• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Derfor kan alternative investeringer være attraktive

Alternative aktiver som infrastruktur, ejendomme, skov og landbrug kan give dig en mere robust portefølje.

De fleste mennesker forbinder investering med børsnoterede aktier og obligationer, men alternative investeringer er en tredje mulighed, som er værd at overveje. Faktisk har alternative investeringer længe udgjort en vigtig og stigende andel af porteføljen hos mange af de største professionelle investorer.
 
Begrebet alternative investeringer er typisk en fællesbeteg­nelse for de investeringer, der ligger uden for de traditionelle, noterede værdipapirer som aktier og obligationer. Det kan fx være ejendomme, infrastruktur, skov, landbrug og private equity, der er aktier i unoterede selskaber – og disse alterna­tive aktiver kan blandt andet bidrage til at sprede risikoen i din portefølje af investeringer.
 
Godt supplement til aktier og obligationer
”Fælles for alternative investeringer er, at de har en ander­ledes risikoprofil, så afkastet ikke nødvendigvis udvikler sig i takt med afkastet fra aktier og obligationer. Eksempelvis svinger værdien af en udlejningsejendom, en vindmøllepark eller et skovbrug ofte kun i begrænset omfang i takt med aktie- eller obligationsmarkedet – og det kan være nøglen til en stærk og stabil portefølje; at investere i forskellige aktiver, der ikke altid stiger og falder i takt med hinanden,” fortæller Jens Dalskov, der er chef for alternative investeringer i Danske Bank og chefporteføljerådgiver for to Danske Invest-fonde med alternativer.
 
Samtidig har alternative investeringer historisk set givet fornuftige afkast, selv om historiske afkast dog ikke er en garanti for fremtidige afkast. I det nuværende lavrentemiljø, hvor renten på mange obligationer er en meget lav eller negativ, kan alternativer give et højere forventet afkast end obligationer.
 
”Som investor i alternativer bør du blandt andet forvente et ekstra afkast som kompensation for, at alternative aktiver kan være sværere og mere tidskrævende at købe og sælge end traditionelle, børsnoterede aktier og obligationer,” siger Jens Dalskov.
 
Giver adgang til nye muligheder
Alt i alt kan alternative investeringer bidrage til at øge det forventede risikojusterede afkast i din portefølje – dvs. afkastet målt i forhold til den risiko, du påtager dig som investor. For langt de fleste investorer er det dog vanskeligt at investere direkte i alternativer – ikke blot fordi investe­ringerne kræver særlig viden, men også fordi hver enkelt investering i alternativer ofte kræver meget store kapital­indskud.
 
”Dermed er de fleste investorer reelt afskåret fra at foretage direkte investeringer i alternativer, ligesom det er svært at opnå den fornødne risikospredning på tværs af de forskellige alternative aktivklasser. Et muligt alternativ er at investere via fonde,” fortæller Jens Dalskov.
 
Risici og illikviditet
Som ved andre investeringer er der imidlertid også en række risici forbundet med en investering i alternativer, der potentielt kan opleve store kursudsving og give tab – fx i perioder med makroøkonomisk nedgang eller stor uro på de finansielle markeder. Bemærk også, at alternative investeringer typisk er mere illikvide og dyrere at handle end traditionelle, børsnoterede aktier og obligationer, ligesom afkastet fra mange alternative investeringer følger en såkaldt J-kurve, hvor omkostningerne kan være større end afkastet i de første år.
 
”Samlet set betyder det, at en investering i alternativer forudsætter en længere tidshorisont for at opnå det forventede afkastpotentiale. Som investor i alternativer bør man altid have en tidshorisont på mindst 7 år,” siger Jens Dalskov.

 

Sådan kan alternativer styrke porteføljen 

Alternative investeringer kan i sidste ende give dig et mere attraktivt forhold mellem forventet afkast og risiko, alt afhængig af udgangspunktet for din portefølje:
 
• Har du en lavrisikoportefølje med mange obligationer, kan alternative investeringer bidrage til at øge det forventede afkast i din portefølje, uden at risikoen nødvendigvis stiger tilsvarende.
 
• Har du en højrisikoportefølje med mange aktier, kan alternative investeringer bidrage til at reducere risikoen i din portefølje, uden at det forventede afkast nødvendigvis falder tilsvarende over tid.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.