• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0060073252
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
Restriction report
Sustainability-related disclosure

104,27

Indre værdi pr. 16.04 10:10

+0,13%

Afkast i dag

-3,09%

Afkast år til dato

104,70

Din købskurs 16.04 10:00

103,85

Din salgskurs 16.04 10:00

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som mindst svarer til afkastet på obligationer fra de nye markeder udstedt i lokal valuta. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer primært i statsobligationer fra lande i de nye markeder udstedt i lokal valuta. Afledte valutainstrumenter kan benyttes, således at vi kan adskille obligations- og valutaeksponering til de forskellige lande.

Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer og ekskluderer visse sektorer og selskaber fra investeringsuniverset.

Afdelingen er aktivt styret.

Afdelingen kan indebære høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, som har en rating lavere end BBB/Baa3, dvs. obligationer med lav kreditkvalitet. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Alle fonde lever op til vores politik for ansvarlige investeringer

Afkast

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 105,13
I løbet af 3 årDKK 97,65
I løbet af 5 årDKK 107,93
I løbet af 7 årDKK 104,42
I løbet af 10 årDKK 107,00
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Sam Finkelstein

Titel: Managing Director
Baggrund: MBA
Antal års erfaring: 24

Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs Asset Management har hovedkontor i New York og kontorer spredt rundt i hele verden. De er overbeviste om, at global ekspertise, lokal indsigt og tætte relationer til samarbejdspartnere er forudsætningen for gode investeringer.

Teamet, der står bag investeringerne i nye markeder-obligationer, har arbejdet sammen siden 2000 og har siden 2010 arbejdet med en investeringsproces, der bl.a. består i at fordele risikoen, så der er en balanceret risikofordeling mellem renter (obligationer) og valuta.

Fordeling pr. 26.02.2021

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d

Investeringsoversigt pr. 26.02.2021

Investering % Type Valuta Land Fondskode
7.5 TITULOS DE TESORERIA B 26/08-2011/2026 000000000000003.563,56% Obligationer COP Colombia COL17CT02625
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2012/2023 000000000000003.073,07% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF147
INDOGB 7 1/2 06/15/35 000000000000002.532,53% Obligationer IDR Indonesien IDG000013509
0,75 POLAND GOVT BOND 25/04-2020/2025 000000000000002.502,50% Obligationer PLN Polen PL0000112728
10,0 BRAZIL NTN-F 01/01-2016/2027 000000000000002.492,49% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF1P8
THAIGB 2.4 12/17/23 000000000000002.412,41% Obligationer THB Thailand TH0623A33C00
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2014/2025 000000000000002.362,36% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF170
3,29 JP MORGAN CHASE BANK NA 23/5-2020/2029 000000000000002.332,33% Obligationer CNY USA XS1450909384
2,75 POLAND (GOVT) 20.04.2013-25.04.2028 000000000000002.182,18% Obligationer PLN Polen PL0000107611
THAIGB 2 7/8 12/17/28 000000000000002.152,15% Obligationer THB Thailand TH0623038C04
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060073252
  Børsnoteret Ja
  Afdeling under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 21.02.2007
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
  Klasse i Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL
  Andre klasser Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Emerging Markets
  Benchmark JP Morgan GBI EM Global Diversified local currency calculated in DKK
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 15.04.2021 3.913,96
  Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 15.04.2021 1.957,51
  Indre værdi DKK pr. 16.04.2021 10:10 104,27
  Vejl. købskurs pr. 16.04.2021 10:00 104,70
  Vejl. salgskurs pr. 16.04.2021 10:00 103,85
  Korrigeret varighed pr. 31.03.2021 4,86
  Effektiv rente pr. 31.03.2021 4,85
 • Risikonøgletal pr. 31.03.2021

  Risikonøgletal pr. 31.03.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 5,13 -0,79 1,54 0,62 0,68
  Sharpe Ratio -0,03 0,20 0,10 0,08
  Volatilitet 11,25 9,85 10,04 10,01
  Tracking Error 1,45 1,26 1,22 1,18
  Information Ratio -0,99 -0,68 -0,66 -0,55
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale
 • Historik

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.