• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Grønne stats- og realkreditobligationer er i vækst i Danmark

De offentlige budgetter og huslån vedrører hovedparten af den danske befolkning. Så hvordan ser det ud med bæredygtigheden i danske stats- og realkreditobligationer? Porteføljemanager Rune Kristensen gør os klogere.

I Danske Invest har vi løbende publiceret artikler om forskellige typer af bæredygtige obligationer. Nu er vi kommet til de obligationer, som er tættest på andedammen: Danske (grønne) stats- og realkreditobligationer. 

Men lad os lige starte med at genopfriske, hvad en obligation er. En obligation er et lånebevis, som bliver lavet (udstedt) af for eksempel en stat, et realkreditinstitut eller en virksomhed. Via investeringen i en obligation låner investorerne penge til den virksomhed eller stat, som udsteder obligationerne. Til gengæld får investorerne en rente, og når obligationen udløber, får de deres oprindelige investering tilbage.  

Hvad er ESG?

På dansk oversætter vi ESG (Environmental, Social & Governance) til miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse. Når der tales om ESG i forhold til virksomheder, henvises der typisk til de forhold, der vedrører, hvordan virksomheder håndterer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter af deres drift. Man taler i den forbindelse om ”ESG-faktorer”. Begrebet ESG-faktorer henviser til de faktorer som en virksomhed bliver påvirket af og som relaterer sig til ESG-områderne (Environmental, Social & Governance). ESG-faktorer kan anvendes sammen med finansielle faktorer til at vurdere en virksomhed ud fra et holistisk perspektiv. ESG-faktorer kan bl.a. indgå i en vurdering af de risici, som kan have betydning for finansielle resultater og drift. ESG-faktorer kan også indgå i en vurdering af, hvordan en investering kan bidrage til at understøtte positiv forandring, f.eks. den grønne omstilling, eller om investeringen kan have en negativ effekt på samme, fordi selskabet der investeres i eksempelvis driver forretning på en måde der ikke understøtter, eller direkte modvirker, den ønskede forandring.   
 

Når det kommer til danske statsobligationer, mener porteføljemanager Rune Kristensen fra Danske Bank Asset Management (som er Danske Invests porteføljeforvalter), at det kan være en udfordring at lave en klassisk ESG-analyse. Det skyldes, at der er mange aspekter i forhold til landet, som obligationen relaterer sig til, som skal inddrages i analysen. I stedet fokuserer Rune og hans kolleger på de lån, der i nogle tilfælde ligger til sikkerhed for deres investeringer og som eksempelvis er øremærket miljømæssige tiltag.

LÆS OGSÅ: Er bæredygtighed woke?

En grøn obligation har fået en art mærkning, en ”label” – det er derfor, de blandt andet bliver kaldt ”labelled bonds” på engelsk. Grønne obligationer fokuserer på E’et i ESG, altså miljø (”environment” på engelsk), og kan for eksempel anvendes til at finansiere projekter, der bidrager til lavere CO2-udledning eller vedvarende energi.

LÆS OGSÅ: Find rundt i junglen af bæredygtige obligationer
 

Regler for grønne obligationer i Danmark

I danske statsobligationer, der får mærkningen ”grønne”, er provenuet fra den (grønne) obligation øremærket til at finansiere statslige projekter, der i videst muligt omfang er i overensstemmelse med EU’s taksonomi for miljømæssigt bæredygtige aktiviteter og i overensstemmelse med statens retningslinjer for grønne statsobligationer. Med andre ord er en grøn statsobligation en type finansielt instrument, der bruges til at finansiere statslige projekter indenfor f.eks. vedvarende energi.    
 

’Greenium’ på grønne obligationer

Et hurtigt kig på Nationalbankens hjemmeside fortæller, at der siden januar 2022 er udstedt grønne statsobligationer i Danmark. Pengene fra obligationerne er blevet brugt til finansiering af statslige udgifter til vedvarende energi som vind- og solenergi, ligesom der også har været finansiering af den grønne omstilling i transportsektoren. 

”I Danske Bank Asset Management har vi blandt andet investeret i en grøn obligation, som finansierer forskellige energiprojekter. De grønne danske statsobligationer følger statens almindelige rating, så de betragtes generelt som lige så sikre som en almindelig dansk statsobligation. Men renten på grønne statsobligationer er typisk en smule lavere end almindelige statsobligationer,” siger Rune Kristensen og tilføjer, at man på Nationalbankens hjemmeside kan se hvilke aktiviteter, der ligger bag udstedelsen af de grønne obligationer.

Den ofte lidt lavere rente på grønne statsobligationer betyder, at investeringen typisk vil give et lidt lavere løbende afkast. Til gengæld er investeringen med til at finansiere projekter, der f.eks. bidrager til etablering af mere vedvarende energi eller omstilling inden for transportsektoren. 

Rune tilføjer imidlertid, at deres grønne statsobligationer kun har en meget lille forskel i renten i forhold til almindelige statsobligationer. 

Danske Invest tilbyder en række fonde, hvis rammer tillader investering i grønne stats- og realkreditobligationer. Rune Kristensen forvalter sammen med sine kolleger blandt andet fondene: 

Danske Invest Danske Korte Obligationer
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer
Danske Invest Danske Lange Obligationer


Grønne realkreditobligationer i vækst

Når det kommer til grønne realkreditobligationer, så bruges de oftest til at finansiere energieffektive bygninger og vedvarende energi. Realkredit Danmark udstedte de første grønne realkreditobligationer i 2019. 

I dag er cirka 2 procent af realkreditmarkedet udstedt i grønne realkreditobligationer og det er stadigt stigende.

”Hvis dit hus har en høj energimærkning, så kan du muligvis få et grønt realkreditlån. Men de grønne lån kan ikke tilbydes som 30-årige fastforrentede lån på baggrund af ejendommens aktuelle energimærkning. Man tør ikke udstede en 30-årig grøn realkreditobligation, fordi energimærkningen med stor sandsynlighed vil ændre sig over tid,” forklarer Rune Kristensen. 

LÆS OGSÅ: Vi giver ikke virksomhederne fripas, selvom de laver en grøn obligation.

Rune Kristensen forventer, at vi får langt større indblik i låntagernes og ejendommenes grønne profiler i de kommende år. Han siger, at man allerede nu kan få informationer om CO2-aftrykket på forskellige låntagersegmenter.

”Jeg tror, at realkreditinstitutterne bliver fortsat mere transparente og vil levere store mængder data på, hvad de og deres kunder gør i forhold til den grønne omstilling. Jeg forventer også, at kvaliteten af data modnes i takt med, at indberetningerne fra specielt danske virksomheder bliver fuldt udbyggede,” siger Rune Kristensen. 

LÆS OGSÅ: Bæredygtighedsbegreber du skal kende

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.
Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her:

Danske Invest Danske Korte Obligationer
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer
Danske Invest Danske Lange Obligationer


Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde. 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.