioner. Vi har blandt andet stemt på de årlige generalforsamlinger hos energiselskaber som Total, Shell, BP og Chevron. 

Når det kommer til dialogen med selskaberne, fyldte energikrisen og konflikten i Ukraine fortsat meget. Nogle af energiselskaberne har under krisen øget produktionen af fossile brændstoffer for at kompensere for tabet af russisk olie og gas og for at fastholde deres indtægter. Denne udvikling har således givet en opbremsning i den grønne transition i sektoren – en sektor, der ellers var godt i gang med en omstilling. 

”Vores budskab til energiselskaberne har været klart i år. Udviklingen af nye olieprojekter skal stoppes, og investeringerne i vedvarende energi skal øges for at sikre en fremtidig indtægt, hvilket også stemmer overens med Det Internationale Energiagenturs anbefalinger,” siger Oshni Arachchi. 

Du kan læse hele Aktivt Ejerskabsrapporten her.

LÆS OGSÅ: Aktivt ejerskab i praksis 

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.