• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest SICAV - SIF

Fixed Income Global Value Class C p

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: LU1807294290
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

164,67

Indre værdi pr. 24.05.2024

-0,42%

Afkast 1 dag

+1,76%

Afkast 1 måned

+11,18%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet denne alternative investeringsfond er at opnå værdiforøgelse under alle markedsforhold (absolut afkast). Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Fonden kan opnå eksponering over for obligationer og pengemarkedsinstrumenter fra EU-medlemslande, OECD-medlemslande, Kina eller statsgaranterede obligationer. Fonden kan eksponeres over for enhver sektor.

Gennem aktiv forvaltning forsøger fondens portefølje-manager at bruge fleksible og dynamiske investeringsstrategier med lange og korte positioner for at udnytte ændringer og muligheder på obligationsmarkederne.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål. Normalt er det forventede gearingsniveau 1.500% - 3.500% med en forventet maksimal gearing på 4.000%.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Fixed Income Global Value Class C p
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Alternatives - Defensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Defensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Månedligt afkast

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar   + 1,80 + 1,12 + 1,88 – 0,98 + 5,82 + 2,78
Februar   + 1,60 – 0,94 + 0,45 – 6,33 + 3,58 + 2,18
Marts   + 1,33 – 9,62 + 0,71 – 0,21 – 1,34 + 2,01
April   + 1,14 + 0,65 + 1,21 – 3,01 + 2,47 + 2,36
Maj   + 0,01 + 7,44 + 0,15 + 0,55 + 0,53  
Juni + 0,59 + 1,30 + 4,15 + 0,19 – 8,22 + 3,89  
Juli + 2,37 + 1,07 + 2,41 – 0,62 + 0,15 + 2,20  
August + 0,23 + 0,01 + 1,93 + 1,03 + 1,23 + 0,41  
September + 0,27 + 0,79 + 1,16 + 0,72 – 10,29 + 0,49  
Oktober + 0,31 + 1,27 + 1,61 – 1,24 – 0,78 + 0,61  
November – 1,23 + 0,32 + 2,35 – 1,75 + 12,35 + 2,45  
December – 0,27 + 0,40 + 0,77 + 1,65 + 3,96 + 2,58  

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
€ blevet til på

0 år
år
5 år
år

heraf er n/a € udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a €. plus evt. performance fee.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 EUR blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årEUR 124,89
I løbet af 3 årEUR 120,94
I løbet af 5 årEUR 149,86
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Anders Møller Lumholtz

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc. (Economics)
Antal års erfaring: 15

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Awards

Nordic Hedge Award

Best Nordic fixed-income hedge fund 2023
Winner

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Fixed Income Global Value Class C p

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode LU1807294290
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest SICAV - SIF
  Fondens domicil Luxembourg
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab J.P. Morgan
  Stykstørrelse 100
  Minimuminvestering 1,000 EUR
  Beviserne udstedt i EUR
  Pris-metode Enkeltprismetoden
  Produkttype AIF
  Startdato 08.06.2018
  Bloombergkode DISFCPE LX
  Markedsføringstilladelse ("Well-Informed Investors" (inkl. evt. detail-investorer)) Finland, Luxembourg, Danmark
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Finland, Luxembourg, Sverige, Norge, Danmark
  Klasse i Fixed Income Global Value
  Andre klasser Fixed Income Global Value Class C-sek h p
  Fixed Income Global Value Class W p
  Fixed Income Global Value Class W-nok h p
  Fixed Income Global Value Class W-sek h p
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Alternative m.v.
  Område Global
  Benchmark Benchmarket, der bruges til beregning af resultatbetinget honorar, er Euro short-term rate. Fonden forvaltes uden nogen begrænsning i forhold til benchmark.
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) EUR pr. 24.05.2024 955,48
  Formue for andelsklassen (mio.) EUR pr. 24.05.2024 511,13
  Indre værdi EUR pr. 24.05.2024 164,67
 • Risikonøgletal pr. 30.04.2024

  Risikonøgletal pr. 30.04.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 24,89 6,54 8,43
  Sharpe Ratio 0,37 0,63
  Volatilitet 12,96 11,74
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.