• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Slut med fossile brændstoffer i indeksfonde med bæredygtigt investeringsmål

Danske Invest har besluttet at fjerne investeringer i fossile brændstoffer fra seks indeksfonde med et bæredygtigt investeringsmål.

Gældende fra den 17. marts 2022 vil Danske Invest udelukke fossile brændstoffer fra seks indeksfonde. Udelukkelsen følger grænseværdierne i vores politik, hvor alle selskaber med mere end 5 procent af omsætningen relateret til fossile brændstoffer udelukkes.

”Vi udvikler og tilpasser løbende vores produkter, så de bedst muligt passer til vores kunders forventninger. Derfor har vi valgt at fjerne selskaber, som arbejder inden for fossile brændstoffer fra vores seks indeksfonde med et mål om at reducere CO2-udledningen,” siger Robert Mikkelstrup, administrerende direktør i Danske Invest.

Hvad er fossile brændstoffer?

 
Definition Aktivitet Grænseværdi
Fossile brændstoffer er et hvilket som helst stof af kulbrinteholdige materialer af biologisk oprindelse, der forekommer i jorden, og som kan bruges som energikilde. Fossile brændstoffer omfatter kul, petroleum, naturgas, olieskifer, bitumen, tjæresand og tung råolie. Udforskning

Produktion

Raffinering

Transport

Opbevaring

Energiudstyr & Service
5 procent af omsætningen

I juli 2021 ændrede Danske Invest seks indeksfonde, så de fik et nyt referenceindeks med et mål om at opnå lavere CO2 udledning end de brede indeks. Referenceindeksene følger EU's Benchmark for Klimaovergangen (Climate Transition Benchmark, CTB). Selve ændringen betød således, at fondene fik et bæredygtigt investeringsmål i form af reduktion af CO2-udledning.

Referenceindekset er baseret på målene i Parisaftalen og er fremadskuende. Fondene der følger indekset, får blandt andet en årlig reduktion af CO2-udledning i porteføljen på 7 procent. Hvis et selskab ikke lever op til kriterierne for indekset, reduceres vægten i indekset, og selskabet kan på sigt blive udfaset.

”Vi mener fortsat, at vi som investor kan spille en vigtig rolle i overgangen til et mere bæredygtigt samfund. Vi kan være med til at lægge pres på selskaberne til at gå i en mere bæredygtig retning. Det betyder samtidigt, at vi skal acceptere en transitionsfase,” siger Robert Mikkelstrup.
 

Hvad betyder det for dig som investor?

Selve tilpasningen i fondenes porteføljer påbegyndes den 17. marts 2022. Andelen af fossile brændstoffer udgør en meget lille del af fondenes porteføljer, så vi forventer ikke, at ændringen vil betyde øgede omkostninger, og fondens risikoprofil vil være den samme.
 

Hvad med russiske aktier?

På grund af nedlukningen på det russiske aktiemarked, er det i øjeblikket ikke muligt at sælge andelen af russiske fossile brændstoffer. De findes i fondene Global AC og Global Emerging Markets funds, men den samlede vægt er kun 0,1 procent. Selskaberne vil således indgå i de to fonde, indtil handlen med russiske aktier er mulig igen.
 

Hvilke fonde drejer det sig om?

NAVN ISIN
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK DK0061269602
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W DK0060607570
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK DK0061269792
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W DK0060607737
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK DK0061269875
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W DK0060608032
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK DK0061269958
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W DK0061077104
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK DK0061270022
 
Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W DK0060608545
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK DK0061270105
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W DK0060608628

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.
Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekter, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk på danskeinvest.dk ved at trykke på ”Vores fonde”-> vælg relevant fondsoversigt -> tryk på relevant fond -> tryk på ”dokumenter”.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde.

Mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes via danskeinvest.dk ved at trykke på ”Vores fonde”-> vælg relevant fondsoversigt -> tryk på relevant fond -> tryk på ”dokumenter” og vælg ”sustainability-related disclosure”.

Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til fondens bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.