• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: DK0060497378
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

137,62

Indre værdi pr. 21.06 16:39

+0,02%

Afkast i dag

+1,10%

Afkast år til dato

138,25

Din købskurs 21.06 13:40

137,05

Din salgskurs 21.06 13:40

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på high-yield virksomhedsobligationer udstedt i EUR. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer primært i obligationer og konvertible obligationer udstedt i euro, men op til 1/3 af afdelingens formue kan investeres i obligationer og konvertible obligationer udstedt i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK og USD.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer. Denne afdeling har ikke et bæredygtigt investeringsmål som beskrevet i artikel 9 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afdelingen investerer primært i high yield-obligationer, dvs. obligationer med en rating lavere end Baa3/BBB- (lav kreditkvalitet). Det betyder, at afdelingens investeringer indebærer høj kreditrisiko.

Investerer efter en bæredygtighedsstrategi, hvor der investeres i obligationer udstedt af selskaber med stærk bæredygtighedsprofil, eller med potentiale for forbedringer i bæredygtighedsprofilen samt grønne obligationer.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
Benchmark
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Ansvarlig Portefølje 20, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 35, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 50, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 65, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 80, DKKDanske Invest
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
June Balanced Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
June Moderate Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
June Opportunity Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
June Progressive Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK dDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Østeuropa, klasse DKK d - under afviklingDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
På grund af ændringer i investeringspolitikken blev resultaterne frem til 8. september 2020 opnået under omstændigheder, som ikke længere gør sig gældende.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 106,42
I løbet af 3 årDKK 95,88
I løbet af 5 årDKK 105,64
I løbet af 7 årDKK 107,44
I løbet af 10 årDKK 120,38
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Sjors Haverkamp

Titel: Portfolio Manager
Baggrund: CFA
Antal års erfaring: 36

Goldman Sachs Asset Management er en af verdens førende kapitalforvaltere med investeringsrådgivning og produkter på tværs af alle kerne-aktivklasser. De enkelte investeringsteams og porteføljemanagere er baseret på strategiske lokationer i hele verden.

Goldman Sachs Asset Managements overordnede investeringsfilosofi er baseret på en overbevisning om, at en konsekvent langsigtet performance kan skabes ved at anvende en bred vifte af forskellige investeringsmuligheder kombineret med en disciplineret risikostyring af porteføljen.

Fordeling pr. 30.04.2024

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Investeringer pr. 30.04.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
BANCO DE SABADELL SA 15.04.2031 000000000000002.182,18% Obligationer EUR Spanien XS2286011528
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14.03.2082 000000000000001.611,61% Obligationer EUR Portugal PTEDPXOM0021
EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP 000000000000001.541,54% Obligationer EUR Luxembourg XS1716945586
ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30.10.2026 000000000000001.521,52% Obligationer EUR Italien XS2403514479
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000001.401,40% Obligationer EUR Holland XS2582389156
ZF FINANCE GMBH 2% 06.05.2027 000000000000001.321,32% Obligationer EUR Tyskland XS2338564870
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15.10.2026 000000000000001.271,27% Obligationer EUR Frankrig XS2397781357
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125% 15.08.2026 000000000000001.261,26% Obligationer EUR Irland XS2036387525
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18.09.2027 000000000000001.251,25% Obligationer EUR Spanien XS2240463674
EUROBANK ERG SVCS HLDGS 25.04.2034 000000000000001.241,24% Obligationer EUR Grækenland XS2752471206
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060497378
  Børsnoteret Ja
  Afdeling under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab J.P. Morgan
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 24.08.2011
  Markedsføringstilladelse Danmark
  Klasse i Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL
  Andre klasser Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h
  Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h
  Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h
  Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Europa
  Benchmark Bloomberg European HY 3% Issuer Const. hedge DKK
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 20.06.2024 1.217,84
  Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 20.06.2024 362,24
  Indre værdi DKK pr. 21.06.2024 16:39 137,62
  Vejl. købskurs pr. 21.06.2024 13:40 138,25
  Vejl. salgskurs pr. 21.06.2024 13:40 137,05
  Korrigeret varighed pr. 31.05.2024 2,88
  Effektiv rente pr. 31.05.2024 6,63
 • Risikonøgletal pr. 31.05.2024

  Risikonøgletal pr. 31.05.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 6,42 -1,39 1,10 1,03 1,87
  Sharpe Ratio -0,42 0,04 0,08 0,23
  Volatilitet 7,34 9,09 7,96 7,14
  Tracking Error 1,39 1,36 1,23 1,15
  Information Ratio -1,75 -1,15 -1,15 -1,07
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.