• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0060497378
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Bæredygtighedsprofil
Prospekt

134,55

Indre værdi pr. 18.10 16:59

-0,04%

Afkast i dag

+8,17%

Afkast år til dato

134,75

Din købskurs

133,95

Din salgskurs

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på high-yield virksomhedsobligationer udstedt i EUR. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer primært i obligationer og konvertible obligationer udstedt i euro, men op til 1/3 af afdelingens formue kan investeres i obligationer og konvertible obligationer udstedt i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK og USD.

Afdelingen investerer primært i high yield-obligationer, dvs. obligationer med en rating lavere end Baa3/BBB- (lav kreditkvalitet). Det betyder, at afdelingens investeringer indebærer høj kreditrisiko.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afkast

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Plus KLDanske Invest
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global StockPicking, klasse DKK dDanske Invest
Global, klasse DKK dDanske Invest Select
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
8 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 102,70
I løbet af 3 årDKK 112,49
I løbet af 5 årDKK 118,55
I løbet af 7 årDKK 147,17
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Andreas Dankel & team

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc.
Antal års erfaring: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 30.08.2019

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Investeringsoversigt pr. 30.08.2019

Investering % Type Valuta Land Fondskode
TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL 000000000000001.421,42% Obligationer EUR Holland XS1490960942
SRLEV NV FRN 15/4-11/2041 000000000000001.251,25% Obligationer EUR Holland XS0616936372
3,875 HIPERCOR 19/01-2015/2022 000000000000001.241,24% Obligationer EUR Spanien XS1169199152
3,25 TELECOM ITALIA EMTN 16/1-2015/2023 000000000000001.231,23% Obligationer EUR Italien XS1169832810
4,75 FIAT FINANCE & TRADE 22/3-2014/2021 000000000000001.201,20% Obligationer EUR Luxembourg XS1048568452
11,75 CORRAL PETROLEUM HOLDING 15/5-2016/2021 000000000000001.201,20% Obligationer EUR Sverige XS1400707771
2,25 IQVIA INC 15/01-2019/2028 000000000000001.131,13% Obligationer EUR USA XS2036798150
0,000001 TIM SPA 26/01-2018/2026 000000000000001.081,08% Obligationer EUR Italien XS1846631049
1,865 CASINO GUICHARD 13/06-2017/2022 000000000000001.061,06% Obligationer EUR Frankrig FR0013260379
ETHIAS 5 01/14/26 000000000000001.061,06% Obligationer EUR Belgien BE6279619330
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060497378
  Børsnoteret Ja
  Afdeling under Danske Invest
  Domicil Danmark
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 24.08.2011
  Markedsføringstilladelse i Danmark
  Klasse i Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL
  Andre klasser Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h
  Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h
  Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h
  Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Europa
  Benchmark Barclays European HY 3% Issuer Const. hedge DKK
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 17.10.2019 3.520,01
  Indre værdi DKK pr. 18.10.2019 16:59 134,55
  Vejl. købskurs pr. 17.10.2019 16:09 134,75
  Vejl. salgskurs pr. 17.10.2019 16:09 133,95
  Korrigeret varighed pr. 30.09.2019 2,65
  Effektiv rente pr. 30.09.2019 4,08
 • Risikonøgletal pr. 30.09.2019

  Risikonøgletal pr. 30.09.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 2,70 4,00 3,46 5,68
  Sharpe Ratio 1,17 0,87 1,31
  Volatilitet 3,76 4,44 4,46
  Tracking Error 0,73 0,84 0,87
  Information Ratio -0,66 -0,99 -0,47
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.