• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0060294692
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
Restriction report
Sustainability-related disclosure

16,16

Indre værdi pr. 16.04 09:36

+0,01%

Afkast i dag

+1,57%

Afkast år til dato

16,20

Din købskurs 16.04 09:44

16,12

Din salgskurs 16.04 09:44

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på high-yield virksomhedsobligationer. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer primært i udenlandske high-yield virksomhedsobligationer, dvs. obligationer med en rating lavere end Baa3/BBB- (lav kreditkvalitet), men også andre obligationstyper kan periodevis indgå. Afdelingen indebærer høj kreditrisiko.

Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer og ekskluderer visse sektorer og selskaber fra investeringsuniverset.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Alle fonde lever op til vores politik for ansvarlige investeringer

Afkast

Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
€ blevet til på

0 år
år
9 år
år

heraf er n/a € udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a €.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 EUR blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årEUR 121,40
I løbet af 3 årEUR 112,79
I løbet af 5 årEUR 132,49
I løbet af 7 årEUR 124,02
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Rob Amenta & Sjors Haverkamp

Titel: Co-Lead Portfolio Manager/Co-Lead Portfolio Manager
Baggrund: BSc (Finance) & CFA/DSI registered

NN Investment Partners

NN Investment Partners er et hollandsk selskab, der er specialist i globale high yield virksomhedsobligationer. Porteføljemanagerne er placeret strategiske steder over det meste af verden, og teamet, der rådgiver Danske Invest, arbejder fra kontorer i New York, Europa og Asien.

NN Investment Partners baserer blandt andet sin investeringsproces på forventninger til de forskellige regioner og sektorer. Derudover fokuseres der nøje på udvælgelse og spredning af selskaber (udstedere).

Fordeling pr. 26.02.2021

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h

Investeringsoversigt pr. 26.02.2021

Investering % Type Valuta Land Fondskode
8,0 PISCES MIDCO INC 15/04-2018/2026 000000000000001.041,04% Obligationer USD USA US72431PAA03
4,375 KRAFT HEINZ FOOD 01/06-2016/2046 000000000000001.031,03% Obligationer USD USA US50077LAB27
5,125 TENET HEALTHCARE CORP 1/05-2018/2025 000000000000000.940,94% Obligationer USD USA US88033GCU22
EQM 5 1/2 07/15/28 000000000000000.930,93% Obligationer USD USA US26885BAC46
7,5 CSC HOLDINGS LLC 144A 01/04-2018/2028 000000000000000.910,91% Obligationer USD USA US126307AY37
SFRFP 2 1/2 01/15/25 000000000000000.850,85% Obligationer EUR Frankrig XS2054539627
6,875 CENTENNIAL RESOU 01/04-2019/2027 000000000000000.770,77% Obligationer USD USA US15138AAC45
F 4.542 08/01/26 000000000000000.760,76% Obligationer USD USA US345397ZW60
CHTR 5 3/4 02/15/26 000000000000000.730,73% Obligationer USD USA US1248EPBM40
5,625 HCA INC 01/09-2018/2028 000000000000000.720,72% Obligationer USD USA US404121AJ49
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060294692
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 10
  Beviserne udstedt i EUR
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 06.09.2011
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
  Klasse i Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL
  Andre klasser Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h
  Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h
  Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
  Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h
  Globala High Yield-obligationer, klass SEK h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Global
  Benchmark Barclays GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap EURH
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 15.04.2021 470,73
  Formue for andelsklassen (mio.) EUR pr. 15.04.2021 13,27
  Indre værdi EUR pr. 16.04.2021 09:36 16,16
  Vejl. købskurs pr. 16.04.2021 09:44 16,20
  Vejl. salgskurs pr. 16.04.2021 09:44 16,12
  Korrigeret varighed pr. 31.03.2021 3,40
  Effektiv rente pr. 31.03.2021 4,55
 • Risikonøgletal pr. 31.03.2021

  Risikonøgletal pr. 31.03.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 21,40 4,09 5,79 3,12
  Sharpe Ratio 0,48 0,80 0,45
  Volatilitet 9,15 7,49 7,37
  Tracking Error 0,95 0,89 1,17
  Information Ratio -0,06 0,30 -0,49
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.