• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest Select

Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0060791564
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
ESG restriction report
Carbon footprint report

8.027,51

Indre værdi pr. 22.01 16:58

+0,02%

Afkast i dag

-0,05%

Afkast 1 måned

-0,05%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på virksomhedsobligationer udstedt i EUR med høj kreditkvalitet. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer primært i virksomhedsobligationer udstedt i EUR, men op til 25% af formuen kan investeres i obligationer udstedt i DKK, USD, CAD, JPY, GBP, CHF, SEK, NOK eller ISK.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisikoen er begrænset, da afdelingen som udgangspunkt afdækker valutarisici.

Afdelingen kan kun købe obligationer, der af de officielle ratingbureauer vurderes til Baa3/BBB- eller højere, dvs. obligationer med høj kreditkvalitet.

Afdelingens investeringer er underlagt særlige etiske restriktioner. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.Bæredygtighedsprofil
Fælles for fonde med mærkningen "Restricted" er, at de afholder sig fra at investere i en række selskaber eller lande på baggrund af specifikke restriktioner, der rækker ud over Danske Invests politik for bæredygtige investeringer, som tæller tjæresand, kul, tobak eller kontroversielle våben.


LuxFLAG ESG-mærket
Denne fond lever op til kravene for LuxFLAG ESG, der er en af den ældste bæredygtighedscertificeringer i Europa. For at opnå certificeringen, stilles der omfattende krav til arbejdet med bæredygtige investeringer. Læs mere her.

Afkast

Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
Danmark - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark, klasse DKK W dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Emerging Markets, klasse DKK W dDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, kl DKK W hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK W dDanske Invest
Europa, klasse DKK W dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Fonde, klasse DKK W dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK W dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK W dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Japan, klasse DKK W dDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK W dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Danmark – Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Select
USA - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
USA, klasse DKK W dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Denne andelsklasse er introduceret 6. juni 2017. Tidligere afkast afspejler afkastet for den oprindelige afdeling.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 102,77
I løbet af 3 årDKK 108,16
I løbet af 5 årDKK 115,54
I løbet af 7 årDKK 123,33
I løbet af 10 årDKK 146,73
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Bent Høegh-Jensen

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.sc. (Economics & Business Administration)
Antal års erfaring: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 30.11.2020

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d

Investeringsoversigt pr. 30.11.2020

Investering % Type Valuta Land Fondskode
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000002.052,05% Obligationer EUR Spanien XS1627337881
1,0 ORANGE 12/09-2018/2025 000000000000001.871,87% Obligationer EUR Frankrig FR0013359197
1,125 CAIXABANK 17/05-2017/2024 000000000000001.851,85% Obligationer EUR Spanien XS1614722806
2,5 VOLKSWAGEN BANK 31/07-2019/2026 000000000000001.801,80% Obligationer EUR Tyskland XS1944390597
1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 000000000000001.781,78% Obligationer EUR Sverige XS1907150350
0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 000000000000001.691,69% Obligationer EUR Sverige XS1713462585
0,5 DANSKE BANK A/S 27/8-2019/2025 000000000000001.381,38% Obligationer EUR Danmark XS2046595836
UNIBAIL-RODAMCO FRN PERP/CALL 000000000000001.331,33% Obligationer EUR Frankrig FR0013330529
1,25 VOLKSWAGEN BANK 10/06-2018/2024 000000000000001.291,29% Obligationer EUR Tyskland XS1830986326
1,5 LOGICOR FIN 13/07-2020/2026 000000000000001.291,29% Obligationer EUR Luxembourg XS2200175839
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
  2020 03.02.2021 05.02.2021 Forventet DKK 130,00
  2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 150,00
  2018 06.02.2019 08.02.2019 Normal DKK 110,00
  2017 02.02.2018 06.02.2018 Normal DKK 180,00
  2016 02.02.2017 - Normal DKK 300,00
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060791564
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest Select
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 10000
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 29.03.2005
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
  Klasse i Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL
  Andre klasser Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Europa
  Benchmark Barclays Capital Euro Major Corporate Index excl. Tobacco and Weapon i rating-intervallet fra A1/A+ til Baa3/BBB-. Indekset er hedget til DKK.
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 21.01.2021 424,89
  Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 21.01.2021 318,79
  Indre værdi DKK pr. 22.01.2021 16:58 8.027,51
  Korrigeret varighed pr. 30.12.2020 5,20
  Effektiv rente pr. 30.12.2020 0,43
 • Risikonøgletal pr. 31.12.2020

  Risikonøgletal pr. 31.12.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 2,77 2,65 2,93 3,04 3,91
  Sharpe Ratio 0,62 0,80 0,87 0,93
  Volatilitet 5,07 4,21 3,94 4,28
  Tracking Error 0,48 0,43 0,43 0,52
  Information Ratio 0,27 -0,09 -0,15 0,16
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.