• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0060294429
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
ESG restriction report

15,62

Indre værdi pr. 25.09 17:00

+0,22%

Afkast i dag

-1,09%

Afkast år til dato

15,69

Din købskurs 25.09 17:00

15,56

Din salgskurs 25.09 17:00

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på obligationer fra de nye markeder. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer primært i statsobligationer og virksomhedsobligationer fra lande i de nye markeder. Obligationerne er primært udstedt i USD eller EUR.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Afdelingen kan indebære høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, som har en rating lavere end BBB/Baa3, dvs. obligationer med lav kreditkvalitet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtighedsprofil
Fælles for fonde med mærkningen "Integrated" er, at de er aktivt forvaltede af et team af porteføljerådgivere, der arbejder med bæredygtighed som en integreret og systematisk del af investeringsprocessen.

Afkast

Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
€ blevet til på

0 år
år
9 år
år

heraf er n/a € udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a €.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 EUR blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årEUR 101,45
I løbet af 3 årEUR 106,28
I løbet af 5 årEUR 126,95
I løbet af 7 årEUR 142,28
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Bent Lystbæk & Jacob Ellinge Nielsen

Titel: First Vice President/Senior Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.07.2020


Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h

Investeringsoversigt pr. 31.07.2020

Investering % Type Valuta Land Fondskode
4,375 RUSSIAN FEDERATION 21/3-2018/2029 000000000000001.571,57% Obligationer USD Rusland RU000A0ZYYN4
4,5 QATAR STATE OF 23/04-2018/2028 000000000000001.481,48% Obligationer USD Qatar XS1807174393
2,75 MACEDONIA-C BOND 18/01-2018/2025 000000000000001.231,23% Obligationer EUR Makedonien XS1744744191
5,625 MONGOLIA (GOVERNMENT) 1/5-2017/2023 000000000000001.201,20% Obligationer USD Mongolia USY6142NAB48
4,40 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 9/3-2013/2023 000000000000001.201,20% Obligationer USD Malaysia XS0906085179
8,75 MONGOLIA (GOVERNMENT) 9/3-2017/2024 000000000000001.181,18% Obligationer USD Mongolia USY6142NAA64
4,975 URUGUAY 20/04-2018/2055 000000000000001.151,15% Obligationer USD Uruguay US760942BD38
5,0 BOAD 27/07-2017/2027 000000000000001.031,03% Obligationer USD Togo XS1650033571
5,95 DOMINICAN REPUBLIC 25/1-2017/2027 000000000000000.940,94% Obligationer USD Dominican Republic USP3579EBV85
3,875 COLOMBIA REP OF 25/04-2017/2027 000000000000000.930,93% Obligationer USD Colombia US195325DL65
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060294429
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 10
  Beviserne udstedt i EUR
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 24.08.2011
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark, Luxembourg
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark, Luxembourg
  Klasse i Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL
  Andre klasser Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h
  Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h
  Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
  Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h
  Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Emerging Markets
  Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 24.09.2020 9.449,26
  Indre værdi EUR pr. 25.09.2020 17:00 15,62
  Vejl. købskurs pr. 25.09.2020 17:00 15,69
  Vejl. salgskurs pr. 25.09.2020 17:00 15,56
  Korrigeret varighed pr. 31.08.2020 7,55
  Effektiv rente pr. 31.08.2020 4,58
 • Risikonøgletal pr. 31.08.2020

  Risikonøgletal pr. 31.08.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 1,45 2,05 4,89 5,17
  Sharpe Ratio 0,22 0,54 0,61
  Volatilitet 11,15 9,50 8,56
  Tracking Error 0,99 1,01 1,05
  Information Ratio 0,59 0,86 0,54
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.