• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest PCC Limited

Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: GB00B0XNFJ97
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Prospekttillæg
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

6.036,09

Indre værdi pr. 21.05.2024

+0,60%

Afkast 7 dage

+2,19%

Afkast 1 måned

+9,11%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Vigtig information om denne fond

Mål

Målet er at skabe et højt absolut afkast. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Den alternative investeringsfond investerer i lange og korte positioner i obligations- og rentemarkederne i primært Skandinavien, men også Euroland, UK og USA.

Den alternative investeringsfond søger at udnytte uligevægte i markederne gennem såvel traditionel investering i stats- og realkreditobligationer som i afledte finansielle instrumenter.

Investeringerne søges beskyttet bedst muligt ved at afdække renterisikoen helt eller delvist, samt ved at placere investeringerne i en række forskellige strategier. Bruttoeksponeringen er maksimeret til 150 gange formuens værdi.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at der kan være markante afvigelser i afkastet i forhold til den alternative investeringsfonds målsætning.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Beviser kan normalt indløses på bankdage med en uges varsel.

Anbefaling: Denne alternative investeringsfond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Alternatives - Defensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Defensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Månedligt afkast

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar + 1,16 + 1,65 + 1,06 + 1,11 – 1,21 + 3,37 + 0,33
Februar + 0,15 + 1,57 – 0,16 – 0,06 – 6,68 + 2,35 + 3,25
Marts – 0,32 + 1,03 – 4,03 + 0,73 – 2,61 – 1,38 + 2,20
April + 0,77 + 0,81 + 4,97 + 0,79 – 1,56 + 2,96 + 1,50
Maj + 0,37 + 0,26 + 1,57 – 0,50 – 3,62 – 1,15  
Juni – 0,48 + 0,28 + 1,44 + 0,51 – 2,45 + 2,08  
Juli + 1,06 – 0,01 + 1,92 – 0,61 + 2,12 + 2,86  
August + 0,08 – 0,80 + 1,23 – 0,21 – 1,87 + 1,86  
September + 0,51 + 1,05 – 0,17 + 0,52 – 6,29 + 1,08  
Oktober – 0,55 + 0,62 – 0,00 – 1,04 + 4,41 + 0,67  
November – 0,30 + 0,30 + 1,40 – 0,27 + 8,04 + 3,09  
December – 0,17 + 0,13 + 0,28 + 1,66 + 2,99 + 1,80  

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr. plus evt. performance fee.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 121,32
I løbet af 3 årDKK 118,18
I løbet af 5 årDKK 135,40
I løbet af 7 årDKK 152,85
I løbet af 10 årDKK 191,33
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Michael Petry

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: HD (Finansiering)
Antal års erfaring: 29

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Awards

EuroHedge Awards 2018

Winner in category LONG TERM PERFORMANCE (10 years) – MACRO, FIXED INCOME & RELATIVE VALUE

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode GB00B0XNFJ97
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest PCC Limited
  Fondens domicil Guernsey
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab J.P. Morgan
  Minimuminvestering DKK 10,000
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Enkeltprismetoden
  Produkttype AIF
  Startdato 06.11.2006
  Bloombergkode DANHFIO GU
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Luxembourg, Danmark, Guernsey
  Klasse i Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies Fund
  Andre klasser Hedge Fixed Income Strategies Fund, DKK Sub-Class
  Hedge Fixed Income Strategies Fund, DKK Sub-Class A
  Hedge Fixed Income Strategies Fund, DKK Sub-Class I
  Hedge Fixed Income Strategies Fund, DKK Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-Class
  Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Strategies Fund, SEK Sub-Class
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Alternative m.v.
  Område Global
  Benchmark Benchmarket, der bruges som hurdle rate til beregning af resultatbetinget honorar, er Tomorrow/Next Interest Rate. Den alternative investeringsfond forvaltes uden nogen begrænsning i forhold til benchmark.
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 24.05.2024 9.291,48
  Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 24.05.2024 2.995,34
  Indre værdi DKK pr. 21.05.2024 6.036,09
 • Risikonøgletal pr. 30.04.2024

  Risikonøgletal pr. 30.04.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 21,32 5,73 6,25 6,25 6,70
  Sharpe Ratio 0,42 0,66 0,82 0,97
  Volatilitet 9,80 8,23 7,05 6,65
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.

Disclaimer

Oplysningerne på dette websted er alene til orientering. Alle oplysninger eller udtalelser, der er indeholdt på dette websted, er alene baseret på oplysninger fra kilder, der menes at være troværdige, men som ikke er blevet særskilt efterprøvet. Danske Bank afgiver ingen indeståelser eller garantierklæringer og påtager sig ikke noget ansvar af nogen art for, at sådanne oplysninger er nøjagtige eller fuldstændige.

Ingen oplysninger, der gives på dette websted, må fortolkes som et tilbud om at købe eller sælge investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne. Tegning af investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne godkendes alene på baggrund af det seneste prospekt, central information mv., som er tilgængeligt på dette websted. Danske Bank påtager sig ikke noget erstatningsansvar for skader eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller dets indhold. Brugere af webstedet bør ikke udelukkende handle på baggrund af materiale indeholdt på dette websted og bør i nødvendig udstrækning indhente uafhængig rådgivning.

Enhver oplysning eller indeståelse afgivet af en fondshandler, salgsagent eller anden person, som ikke fremgår af dette websted, bør ikke anses for at være godkendt og bør således ikke benyttes som grundlag for en investeringsbeslutning. Hverken dette prospekt mv. eller et tilbud, udbud eller salg af kapitalandele skal under nogen omstændigheder udgøre en erklæring om, at de i dette prospekt indeholdte oplysninger på noget tidspunkt efter datoen herfor er korrekte.

Priser, kurser og værdier er alene medtaget til orientering og er, medmindre andet fremgår, vejledende. Sådanne priser, kurser og værdier er ikke nødvendigvis et udtryk for de vilkår, hvorpå en ny handel kan gennemføres, eller en eksisterende handel kan afvikles. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Potentielle investorer i kapitalandele bør indhente oplysninger om:

(a) de mulige skattemæssige konsekvenser,

(b) de juridiske krav, og

(c) eventuelle valutarestriktioner eller -krav, der kan opstå i henhold til lovgivningen i de lande, hvor de har statsborgerskab, er bosiddende, stiftet eller hjemmehørende, og som kan være relevante for tegningen, besiddelsen eller afhændelsen af Kapitalandele.

Ethvert produkt henholdsvis enhver ydelse, oplysning eller tilkendegivelse, der refereres til på dette websted, er ikke beregnet for distribution til eller brug af nogen person i nogen jurisdiktion eller noget land, hvor en sådan distribution eller brug ville være ulovlig, og er ikke beregnet for "U.S. persons" som defineret i den amerikanske værdipapirhandelslov fra 1933 (the United States Securities Act of 1933) med efterfølgende ændringer, eller privatkunder i UK.
 

Jeg accepterer