• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Fonde, klasse DKK d

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0015989610
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Bæredygtighedsprofil
Prospekt

92,29

Indre værdi pr. 18.10 16:59

-0,00%

Afkast i dag

+0,44%

Afkast år til dato

92,44

Din købskurs

92,28

Din salgskurs

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at skabe højest mulig udlodning under hensyntagen til at opretholde formuen bedst muligt.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer bredt i danske obligationer som opfylder reglerne for anbringelse af ikke-erhvervsdrivende fondes midler. For at opnå en merrente med lav risiko investeres i højere forrentede obligationer samt op til 20% af porteføljen i erhvervsobligationer.

Afdelingen er aktivt styret, og den samlede renterisiko (korrigeret varighed) tilstræbes at være på maksimalt 8 år.

Den korrigerede varighed viser bl. a. kursrisikoen på de obligationer, vi investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afkast

Fonde, klasse DKK d
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Plus KLDanske Invest
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global StockPicking, klasse DKK dDanske Invest
Global, klasse DKK dDanske Invest Select
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 101,13
I løbet af 3 årDKK 104,14
I løbet af 5 årDKK 107,42
I løbet af 7 årDKK 113,74
I løbet af 10 årDKK 126,92
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Frank Emil Jensen

Titel: Senior Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc.
Antal års erfaring: 17

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 30.08.2019

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fonde, klasse DKK d

Investeringsoversigt pr. 30.08.2019

Investering % Type Valuta Land Fondskode
1.00% 1 pct 411.E. 50 000000000000008.948,94% Obligationer DKK Danmark DK0009397739
2,00 NYKREDIT 01E A 2037 000000000000005.235,23% Obligationer DKK Danmark DK0009798647
2,50 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000005.045,04% Obligationer DKK Danmark DK0009382707
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047 000000000000004.964,96% Obligationer DKK Danmark DK0002032978
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047 000000000000004.854,85% Obligationer DKK Danmark DK0009297194
KOMMUNEKREDIT VAR. 228 ST. 2022 000000000000004.474,47% Obligationer DKK Danmark DK0008927692
2.00% 2,0NDASDRO50 50 000000000000003.793,79% Obligationer DKK Danmark DK0002038744
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000003.633,63% Obligationer DKK Danmark DK0009387698
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000003.483,48% Obligationer DKK Danmark DK0009923807
2.00% 2NYK01EA50 50 000000000000003.433,43% Obligationer DKK Danmark DK0009513582
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Fonde, klasse DKK d

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
  2019 01.10.2019 03.10.2019 Aconto DKK 0,60
  2018 06.02.2019 08.02.2019 Normal DKK 0,70
  2018 01.10.2018 03.10.2018 Aconto DKK 0,65
  2017 02.02.2018 06.02.2018 Normal DKK 0,75
  2017 02.10.2017 04.10.2017 Aconto DKK 0,75
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0015989610
  Børsnoteret Ja
  Afdeling under Danske Invest
  Domicil Danmark
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 14.04.1998
  Markedsføringstilladelse i Danmark
  Klasse i Fonde KL
  Andre klasser Fonde, klasse DKK W d
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Danmark
  Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 17.10.2019 2.239,54
  Indre værdi DKK pr. 18.10.2019 16:59 92,29
  Vejl. købskurs pr. 17.10.2019 16:23 92,44
  Vejl. salgskurs pr. 17.10.2019 16:23 92,28
  Korrigeret varighed pr. 30.09.2019 1,58
  Effektiv rente pr. 30.09.2019 -0,13
  Horisontafkast, forventet på 1 års sigt, pr. 18.10.2019  
  Ved rentefald på 1,0%-points 1,36
  Ved rentefald på 0,5%-points 0,95
  Ved uændret rente 0,10
  Ved rentestigning på 0,5%-points -1,27
  Ved rentestigning på 1,0%-points -3,03
 • Risikonøgletal pr. 30.09.2019

  Risikonøgletal pr. 30.09.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 1,13 1,36 1,44 1,86 2,41
  Sharpe Ratio 1,24 1,30 1,52 1,65
  Volatilitet 1,49 1,46 1,43 1,43
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.