• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest Index

Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

Fonde med bæredygtigt mål - ISIN: DK0061270022
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

136,36

Indre værdi pr. 23.07 16:09

+0,22%

Afkast i dag

+6,47%

Afkast år til dato

136,60

Din købskurs 23.07 16:00

136,25

Din salgskurs 23.07 16:00

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til udviklingen for aktier i Pacific inkl. Canada ex. Japan. Afdelingen er akkumulerende. Afdelingen er kategoriseret under artikel 9 ved forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR, EU forordning 2019/2088). Afdelingen har reduktion af CO2-emissioner som sit bæredygtige investeringsmål med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål. Afdelingen har ikke som bæredygtigt investeringsmål at bidrage til miljømål under EU-klassificeringssystemet.

Investeringspolitik

Investerer i aktier i Pacific inkl. Canada ex. Japan og imødekommer et bæredygtigt investeringsmål ved at investere i selskaber i overensstemmelse med det valgte indeks. Indekset har en klimamålsætning, og repræsenterer store og mellemstore aktier i Pacific ekskl. Japan og Canada og forsøger samtidig at afspejle værdipapirer, der er genvægtet baseret på risici/muligheder forbundet med overgangen til en økonomi med lavere CO2-aftryk. Indekset opfylder benchmark-forordningens minimumskrav til et EU-benchmark for klimaovergangen.

Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset.

Der kan desuden være investeringer i indekset, som ikke indgår i afdelingen. Sådanne investeringer kan være udelukket, fordi de vurderes at have væsentlig negativ indvirkning på et bæredygtigt investeringsmål. Udover at forfølge det bæredygtige investeringsmål fremmer afdelingen miljømæssige og/eller sociale karakteristika ved screeninger, investeringsrestriktioner og aktivt ejerskab, hvilket tilsvarende kan medføre fravigelser fra indekset. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Fonde med et bæredygtigt investeringsmål (artikel 9)
Fonde med et bæredygtigt investeringsmål investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et bæredygtigt mål. Det kan være reduktion af CO2, biodiversitet, cirkulær økonomi eller andre af FN’s verdensmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et socialt mål som for eksempel arbejdsforhold, social integration, menneskelig kapital eller andre af FN’s sociale mål. Derudover må disse fonde ikke gøre væsentlig skade på andre bæredygtige mål.

Vores fonde med et bæredygtigt investeringsmål opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Afkast

Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
Benchmark
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Ansvarlig Portefølje 20, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 35, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 50, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 65, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 80, DKKDanske Invest
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks 2 - AkkumulerendeDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
June Balanced Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
June Moderate Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
June Opportunity Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
June Progressive Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK dDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Østeuropa, klasse DKK d - under afviklingDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
4 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 109,08
I løbet af 3 årDKK 108,43
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Team managed

BlackRock Investment Management er verdens største kapitalforvalter med kontorer i over 30 lande og mere end $10 billioner i AuM. BlackRock er en førende leverandør af investerings-, rådgivnings- og risikostyringsløsninger med et stærkt fokus på teknologisk udvikling.

BlackRocks kompetencer benyttes i deres indekserede investeringsløsninger, som de har en lang historie med at levere skalerbare og pålidelige replikationer på tværs af en række finansielle indeks og aktivklasser.

Fordeling pr. 31.05.2024


Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

Investeringer pr. 31.05.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Royal Bank of Canada 000000000000004.524,52% Aktier CAD Canada CA7800871021
Toronto-Dominion Bank/The 000000000000002.952,95% Aktier CAD Canada CA8911605092
Canadian Pacific Kansas City L 000000000000002.732,73% Aktier CAD Canada CA13646K1084
CSL Ltd. 000000000000002.702,70% Aktier AUD Australien AU000000CSL8
AIA Group Ltd. 000000000000002.622,62% Aktier HKD Hongkong HK0000069689
Wesfarmers Ltd. 000000000000002.372,37% Aktier AUD Australien AU000000WES1
Canadian National Railway Co. 000000000000002.312,31% Aktier CAD Canada CA1363751027
Shopify Inc. 000000000000002.252,25% Aktier CAD Canada CA82509L1076
Goodman Group (REIT) 000000000000002.102,10% Aktier AUD Australien AU000000GMG2
Hydro One Ltd. 000000000000001.941,94% Aktier CAD Canada CA4488112083
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0061270022
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest Index
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab J.P. Morgan
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 03.03.2020
  Markedsføringstilladelse Danmark
  Klasse i Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Accumulating KL
  Andre klasser Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
  Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W
  Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK Y
  Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK W
  Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W
  Skattetype Aktieindkomstbeskattet
 • Profil

  Profil

  Profil Indeksbaseret
  Type Aktie
  Område Global
  Benchmark MSCI Pacific ex Japan Plus Canada Climate Change Index inkl. nettoudbytter rebalanceret dagligt i forhold til markedsværdi
  Typisk investeringshorisont 5 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 22.07.2024 769,34
  Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 22.07.2024 9,86
  Indre værdi DKK pr. 23.07.2024 16:09 136,36
  Vejl. købskurs pr. 23.07.2024 16:00 136,60
  Vejl. salgskurs pr. 23.07.2024 16:00 136,25
 • Risikonøgletal pr. 30.06.2024

  Risikonøgletal pr. 30.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 9,08 2,73
  Sharpe Ratio 0,07
  Volatilitet 13,32
  Tracking Error 0,66
  Information Ratio 0,05
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.