• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Her investerer private investorer i øjeblikket

Sammen med Danske Banks investeringsstrateg sætter vi fokus på tre af de Danske Invest-fonde, som private investorer i Danske Bank placerer flest penge i for tiden.


TEKNOLOGIAKTIER: 
Højest afkast af alle fonde i første halvår

Teknologiaktier gav betydelige tab i 2022, men er kommet stærkt igen i år, hvor de er blandt årets helt store vindere. 

”Teknologiaktier har blandt andet fået medvind af den store hype om kunstig intelligens og den udtalte frygt for recession tidligere i år. Det skærpede investorernes appetit på kvalitetsselskaber, der kan skabe deres egen vækst i perioder, hvor samfundsøkonomien kører trægt – og dem finder man mange af inden for teknologi,” siger Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

I Danske Bank mærker vi også stor appetit på teknologiaktier fra private investorer. Her er Danske Invest Teknologi Indeks en af de aktiefonde, der i øjeblikket er mest interesse for.

Fonden er en indeksfond, der investerer i en meget bred portefølje af amerikanske teknologiselskaber, og målet er at opnå et afkast, som før omkostninger svarer til udviklingen for indekset S&P North American Technology Sector Index inkl. nettoudbytter. De største beholdninger i fondens portefølje er i øjeblikket Nvidia, Apple, Microsoft, Meta og Alphabet, og ifølge Morningstar gav fonden det højeste afkast af alle fonde på det danske marked i første halvår af 2023. 

”Generelt bør alle aktieinvestorer have en pæn andel af teknologiaktier i porteføljen, da de tegner sig for en meget betydelig del af det globale aktiemarked. Udfordringen er, at der er meget få danske teknologiaktier, så her bliver man nødt til at kigge ud over landets grænser,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Fondens fulde navn er Danske Invest Teknologi Indeks KL. Se mere her.


JAPANSKE AKTIER: 
Øget interesse for overset land

Danske Invest Japan er en anden af de mest populære aktiefonde for tiden målt på inflow af ny kapital fra investorer. 

”Historisk set har japanske aktier ofte glimret ved deres fravær i private investorers porteføljer, selv om japanske aktier udgør godt 5 procent af det globale aktiemarked. I øjeblikket oplever vi dog øget interesse for japanske aktier, og det er positivt. Med god risikospredning kan du løfte dit forventede risikojusterede afkast – det vil sige afkastet set i forhold til niveauet af risiko i dine investeringer – og god risikospredning omfatter også japanske aktier,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Danske Invest Japan bliver forvaltet af den japanske kapitalforvalter Sumitomo Mitsui DS Asset Management, som i mere end 25 år har rådgivet udenlandske kunder om investeringer i japanske aktier og har opbygget et stort lokalt netværk. I deres aktive udvælgelse af value-aktier til fondens portefølje fokuserer de blandt andet på solide kvalitetsselskaber med stærke cash flows. Fonden har aktuelt fire ud af fem stjerner hos Morningstar og har i mere end 10 år kontinuerligt haft fire eller fem stjerner.

Fondens fulde navn er Danske Invest Japan, klasse DKK d. Se mere her.

Læs også: Japanske aktier med fem stjerner og guldmedalje

DANSKE OBLIGATIONER: 
Renteniveauer man knapt turde drømme om

Efter mange år ude i kulden har stigende renter sendt obligationer ind i varmen igen. Sidste års rentestigninger var de største og hurtigste siden 1994, og det giver nogle attraktive afkastmuligheder for nye investorer i obligationer. 

”Gennem længere tid har private investorer især haft stor appetit på danske realkreditobligationer, men også danske statsobligationer byder nu på fornuftige renteniveauer, som man knapt turde drømme om for få år siden. Det samme gør sig naturligvis gældende for mange udenlandske obligationer,” siger Lars Skovgaard Andersen.

De bedre afkastmuligheder har øget interessen for obligationsfonden Danske Invest Mix Obligationer, der investerer i et bredt miks af danske og udenlandske obligationer. Den effektive renter på obligationerne i porteføljen ligger på 4,51 procent (pr. 31. juli 2023)*.

Porteføljen omfatter både stats- og realkreditobligationer, indeksobligationer, virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer. Dermed opnår investorer en rigtig god risikospredning. Hovedparten af fondens investeringer er i danske obligationer, som hører blandt de mindst risikofyldte. 

Fondens fulde navn er Danske Invest Mix Obligationer KL. Se mere her.

Disse fonde bliver nævnt i artiklen:

Data for Danske Invest Teknologi Indeks KL: De årlige afkast pr. 31.07.2023 er på 1 års sigt 14,9%, 2 års sigt -5,7%, 3 års sigt 39,1%, 4 års sigt 25,7%, 5 års sigt 20,2%, 6 års sigt 31,7%, 7 års sigt 22,4%, 8 års sigt 0,5%, 9 års sigt 36,0%, 10 års sigt 25,1%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Data for Danske Invest Japan, klasse DKK d: De årlige afkast pr. 31.07.2023 er på 1 års sigt 12,1%, 2 års sigt 5,7%, 3 års sigt 23,5%, 4 års sigt -6,3%, 5 års sigt -3,4%, 6 års sigt 10,1%, 7 års sigt 11,4%, 8 års sigt -4,0%, 9 års sigt 30,0%, 10 års sigt 8,4%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Data for Danske Invest Mix Obligationer KL: De årlige afkast pr. 31.07.2023 er på 1 års sigt -3,3%, 2 års sigt -8,8%, 3 års sigt 0,9%, 4 års sigt -0,7%, 5 års sigt 2,3%, 6 års sigt 0,7%, 7 års sigt 2,1%, 8 års sigt 2,8%, 9 års sigt -1,2%, 10 års sigt 4,1%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.
 
Note: *Bemærk, at den effektive rente er ingen afkastgaranti, og afkastet kan blive både højere eller lavere, afhængig af blandt andet renteudviklingen. Den effektive rente er angivet før omkostninger, som vil have en negativ effekt på afkastet.
 
DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder (under ”dokumenter), hvor du også finder information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber:


Danske Invest Teknologi Indeks
Danske Invest Japan
Danske Invest Mix Obligationer KL

Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde. 
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.