• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest Select

Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: DK0060791564
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

7.040,23

Indre værdi pr. 04.03 17:00

+0,10%

Afkast i dag

-0,70%

Afkast 1 måned

-0,55%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på virksomhedsobligationer udstedt i EUR med høj kreditkvalitet. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer primært i virksomhedsobligationer udstedt i EUR, men op til 25% af formuen kan investeres i obligationer udstedt i DKK, USD, CAD, JPY, GBP, CHF, SEK, NOK eller ISK.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, restriktioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisikoen er begrænset, da afdelingen som udgangspunkt afdækker valutarisici.

Afdelingen kan kun købe obligationer, der af de officielle ratingbureauer vurderes til Baa3/BBB- eller højere, dvs. obligationer med høj kreditkvalitet.

Afdelingens investeringer er underlagt særlige etiske restriktioner. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
Basic 20 Class WA-dkkDanske Invest Allocation
Basic 35 Class WA-dkkDanske Invest Allocation
Basic 50 Class WA-dkkDanske Invest Allocation
Basic 80 Class WA-dkkDanske Invest Allocation
Danmark - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark, klasse DKK W dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest
Denmark Focus Class WIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK W dDanske Invest
Europa, klasse DKK W dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Fonde, klasse DKK W dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class WIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK W dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK W dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Japan, klasse DKK W dDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK W dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Select
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Denne andelsklasse er introduceret 6. juni 2017. Tidligere afkast afspejler afkastet for den oprindelige afdeling.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 106,27
I løbet af 3 årDKK 91,63
I løbet af 5 årDKK 98,87
I løbet af 7 årDKK 101,92
I løbet af 10 årDKK 111,39
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Bent Høegh-Jensen

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.sc. (Economics & Business Administration)
Antal års erfaring: 22

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.01.2024

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d

Investeringer pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31.07.2026 000000000000002.522,52% Obligationer EUR Tyskland XS1944390597
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125% 14.09.2027 000000000000001.651,65% Obligationer EUR Frankrig FR001400NJE5
ING GROEP NV 23.05.2029 000000000000001.601,60% Obligationer EUR Holland XS2624976077
VONOVIA SE 0.375% 16.06.2027 000000000000001.481,48% Obligationer EUR Tyskland DE000A3E5MG8
DEUTSCHE BANK AG 05.09.2030 000000000000001.431,43% Obligationer EUR Tyskland DE000A30VT06
SANDOZ FINANCE B.V. 4.22% 17.04.2030 000000000000001.331,33% Obligationer EUR Holland XS2715940891
VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20.11.2025 000000000000001.321,32% Obligationer EUR Storbritannien XS1721423462
CREDIT LOGEMENT SA 28.11.2029 000000000000001.321,32% Obligationer EUR Frankrig FR0013299468
INTESA SANPAOLO SPA 5.125% 29.08.2031 000000000000001.261,26% Obligationer EUR Italien XS2673808726
AT&T INC 3.95% 30.04.2031 000000000000001.251,25% Obligationer EUR USA XS2590758665
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
  2021 08.02.2022 10.02.2022 Normal DKK 130,00
  2020 03.02.2021 05.02.2021 Normal DKK 150,00
  2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 150,00
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060791564
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest Select
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab J.P. Morgan
  Stykstørrelse 10000
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 29.03.2005
  Markedsføringstilladelse Danmark
  Klasse i Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL
  Andre klasser Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Europa
  Benchmark Bloomberg Capital Euro Major Corporate Index excl. Tobacco and Weapon i rating-intervallet fra A1/A+ til Baa3/BBB-. Indekset er hedget til DKK.
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 01.03.2024 511,72
  Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 01.03.2024 438,06
  Indre værdi DKK pr. 04.03.2024 17:00 7.040,23
  Korrigeret varighed pr. 31.01.2024 4,33
  Effektiv rente pr. 31.01.2024 3,84
 • Risikonøgletal pr. 31.01.2024

  Risikonøgletal pr. 31.01.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 6,27 -2,87 -0,23 0,27 1,08
  Sharpe Ratio -0,64 -0,11 0,01 0,21
  Volatilitet 6,49 6,41 5,49 4,89
  Tracking Error 0,57 0,54 0,50 0,47
  Information Ratio -0,52 -0,40 -0,19 -0,29
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.