• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

En attraktiv rente i lavrentemiljøet

Nordiske virksomhedsobligationer kan være en interessant investeringsmulighed i jagten på fornuftige afkast i det nuværende lavrentemiljø.

Andreas Dankel er chefporteføljeforvalter for fonden Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer – Akkumulerende, kl DKK h.

Mange statsobligationer giver negative renter i øjeblikket, og det har de senere år skærpet investorernes appetit på andre typer obligationer med højere renter. Nordiske virksomhedsobligationer er en af disse muligheder. Obligationerne er udstedt af virksomheder med et kapitalbehov, og som investor er du dermed reelt med til at låne penge til en virksomhed i en periode og får til gengæld en løbende rentebetaling.
 
Andreas Dankel er chefporteføljeforvalter for fonden Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer – Akkumulerende, kl DKK h, der hidtil i år har givet et afkast på 2,82 pct. efter omkostninger. Historiske afkast er dog ingen garanti for fremtidige afkast, der også kan blive negative.

Her fortæller han om investeringerne i fonden og arbejdet med at udvælge de mest attraktive nordiske virksomhedsobligationer:
 
Hvad er den aktuelle rentesats på obligationerne i fonden?
”Obligationerne har en effektiv rente på lidt over 3 pct. Til sammenligning giver danske statsobligationer med omtrent samme løbetid i øjeblikket et negativt afkast, så i det nuværende lavrentemiljø vurderer vi, at renteniveauet i fonden er attraktivt.
 
Foruden den løbende rentebetaling får investorerne også en potentiel kursgevinst fra obligationerne, hvis det generelle renteniveau i økonomien falder – men modsat risikerer investorerne et kurstab ved rentestigninger. Det samlede afkast som investor er dermed summen af de løbende rentebetalinger og evt. kursgevinster eller kurstab.”
 
Hvor meget betyder renteudviklingen for afkastet?
”Det er vigtigt for os, at investorerne ikke oplever store tab i tilfælde af stigende renter. Derfor har obligationerne i fonden en kort løbetid, hvilket betyder, at obligationerne ikke falder så meget i tilfælde af rentestigninger. Modsat stiger de dog heller ikke så meget i kurs, hvis renten falder. Obligationers rentefølsomhed bliver udtrykt ved begrebet varighed, og konkret har fonden en varighed på 1,5. Det er absolut i den lave ende.”
 
Hvad forventer I af renteudviklingen i de kommende år?
”Vi forventer stigende renter i de kommende år.”
 
Hvorfor giver obligationerne i fonden en merrente på over 3 procentpoint i forhold til danske statsobligationer?
”Generelt har virksomhedsobligationer en højere risiko end danske statsobligationer, og det afspejler sig naturligvis i den rente, man får som investor. Men derudover vil jeg pege på tre faktorer, der er med til at løfte renten:
 
1. Hovedparten af vores obligationer er investment grade, som er obligationer med høj kreditværdighed. Men vi har også en mindre andel af high yield-obligationer, som har lavere kreditværdighed og giver en højere rente.
 
2. Vi har virksomhedsobligationer i porteføljen fra selskaber, som ikke har en offentlig kreditvurdering fra et af de anerkendte kreditvurderingsselskaber, og det må selskaberne kompensere for ved at give en lidt højere rente.
 
3. Endeligt har vi investeringer i såkaldt juniorgæld, som kan give en højere rente. Ordet junior markerer, at juniorgæld rangerer efter virksomheders seniorgæld. Hvis en virksomhed går konkurs, får udstederne af seniorgæld deres penge før udstederne af juniorgæld. Aktionærerne står sidst i køen.”
 
Hvilke sektorer ser I mest positivt på i øjeblikket?
”Vi ser især positivt på finanssektoren og ejendomssektoren, hvor vi har mange investeringer.
 
Siden finanskrisen er der kommet øget fokus på regulering af finanssektoren, og i dag betragter vi de nordiske banker som nogle af de mest solide i Europa. I forhold til mange andre dele af Europa har de nordiske banker fx mindre udfordringer med tabsgivende udlån.
 
Også den nordiske ejendomssektor ser interessant ud, hvis man formår at eksponere sig mod de rette selskaber, der har fokus på geografiske vækstområder. Inden for ejendomssektoren har vi også nydt godt af den positive effekt, det giver, når selskaber begynder at få en offentlig kreditvurdering fra et af de store kreditvurderingsselskaber. Det reducerer den risikopræmie, investorerne kræver for at investere i selskaberne, og medfører dermed et løft i obligationskurserne.”
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.