• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0060228989
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
ESG restriction report

181,16

Indre værdi pr. 22.09 15:38

+0,03%

Afkast i dag

-2,76%

Afkast år til dato

181,65

Din købskurs 22.09 15:43

180,90

Din salgskurs 22.09 15:43

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et langsigtet mer-afkast i forhold til et bredt udvalg af danske obligationer ved at investere i en kombination af både aktier og obligationer. Du får ikke udbytte, da afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer - herunder i obligationer fra de nye markeder og virksomheder.

Afdelingen spreder dermed sine investeringer på flere aktivtyper, dvs. både aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den samlede risiko. Aktier kan maksimalt udgøre 80% af afdelingen. Investeringerne i obligationer valutaafdækkes, men udsving i valutakurserne kan delvist påvirke afkastet.

Afdelingen har intet benchmark, da afdelingens afkast måles samlet for det investeringsprodukt, hvori afdelingen indgår. Afdelingens afkast måles mod et indikativt benchmark.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtighedsprofil
Fonde med det fundamentale ‘ESG Inside’ inklusive alle gældende politikker, der endnu ikke er blevet mærket Integrated, Thematic eller Restricted.

Afkast

Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 104,18
I løbet af 3 årDKK 110,78
I løbet af 5 årDKK 121,91
I løbet af 7 årDKK 149,11
I løbet af 10 årDKK 182,57
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Thor Rosenfalck

Titel: Senior Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc. (Economics), CAIA
Antal års erfaring: 13

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.07.2020


Investeringer i andre investeringsforeninger er så vidt muligt fordelt på de underliggende aktivtyper.
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL

Investeringsoversigt pr. 31.07.2020

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000016.4816,48% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060507432
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000013.5813,58% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060608628
Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK d 000000000000006.766,76% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060244325
Danske Invest Select USA KL 000000000000005.295,29% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060186294
Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 000000000000004.724,72% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060448751
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h 000000000000004.634,63% Investeringsforeninger EUR Danmark DK0060294429
Danske Invest Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 000000000000004.624,62% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0016290265
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 000000000000003.443,44% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060042026
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000003.323,32% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060608032
Danske Invest Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 000000000000002.942,94% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060497378
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060228989
  Børsnoteret Ja
  Afdeling under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 08.06.2010
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Blandede
  Område Global
  Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 21.09.2020 958,06
  Indre værdi DKK pr. 22.09.2020 15:38 181,16
  Vejl. købskurs pr. 22.09.2020 15:43 181,65
  Vejl. salgskurs pr. 22.09.2020 15:43 180,90
 • Risikonøgletal pr. 31.08.2020

  Risikonøgletal pr. 31.08.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 4,18 3,47 4,04 5,87 6,20
  Sharpe Ratio 0,38 0,50 0,74 0,74
  Volatilitet 10,45 8,82 8,26 8,19
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.