• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Klimaet spiller en stadig større rolle for investeringerne

Ny klimapublikation stiller skarpt på den grønne omstillings vigtige rolle, når porteføljerådgiverne i Danske Invest udvælger investeringer.

Finanssektoren spiller en vigtig rolle i forhold til at få selskaber og samfundet til at gå i en grønnere retning. I Danske Invest forholder vi os aktivt til de risici og muligheder, som omstillingen til en grønnere økonomi betyder for vores investeringer. Det gør vi for at give det bedst mulige afkast til vores investorer og samtidigt fremme den grønne omstilling. Som investorer har vi mulighed for at påvirke selskaberne igennem dialog med ledelserne eller ved afstemning på generalforsamlingerne. Ultimativt kan vi vælge at frasælge investeringer til fordel for andre selskaber, der er bedre forberedt på den grønne omstilling.

”Med Danske Invests betydelige investeringsformue har vi som ansvarlige investorer mulighed for at spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling. Vores forvaltere går i stigende grad i direkte dialog med selskaberne for at påvirke dem til at reducere deres bidrag til klimaforandringerne og være en del af løsningen på klimaudfordringerne,” fortæller Kim Thelle Pilgaard, der er investeringsspecialist i Danske Invest.

Klimaspørgsmål er del af investeringsprocessen

I den nye publikation ’Klima – vores investeringstilgang’ illustreres klimaets rolle med konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes aktivt med klimadagsordenen ud fra et investeringsperspektiv. Porteføljerådgiverne fortæller bl.a. om deres grundlag for at investere i de enkelte selskaber ud fra et klimaperspektiv. Grundig analyse hjælper dem til at kunne identificere selskaber, der er bedst rustet til at håndtere klimaforholdene og omfavne de grønne vækstmuligheder. I rapporten sættes der desuden fokus på selskaber inden for f.eks. papir-, kobber- og bilindustrien samt energi- og finanssektoren.
 
”Analysen af selskabernes klimaforhold er et vigtig redskab, når vores porteføljerådgivere investerer. Dels ud fra at samfundsperspektiv, hvor vi ønsker at understøtte den grønne omstilling. Men først og fremmest fordi det er vigtigt for os ud fra et investeringssynspunkt. Det er jo helt i tråd med vores fornemmeste opgave - at beskytte og øge investorernes formuer. Selskabernes evne til at omfavne den grønne omstilling er en faktor, der potentielt spiller en betydelig rolle for de fremtidige afkast i fondene,” siger Kim Thelle Pilgaard.


Påvirker selskaber til at reducere klimaftrykket

I artiklerne bliver arbejdet med ansvarlige investeringer gjort helt konkrete. Der fortælles om porteføljerådgivernes dialoger med selskaber inden for f.eks. olieindustrien, skibsfart og transportsektoren, og hvordan de enkelte investeringsteams er i stand til at påvirke selskaberne og støtte deres rejse mod at blive mere klimavenlige. Der fortælles også om, hvordan vi stemmer på selskabernes generalforsamlinger for at styrke deres klimaarbejde.
 
Et andet redskab, der tages i brug og beskrives i publikationen, er det aktive investeringsfravalg. I Danske Invest har vi valgt at ekskludere selskaber, hvor en stor del af omsætningen stammer fra aktiviteter inden for termisk kul og tjæresand. Derudover investeres der heller ikke i selskaber, der vurderes til at have en skadelig klimaadfærd. Disse restriktioner omfatter alle vores investeringsprodukter. Se den fulde liste over ekskluderede selskaber i dette link.

Ønsker du at vide mere om ansvarlige investeringer, og hvordan dine investeringer kan arbejde for den grønne omstilling, anbefaler vi dig at tage fat i en rådgiver eller læse rapporten.
 
Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast og prognoser om fremtidig udvikling ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt. Rådfør dig altid med professionelle rådgivere om juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.