• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Nye Markeder, klasse DKK W d

Morningstar Rating™ : - ESG-fonde - ISIN: DK0060790244
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
Investeringsrestriktioner
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning

235,18

Indre værdi pr. 01.12 16:59

+1,27%

Afkast i dag

-1,97%

Afkast 1 måned

+1,67%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på de nye aktiemarkeder, også kaldet emerging markets. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer i udenlandske aktier i selskaber, der arbejder i de nye markeder. Porteføljen består typisk af 100-125 aktier.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, restriktioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.

Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år.

ESG-fonde (artikel 8)
Fonde, der fremmer miljømæssige (E) eller sociale forhold (S) samt sikrer god ledelsespraksis (G), kalder vi for ESG-fonde. Denne type af fonde fremmer ESG-forhold via screening, restriktioner, investeringsanalyse og aktivt ejerskab, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. Fondene integrerer ESG ved systematisk at identificere og adressere bæredygtighedsfaktorer i investeringsprocessen.

ESG-fonde opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.
Alle fonde lever op til vores politik for ansvarlige investeringer

Afkast

Nye Markeder, klasse DKK W d
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Danmark, klasse DKK W dDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W dDanske Invest
Flexinvest Aktier KLDanske Invest Select
Flexinvest Danske Obligationer KLDanske Invest Select
Flexinvest Fonde KLDanske Invest Select
Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KLDanske Invest Select
Flexinvest Globale Obligationer KLDanske Invest Select
Flexinvest Lange Obligationer KLDanske Invest Select
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Denne andelsklasse er introduceret 6. juni 2017. Tidligere afkast afspejler afkastet for den oprindelige afdeling.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 117,71
I løbet af 3 årDKK 152,35
I løbet af 5 årDKK 141,74
I løbet af 7 årDKK 154,26
I løbet af 10 årDKK 194,53
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

John Chow

Titel: Portfolio Manager
Baggrund: BSc. (computer engineering) , CFA
Antal års erfaring: 27

Fidelity International

Fidelity International er dedikeret til at møde globale investorers specifikke behov. Fundamental analyse er kernen i Fidelitys investeringsproces, der udføres af en af de største globale analyseorganisationer på tværs af aktivklasser. Fidelity har en bred og dyb ekspertise i emerging markets (nye markeder) og deres investeringsanalytikere møder selskaber overalt i Asien, Latinamerika og EMEA-landene (Europa, Mellemøsten og Afrika) og indfanger dermed regionernes strukturelle vækst og dynamik. Gennem egne investeringsanalyser opnåes en dyb forståelse af hver enkel aktie, der investeres i.
 
Fidelity har været privatejet i mere end 70 år i USA og har opereret internationalt i mere end 50 år. Uafhængighed og fokus på langstigtet vækst er essentiel for at opnå succesfulde resultater for dets kunder.

Fordeling pr. 29.10.2021


Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Nye Markeder, klasse DKK W d

Investeringer pr. 29.10.2021

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 000000000000007.427,42% Aktier TWD Taiwan TW0002330008
Tencent Holdings Ltd. 000000000000005.215,21% Aktier HKD Hongkong KYG875721634
Alibaba Group Holding Ltd ADR 000000000000004.474,47% Aktier USD USA US01609W1027
Samsung Electronics 000000000000004.204,20% Aktier KRW Sydkorea KR7005930003
SK Hynix Inc. 000000000000002.002,00% Aktier KRW Sydkorea KR7000660001
Reliance Industries (GDR) 000000000000001.971,97% Aktier USD Storbritannien US7594701077
MediaTek Inc. 000000000000001.911,91% Aktier TWD Taiwan TW0002454006
NetEase Inc. (ADR) 000000000000001.881,88% Aktier USD USA US64110W1027
LUKOIL Oil Company PJSC ADR 000000000000001.851,85% Aktier USD Rusland US69343P1057
Meituan Dianping 000000000000001.801,80% Aktier HKD Hongkong KYG596691041
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Nye Markeder, klasse DKK W d

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
  2020 03.02.2021 05.02.2021 Normal DKK 9,30
  2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 31,80
  2018 06.02.2019 08.02.2019 Normal DKK 21,20
  2017 02.02.2018 06.02.2018 Normal DKK 17,40
  2016 02.02.2017 - Normal DKK 19,70
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060790244
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 08.04.1992
  Kurs 19. maj 1993 110,50
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
  Klasse i Nye Markeder KL
  Andre klasser Nye Markeder, klasse DKK d
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Aktie
  Område Emerging Markets
  Benchmark MSCI EM Index TR Net
  Typisk investeringshorisont 7 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 30.11.2021 4.123,42
  Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 30.11.2021 701,71
  Indre værdi DKK pr. 01.12.2021 16:59 235,18
 • Risikonøgletal pr. 31.10.2021

  Risikonøgletal pr. 31.10.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 17,71 15,07 7,22 6,39 6,88
  Sharpe Ratio 0,87 0,51 0,45 0,48
  Volatilitet 16,61 14,53 14,93 14,32
  Tracking Error 2,90 3,75 4,25 4,35
  Information Ratio 1,12 -0,25 -0,09 0,01
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.