• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Hvornår er en virksomhedsobligation bæredygtig?

Flere af Danske Invests fonde med virksomhedsobligationer har obligationer, som ikke har fået et grønt mærkat ved udstedelsen. Alligevel har vi klassificeret dem som bæredygtige. Men hvordan kan vi det? Kom med i maskinrummet, og lær mere om bæredygtige obligationer.

Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond investerer i bæredygtige europæiske virksomhedsobligationer. Hovedparten af obligationerne er såkaldte ’labelled bonds’- som for eksempel grønne obligationer.

LÆS OGSÅ: Vi giver ikke virksomhederne fripas, selvom de laver en grøn obligation.

Men fonden indeholder også såkaldte ’non-labelled bonds’, der på forskellig vis alligevel kvalificerer sig som en bæredygtig investering ifølge Danske Bank Asset Managements definitioner. 

Porteføljeforvalter Kristian Rønde Hefting er ansvarlig for at udvælge obligationerne til Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond indtil Goldman Sachs Asset Management overtager forvaltningen af fonden den 26. april. Han er også ansvarlig for fonden Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer Akkumulerende, som også har en høj andel af bæredygtige obligationer. Denne fond vil fortsat blive forvaltet i Danske Bank Asset Management. 

LÆS OGSÅ: Find rundt i junglen af bæredygtige obligationer

Inden udvælgelsen af obligationer til begge fonde laver Kristian Rønde Hefting en grundig analyse af både obligationerne og af selskabets bæredygtighedsprofil, inden han investerer i en virksomhedsobligation – uanset om obligationen har et bæredygtighedsmærkat eller ej. 

”Generelt mener vi, at selskaber med en god bæredygtighedsprofil har en større sandsynlighed for at skabe et højere risiko-justeret afkast end de selskaber, som ikke har fokus på bæredygtighed og ESG. Det skyldes blandt andet, at selskaber med en stærk bæredygtighedsprofil ofte er mindre negativt eksponerede, når det kommer til deres image, finansiering, produkter og profit,” uddyber porteføljeforvalter Kristian Rønde Hefting.

LÆS OGSÅ: Er bæredygtighed woke?

Hvad er ESG?

På dansk oversætter vi ESG (Environmental, Social & Governance) til miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse. ESG-faktorer anvendes sammen med finansielle faktorer til at vurdere en virksomhed ud fra et holistisk perspektiv. Det vil sige, at ESG-faktorer indgår i en vurdering af risici, som kan have betydning for finansielle resultater og drift. ESG-faktorer vil også indgå i en vurdering af, hvordan en investering kan bidrage til at understøtte den bæredygtige omstilling, eller om investeringen kan have en negativ effekt på samme, fordi selskabet ikke driver forretning på en bæredygtig måde.  
 


Bidrager til FN’s Verdensmål

Bæredygtighedsanalysen bliver dog særligt afgørende, når det kommer til virksomhedsobligationer uden et medfødt bæredygtighedsmærkat. Disse investeringer definerer Danske Bank Asset Managements specialudviklede model som en bæredygtig investering ud fra, om virksomheden (som har udstedt obligationen) bidrager positivt til FN’s Verdensmål via deres forretningsmodel, produkter eller services. 

For at nå frem til den konklusion bruger porteføljeforvalter Kristian Rønde Hefting således FN’s Verdensmål aktivt i sin analyse af virksomheden. Tre kriterier skal opfyldes: 
 
 • Selskabet bidrager positivt til et eller flere miljømæssige og/eller sociale FN Verdensmål.
 • Selskabet gør ikke væsentlig skade på andre miljømæssige og/eller sociale FN Verdensmål
 • Selskabet følger god ledelsespraksis

”Vi analyserer ikke kun den positive påvirkning på FN’s Verdensmål, men også bagsiden af medaljen. Det er ofte let at finde ud af, hvilke verdensmål der bliver positivt påvirket af en virksomhed, der for eksempel laver vacciner. Men der kan være noget i produktionen af vaccinerne, som gør, at de påvirker andre verdensmål negativt, og det regnskab gør vi op, inden vi investerer,” siger Kristian Rønde Hefting og tilføjer: 

”Vi udvælger de selskaber, som maksimerer deres positive påvirkning enten fra produkterne eller produktionen og samtidig minimerer de negative påvirkninger, som kommer fra enten produktionen eller produkterne.”
 
Bæredygtig investering
I Danske Invest er en bæredygtig investering defineret som en investering, der bidrager til et miljømæssigt eller socialt FN Verdensmål uden at gøre væsentligt skade på andre miljømæssige eller sociale verdensmål. Samtidig skal investeringen følge god ledelsespraksis især med hensyn til en sund ledelsesstruktur, medarbejderforhold, aflønning af personale samt skatteforpligtelse. 
Læs mere om analysen af FN’s Verdensmål i Danske Bank Asset Managements Houseview & SDG Model.  


Bæredygtighedsdata er vigtige

Generelt er det en udfordring, at mange selskaber først for nylig er begyndt at rapportere bæredygtighedsdata. Det er der dog råd for. 

”Vi benytter dataleverandører til at levere estimeret data som input til analysen og så bruger vi meget tid på at tale direkte med selskaber for at få den information og data, vi mangler,” fortæller Kristian Rønde Hefting.

Kristian regner dog med, at udfordringen med data snart er løst. Specielt på grund af en EU-lov (CSRD-direktivet), som kræver, at større selskaber skal rapportere på bæredygtighed fra regnskabsåret 2024.

”Jeg tror, at dataleverandørernes rolle bliver mindre i fremtiden, fordi rigtig mange selskaber arbejder på at forbedre bæredygtighedsdata og rapportering på grund af CSRD-direktivet,” siger Kristian Rønde Hefting. 

Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD

Med CSRD forpligtes store virksomheder og børsnoterede små og mellemstore virksomheder omfattet af årsregnskabsloven – samt visse finansielle virksomheder – til at rapportere om og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed efter obligatoriske standarder, som fastsættes af EU. Visse tredjelandsvirksomheder med væsentlig aktivitet i EU omfattes også.

Store virksomheder af interesse for offentligheden med over 500 ansatte skal rapportere efter CSRD for regnskabsår, der starter i 2024. 

For regnskabsåret 2025 udvides rapporteringsforpligtigelsen til at gælde for de øvrige store virksomheder – det vil sige virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to ud af tre af kriterier: 
 
 • Balancesum: 195 mio. kr.
 • Nettoomsætning: 391 mio. kr. 
 • Antal ansatte: 250 

For regnskabsår 2026 udvides rapporteringsforpligtelsen igen. Her vil de fleste børsnoterede selskaber blive omfattet.

Formålet med CSRD er at styrke rammerne for virksomheders bæredygtighedsrapportering.

Bæredygtighedsrapportering vurderes at være helt centralt for erhvervslivets arbejde med den bæredygtige omstilling, og det er essentielt, at bæredygtighedsrapporteringen bliver både relevant, troværdig og anvendelig for regnskabsbrugerne. Målet er, at investorer, civilsamfundets aktører og andre interessenter bedre kan vurdere virksomhedernes bæredygtighed og kanalisere finansiering og efterspørgsel i retning af de virksomheder, der er mest bæredygtige. 

KILDE: Finanstilsynets hjemmeside. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning.  Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her:

Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class WA d 
Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h


Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet.
 
Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde. ​

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.