• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Høj vækst i bæredygtige obligationer i udviklingslande

Obligationer, som er bundet op på et mål om at reducere CO2-udledning eller lignende miljømæssige mål, har oplevet høj vækst i udviklingslande. I Danske Invest Nye Markeder Obligationer indgår der blandt andet en bæredygtig statsobligation fra Uruguay.

Fokus på bæredygtighed er måske ikke det første, du tænker på, når vi nævner investeringer i udviklingslande, men ifølge porteføljeforvalter Søren Mørch er det et lidt forældet syn. Hvis man kradser lidt i overfladen, kommer der mange gode historier frem. 

Ifølge porteføljemanager Søren Mørch er lande som Mexico, Indonesien og Polen nemlig inde i en rivende udvikling, når det kommer til fokus på bæredygtighed eller ESG, som det hedder i investeringsverden. Sammen med et team på fem, er Søren Mørch ansvarlig for fondene Danske Invest Nye Markeder*, Danske Invest Nye Markeder Lokal Valuta* og Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency*, som alle investerer i statsobligationer i udviklingslande. 

Det er især E’et i ESG, altså miljømæssige forhold, som fylder i udviklingslandene. 

Hvad er ESG?

På dansk oversætter vi ESG (Environmental, Social & Governance) til miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse. ESG-faktorer anvendes sammen med finansielle faktorer til at vurdere en virksomhed ud fra et holistisk perspektiv. Det vil sige, at ESG-faktorer indgår i en vurdering af risici, som kan have betydning for finansielle resultater og drift. ESG-faktorer vil også indgå i en vurdering af, hvordan en investering kan bidrage til at understøtte den bæredygtige omstilling, eller om investeringen kan have en negativ effekt på samme, fordi selskabet ikke driver forretning på en bæredygtig måde.  
 
”Emerging markets står for en stor del af CO2-udledningen, og mange af landene har viljen til at ændre vaner. Men det kræver investeringer, og de mangler ofte pengene til at kunne komme i mål, så det er vigtigt, at vi investerer i de her lande, og på den måde får dem med på rejsen mod lavere udledning,” siger Søren Mørch. 


Lettere at finde investorer til bæredygtige obligationer

En obligationsudstedelse er en måde, hvorpå landene kan låne penge. Men det kan være svært at få nok investorer til obligationsudstedelserne, da obligationerne i nogle tilfælde kan være meget risikable på grund af landets generelle kreditvurdering. Det kan medføre, at obligationerne bliver illikvide, hvilket betyder, at investorerne kan få svært ved at sælge obligationerne, hvis de vil af med dem igen. 

”Der er generel stor efterspørgsel på bæredygtige obligationer, og der er flere af landene, som er begyndt at udstede for eksempel grønne obligationer, og så er det lettere for dem at tiltrække investorer,” fortæller Søren Mørch. 

Ifølge Søren Mørch er det en medvirkende årsag til, at der er høj vækst i bæredygtige obligationer fra udviklingslande. Faktisk så høj vækst, at han kalder den eksplosiv. 

”Udbuddet af bæredygtige obligationer er steget eksplosivt og jeg tænker ikke, at det stopper. Hvis afkastforventningerne er de samme, vil vi altid også foretrække at investere i en bæredygtig obligation frem for en almindelig obligation,” siger han. 

LÆS OGSÅ: Find rundt i junglen af bæredygtige obligationer


Bevarelse af Uruguays regnskove 

I de fire nævnte Danske Invest fonde, som investerer i emerging markets-obligationer, er der en såkaldt bæredygtighedrelateret obligatione (også kaldet en sustainability-linked obligation, SLB) fra Uruguay. I denne type obligationer er udstederen ikke forpligtet til at bruge pengene fra obligationen til bæredygtige formål, men landet har sat nogle bæredygtige mål, som helst skal nås inden for obligationens løbetid – ellers bliver udstederlandet typisk straffet økonomisk, eksempelvis ved at skulle betale investorerne en højere rente end den oprindeligt fastsatte. 

”I Danske Invest Nye Markeder Obligationer har vi investeret i en obligation fra Uruguay, hvor landet har sat sig et ambitiøst mål om at bevare 100 procent af sine regnskove og reducere CO2-udledning med mindst 50 procent inden 2025,” siger Søren Mørch og tilføjer, at måden obligationen er konstrueret på, giver Uruguay et økonomisk incitament for at sikre lavere CO2-udledning og bevarelse af regnskoven. 

”Vi holder naturligvis løbende øje med, hvor langt landet er nået i sin målsætning, for det ér et ambitiøst mål,” siger Søren Mørch. 

Chile var det første land, som i marts 2022 udstedte en bæredygtig statsobligation bundet op på målet om at reducere CO2-udledning inden 2030, så det er forholdsvis nyt med denne type obligationer. 
 

Danske Invest-fonde, som investerer i emerging markets-obligationer

Fondene følger samme investeringsstrategi, der er defineret af Søren Mørch og hans kolleger. Den primære forskel er, om obligationerne i fondene er udstedt i euro (hard currency) eller lokalvaluta. 

Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency 
Danske Invest Nye Markeder Obl. Lokal Valuta 
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta
Danske Invest Nye Markeder Obligationerrenterisiko.  
 

Præsident Lula i Brasilien

Søren Mørch fortæller desuden, at fonden har investeret et stort beløb i en bæredygtig obligation, fra Brasilien der blev udstedt i november 2023. Den har været undervejs længe, og der er meget arbejde forbundet med dokumentation der blandet andet er bundet op på nogle mål om bevarelse af regnskoven i Brasilien. 

”Brasilien har haft regeringsskifte, og siden januar 2023 har Lula da Silva været præsident. I modsætning til sin forgænger, er han fokuseret på at passe på landets regnskove og er generelt mere ESG-venlig,” siger Søren Mørch. 

Men han understreger også, at teamets syn på den ellers populære præsident Lula er nuanceret. 

”Lula er venstreorienteret, og han vil muligvis acceptere et underskud på de offentlige finanser. Det vil gå ud over landets kreditværdighed. Så det er lidt et tveægget sværd. Men hvis vi tager ESG-brillerne på, så er vi mere positive over for Brasilien nu, end vi var tidligere,” afslutter Søren Mørch. 

LÆS OGSÅ: Er bæredygtighed woke?
 

Hvad er kreditrisiko?

Kreditrisiko er risikoen for, at en obligationsudsteder ikke kan betale sin gæld eller får nedjusteret sin kreditværdighed. Den risiko varierer fra obligationsudsteder til obligationsudsteder. Vestlige obligationer opfattes typisk som mere sikre end eksempelvis obligationer fra udviklingslandene. Kreditrisiko er sammen med renterisiko og valutarisiko de mest almindelige risici, der er ved obligationsinvesteringer generelt.  
 

*De omtalte fondes fulde navne er: 
Investeringsforeningen Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency – Accumulating, class EUR h
Investeringsforeningen Danske Invest Nye Markeder Obl. Lokal Valuta – Akkumulerende, klasse DKK
Investeringsforeningen Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d
Investeringsforeningen Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. 

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her:


Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h - Facts
 
Danske Invest Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK - Facts

Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d - Facts

Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h - Facts


Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.