• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Usikkerheden i Europa kalder på robuste investeringer

Ruslands invasion af Ukraine påvirker i øjeblikket det europæiske aktiemarked på flere fronter. Alligevel har Danske Invest Europa endnu ikke haft behov for de store udskiftninger i fonden. Her fortæller forvalterne, hvordan strategien fungerer under kriser.

Historien kort fortalt

 • Det europæiske aktiemarked er stærkt præget af krigen i Ukraine og de afledte effekter
 • På trods af uroen i Europa, har der været få udskiftninger af investeringer i fonden
 • Strategien bygger på kvalitet og robuste egenskaber i fondens selskaber
 • Fonden ble v i februar hædret af Morningstar som Danmarks bedste til europæiske aktier

I midten af februar modtog porteføljeteamet bag fonden Danske Invest Europe en Morningstar-award som Danmarks bedste til europæiske aktier.1 Siden har krigen i Ukraine kastet det europæiske aktiemarked ud i en tid fyldt med stor usikkerhed. Det er derfor nærliggende at tro, at en aktiv forvaltet fond, som Danske Invest Europa, har udskiftet og tilpasset mange af investeringerne de seneste uger. Men et nærmere kig på handelsaktiviteten i fonden afslører, at mængden af handler ikke adskiller sig markant fra de seneste fire år.
 

Normal handelsaktivitet trods en hektisk tid

Danske Invest Europa er ikke direkte investeret i hverken Rusland eller Ukraine. Alligevel har krigen medført en række afledte effekter, der på den ene eller anden måde påvirker langt de fleste aktieselskaber i Europa. Hvad har det betydet for arbejdet med porteføljen i den seneste tid?

”Der er ingen tvivl om, at de seneste års globale pandemi og i særdeleshed den seneste måned med krig i Europa har været ekstra tidskrævende for en aktiv forvalter som os. Det er vores opgave at være konstant orienteret og parate til at tilpasse porteføljen i forhold til udviklingen. Men det betyder faktisk ikke, at vi har haft ekstraordinære mange udskiftninger af selskaber i de seneste år. Vi har faktisk været der, hvor vi gerne ville være. Det gælder også den seneste måned, hvor vi ind til videre kun har solgt et enkelt selskab.” fortæller Kasper Brix-Andersen, der er chefforvalter i Danske Invest Europa.

Porteføljeteamet har primært fokuseret på at nedbringe den aktiespecifikke risiko i porteføljen.

LÆS OGSÅ: Danske Invest Europa er bedst til europæiske aktier
 

En langsigtet og robust investeringsstrategi

En af forklaringerne på de få udskiftninger i porteføljen skal findes i fondens langsigtede strategi, der er fokuseret på solide og veldrevne selskaber. Porteføljen er dermed robust sammensat, så den ikke let rystes af kriser og uforudsigelige hændelser.

”Vores investeringsstrategi bygger først og fremmest på udvælgelsen af den enkelte aktie. Vi går ikke efter at være ekstra meget til stede i enkelte sektorer, hvilket betyder, at merafkastet skal findes i de enkelte selskaber. Vi har en forholdsvis koncentreret portefølje, hvor det er afgørende, at de selskaber, vi investerer i, er kvalitetsselskaber. Det betyder bl.a. at selskaberne er veldrevne, velkapitaliserede og har en stærk markedsposition, hvilket gør dem mere modstandsdygtige i krisetider,” forklarer Tobias Carøe Siemenge, der er seniorporteføljeforvalter og udgør den anden halvdel af teamet i Danske Invest Europa. 
 

Pricing power er en stærk egenskab under inflation

Europas nærhed både geografisk og økonomisk til Rusland betyder, at kontinentet har været mere påvirket af krigen end andre steder i verden. Stigende energipriser, hårde sanktioner mod Rusland og brudte forsyningskæder vil svække væksten i Europa og har sat endnu mere fart på inflationen, der i forvejen havde fået næring af Covid-19-pandemien. Det har sat skub i renterne, der er støt stigende.

”Der er ingen tvivl om, at der er en øget usikkerhed på det europæiske aktiemarked i øjeblikket. Men en af fordelene ved at fokusere på kvalitetsselskaber er, at de typisk har mere at stå imod med, når de økonomiske forudsætninger ændres. Det gælder blandt andet selskabernes ”pricing power”, der hænger sammen med selskabets markedsposition, hvilket har en høj prioritet for os. Vi tager højde for, hvor i værdikæden selskaberne er, og hvordan de har mulighed for at justere deres prisfastsættelse i takt med udviklingen,” fortæller Kasper Brix-Andersen.

Pricing power er en økonomisk betegnelse for, hvor følsomt et selskab er, når det ændrer priserne på sine produkter. Selskaber med stor pricing power kan lettere hæve priserne, uden at det går ud over efterspørgslen, og det er i særdeleshed en vigtig egenskab, når inflationen udvikler sig, som den gør i øjeblikket. Det kan eksempelvis været et selskab, som er en vital leverandør af mindre komponenter til et større slutprodukt, og som derfor har et større rum til at justere på prisen.
 

Krigens længde bliver afgørende

De to forvaltere er ikke meget for at komme med en forudsigelse af, hvordan resten af året vil udvikle sig. Det kommer i sagens natur i høj grad an på, hvordan situationen i Europa udvikler sig, og hvor lang tid krigen fortsætter.  Det har indtil videre krævet is i maven at være investor i 2022 generelt og i Europa i særdeleshed. Danske Invest Europa havde den 31. marts 2022 givet et afkast år til dato på -4,5 procent i danske kroner, hvilket ligger på niveau med markedsafkastet.

”Som det har været tilfældet i de snart fire år, vi har haft ansvaret for investeringerne i Danske Invest Europa, har vi først og fremmest fokuseret på vores strategi og aktieudvælgelse. Vores vigtigste opgaver er at sørge for, at vores fond er veldiversificeret og indeholder de kvalitetsselskaber, som vi har analyseret os frem til er bedst rustet til fremtiden,” slutter Tobias Carøe Siemenge.

Teamet bag fonden modtog i februar prisen som Danmarks bedste til europæiske aktier fra det internationale analysebureau Morningstar. Siden teamet overtog ansvaret for strategien bag Danske Invest Europa i august 2018, har fonden konstant befundet sig iblandt de 10-15 procent bedste aktiefonde inden for europæiske aktier på globalt plan.
 
(1) Morningstar-awarden blevet givet for fonden Danske Invest Europa KL. En række andre Danske Invest-fonde med europæiske aktier følger samme strategi, herunder Danske Invest Europe.

(2) Data for Danske Invest Europa 2 KL: De årlige afkast pr. 31.01.2022 er på 1 års sigt 19,7%, 2 års sigt 13,2%, 3 års sigt 5,0%, 4 års sigt 4,1%, 5 års sigt 1,3%, 6 års sigt 4,0%, 7 års sigt -12,8%, 8 års sigt 12,4%, 9 års sigt 9,3%, 10 års sigt 17,5%. Se mere her.

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospekterne, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her.

Mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her.

Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.