• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W

Morningstar Rating™ : - ESG-fonde - ISIN: DK0060786051
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
Restriction report
Carbon footprint report
Sustainalytics ESG Risk Rating
Sustainability-related disclosure (eng.)
Sustainability profile

1.223,13

Indre værdi pr. 17.09 16:30

-0,11%

Afkast i dag

-0,64%

Afkast 1 måned

+17,42%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som mindst svarer til udviklingen for danske aktier. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer i danske aktier samt øvrige aktier noteret på Nasdaq Copenhagen.

Afdelingen fremmer forskellige miljømæssige eller sociale karakteristika samt god selskabsledelse ved systematisk at identificere og håndtere bæredygtighedsfaktorer i investeringsprocessen og gennem aktivt ejerskab.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

Det forventes, at afdelingens beholdning og afkast kan afvige fra benchmark, selvom afdelingen har et smalt investeringsunivers.

Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.ESG-fonde
Fonde, der fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis, kalder vi for ESG-fonde. Fondene fremmer ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på klima- og medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. De kan også arbejde aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige eller afholde sig fra at investere i selskaber med stor, skadelig klimapåvirkning.
 
ESG-fonde opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.


LuxFLAG ESG-mærket
Denne fond lever op til kravene for LuxFLAG ESG, der er en af den ældste bæredygtighedscertificeringer i Europa. For at opnå certificeringen, stilles der omfattende krav til arbejdet med bæredygtige investeringer. Læs mere her.
Alle fonde lever op til vores politik for ansvarlige investeringer

Afkast

Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
Danmark Fokus, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark, klasse DKK W dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest
Denmark Focus Class WIDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W dDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, kl DKK W hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK W dDanske Invest
Europa, klasse DKK W dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Fonde, klasse DKK W dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Equities Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Fixed Income Class WIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class WIDanske Invest Allocation
Global Sustainable 130/30 Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK W dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK W dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Japan, klasse DKK W dDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK W dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Danmark – Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Select
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Denne andelsklasse er introduceret 6. juni 2017. Tidligere afkast afspejler afkastet for den oprindelige afdeling.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 132,64
I løbet af 3 årDKK 160,92
I løbet af 5 årDKK 190,09
I løbet af 7 årDKK 276,31
I løbet af 10 årDKK 575,04
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Jesper Neergaard Poll

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc.
Antal års erfaring: 28

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 30.07.2021

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens aktiebeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W

Investeringer pr. 30.07.2021

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Novo Nordisk B 000000000000009.819,81% Aktier DKK Danmark DK0060534915
DSV 000000000000008.208,20% Aktier DKK Danmark DK0060079531
A.P. Møller - Mærsk B 000000000000007.027,02% Aktier DKK Danmark DK0010244508
Ørsted A/S 000000000000006.656,65% Aktier DKK Danmark DK0060094928
Carlsberg B 000000000000006.086,08% Aktier DKK Danmark DK0010181759
William Demant Holding A/S 000000000000004.914,91% Aktier DKK Danmark DK0060738599
Coloplast B 000000000000004.714,71% Aktier DKK Danmark DK0060448595
Tryg A/S 000000000000004.694,69% Aktier DKK Danmark DK0060636678
GN Store Nord 000000000000004.274,27% Aktier DKK Danmark DK0010272632
Genmab 000000000000004.164,16% Aktier DKK Danmark DK0010272202
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W

Fondfakta

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.