• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

 • 1/1

  12.08.2022

  Fortsat suspension i visse afdelinger pga. tekniske problemer

   Der er fortsat suspension i visse afdelinger pga. tekniske problemer.

  Læs mere

Danske Invest SICAV - SIF

Alternatives - Offensive Class C d

ESG-fonde - ISIN: LU1295245614
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

156,58

Indre værdi pr. 15.07.2022

+0,44%

Afkast 7 dage

-2,09%

Afkast 1 måned

-1,50%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Vigtig information om denne fond

Mål

Målet med den alternative investeringsfond er at skabe langsigtede afkast ved at investere i alternative investeringsaktiver. Du får normalt udbytte hvert år.

Investeringspolitik

Fonden investerer direkte eller indirekte i en diversificeret portefølje bestående af alternative investeringsaktiver inden for fx private equity, infrastruktur, alternative renteinvesteringer, anden fast ejendom, samt i visse likvide aktiver. Fonden investerer hovedsageligt i private investeringer inden for OECD-landene. Fondens afkast forventes primært at blive genereret fra kursgevinster og i mindre grad fra udbytter og renter.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål. Normalt er det forventede gearingsniveau 275%.

Fonden er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, restriktioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Fonden følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år.

ESG-fonde (artikel 8)
Fonde, der fremmer miljømæssige (E) eller sociale forhold (S) samt sikrer god ledelsespraksis (G), kalder vi for ESG-fonde. Denne type af fonde fremmer ESG-forhold via screening, restriktioner, investeringsanalyse og aktivt ejerskab, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. Fondene integrerer ESG ved systematisk at identificere og adressere bæredygtighedsfaktorer i investeringsprocessen.

ESG-fonde opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Afkast

Alternatives - Offensive Class C d
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Alternatives - Defensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Defensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Månedligt afkast

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Januar   + 0,04 + 0,09 + 0,53 – 0,08 + 0,04 + 0,62
Februar   + 0,04 – 0,02 + 0,42 – 0,42 + 1,41 – 1,34
Marts   – 0,09 – 0,40 + 0,22 – 5,97 + 4,53 + 0,38
April   – 0,21 – 0,04 + 0,96 + 3,26 + 0,16 + 0,51
Maj   – 0,10 – 0,01 + 0,78 – 0,57 + 3,59 + 0,62
Juni   – 0,06 – 0,21 + 1,49 + 0,37 + 0,92 – 2,70
Juli   – 0,03 + 0,00 + 0,02 – 0,15 + 2,88 + 0,44
August   – 0,86 – 0,01 + 0,44 + 5,78 + 5,47  
September   – 0,08 + 0,19 + 3,09 – 0,15 + 3,96  
Oktober   – 0,20 + 0,16 – 0,07 – 0,19 + 3,31  
November + 0,10 + 1,29 + 0,26 + 3,53 + 3,34  
December – 0,19 – 0,17 – 0,56 + 0,87 + 1,35 + 3,49  

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
€ blevet til på

0 år
år
5 år
år

heraf er n/a € udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a €.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 EUR blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årEUR 119,32
I løbet af 3 årEUR 151,87
I løbet af 5 årEUR 157,53
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Jens Denkov

Titel: Head of Private Equity | Chief Investment Director
Baggrund: M.sc. (Economics)
Antal års erfaring: 13

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Indtrædelses- og udtrædelsesomkostningerne kan være betydeligt lavere. Kontakt din rådgiver for yderligere oplysninger

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Alternatives - Offensive Class C d

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode LU1295245614
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest SICAV - SIF
  Fondens domicil Luxembourg
  Udbyttebetalende Ja
  Fonden kan udbetale udbytte, men det forventes ikke i de første 5 år fra startdatoen.
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab RBC Investor Services Bank S.A
  Stykstørrelse 100
  Minimuminvestering EUR 10,000
  Beviserne udstedt i EUR
  Pris-metode Enkeltprismetoden
  Produkttype AIF
  Startdato 30.11.2016
  Markedsføringstilladelse ("Well-Informed Investors" (inkl. evt. detail-investorer)) Norge, Luxembourg, Finland, Danmark
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Norge, Luxembourg, Sverige, Finland, Danmark
  Klasse i Alternatives - Offensive
  Andre klasser Alternatives - Offensive Class C
  Alternatives - Offensive Class C-nok d h
  Alternatives - Offensive Class C-sek d h
  Alternatives - Offensive Class W
  Alternatives - Offensive Class W d
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Alternative m.v.
  Område Global
  Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
  Typisk investeringshorisont 7 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue for andelsklassen (mio.) EUR pr. 15.07.2022 403,43
  Indre værdi EUR pr. 15.07.2022 156,58
 • Risikonøgletal pr. 15.07.2022

  Risikonøgletal pr. 15.07.2022

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 19,32 15,40 9,51
  Sharpe Ratio 1,82 1,47
  Volatilitet 7,88 6,44
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Rød  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.

Disclaimer

Oplysningerne på dette websted er alene til orientering. Alle oplysninger eller udtalelser, der er indeholdt på dette websted, er alene baseret på oplysninger fra kilder, der menes at være troværdige, men som ikke er blevet særskilt efterprøvet. Danske Bank afgiver ingen indeståelser eller garantierklæringer og påtager sig ikke noget ansvar af nogen art for, at sådanne oplysninger er nøjagtige eller fuldstændige.

Ingen oplysninger, der gives på dette websted, må fortolkes som et tilbud om at købe eller sælge investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne. Tegning af investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne godkendes alene på baggrund af det seneste prospekt, dokument med central investorinformation mv., som er tilgængeligt på dette websted. Danske Bank påtager sig ikke noget erstatningsansvar for skader eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller dets indhold. Brugere af webstedet bør ikke udelukkende handle på baggrund af materiale indeholdt på dette websted og bør i nødvendig udstrækning indhente uafhængig rådgivning.

Enhver oplysning eller indeståelse afgivet af en fondshandler, salgsagent eller anden person, som ikke fremgår af dette websted, bør ikke anses for at være godkendt og bør således ikke benyttes som grundlag for en investeringsbeslutning. Hverken dette prospekt mv. eller et tilbud, udbud eller salg af kapitalandele skal under nogen omstændigheder udgøre en erklæring om, at de i dette prospekt indeholdte oplysninger på noget tidspunkt efter datoen herfor er korrekte.

Priser, kurser og værdier er alene medtaget til orientering og er, medmindre andet fremgår, vejledende. Sådanne priser, kurser og værdier er ikke nødvendigvis et udtryk for de vilkår, hvorpå en ny handel kan gennemføres, eller en eksisterende handel kan afvikles. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Potentielle investorer i kapitalandele bør indhente oplysninger om:

(a) de mulige skattemæssige konsekvenser,

(b) de juridiske krav, og

(c) eventuelle valutarestriktioner eller -krav, der kan opstå i henhold til lovgivningen i de lande, hvor de har statsborgerskab, er bosiddende, stiftet eller hjemmehørende, og som kan være relevante for tegningen, besiddelsen eller afhændelsen af Kapitalandele.

Ethvert produkt henholdsvis enhver ydelse, oplysning eller tilkendegivelse, der refereres til på dette websted, er ikke beregnet for distribution til eller brug af nogen person i nogen jurisdiktion eller noget land, hvor en sådan distribution eller brug ville være ulovlig, og er ikke beregnet for "U.S. persons" som defineret i den amerikanske værdipapirhandelslov fra 1933 (the United States Securities Act of 1933) med efterfølgende ændringer, eller privatkunder i UK.
 

Jeg accepterer