• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Globale Obligationsmarkeder KL

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0016255193
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
Restriction report

99,19

Indre værdi pr. 16.04 09:36

+0,03%

Afkast i dag

-1,20%

Afkast år til dato

99,26

Din købskurs 16.04 09:44

98,94

Din salgskurs 16.04 09:44

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på globale obligationer. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer aktivt i globale obligationer. Afdelingen kan investere i erhvervsobligationer, herunder obligationer med lav kreditkvalitet, realkreditobligationer samt statsobligationer fra lande med såvel høj som lav kreditkvalitet.

Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer og ekskluderer visse sektorer og selskaber fra investeringsuniverset.

Andelen af hver af de nævnte obligationstyper kan variere, og det er muligt at placere størstedelen af afdelingens midler i en enkelt obligationstype.

Obligationerne kan være udstedt i forskellige valutaer, ligesom obligationerne kan have såvel kort som lang varighed. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Afdelingen har intet benchmark, da der anvendes en absolut investeringsstrategi. Afdelingens afkast måles mod et indikativt benchmark.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Alle fonde lever op til vores politik for ansvarlige investeringer

Afkast

Globale Obligationsmarkeder KL
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 110,45
I løbet af 3 årDKK 104,93
I løbet af 5 årDKK 112,21
I løbet af 7 årDKK 116,39
I løbet af 10 årDKK 139,49
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Søren Sandal Engel

Titel: Senior Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc. (Finance & Economics)
Antal års erfaring: 7

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 26.02.2021

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Globale Obligationsmarkeder KL

Investeringsoversigt pr. 26.02.2021

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 000000000000013.2413,24% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060073252
Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h 000000000000011.8411,84% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0016209323
Danske Invest Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 000000000000009.999,99% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060486843
Danske Invest Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 000000000000006.976,97% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060448918
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.131,13% Obligationer EUR Spanien XS1627337881
2,5 VOLKSWAGEN BANK 31/07-2019/2026 000000000000001.131,13% Obligationer EUR Tyskland XS1944390597
1,125 CAIXABANK 17/05-2017/2024 000000000000001.051,05% Obligationer EUR Spanien XS1614722806
0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 000000000000001.001,00% Obligationer EUR Sverige XS1713462585
1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 000000000000001.001,00% Obligationer EUR Sverige XS1907150350
2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026 000000000000000.760,76% Obligationer EUR Danmark XS1068866950
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Globale Obligationsmarkeder KL

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
  2020 03.02.2021 05.02.2021 Normal DKK 1,40
  2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 1,30
  2018 06.02.2019 08.02.2019 Normal DKK 3,70
  2017 02.02.2018 06.02.2018 Normal DKK 1,90
  2016 02.02.2017 06.02.2017 Normal DKK 1,30
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0016255193
  Børsnoteret Ja
  Afdeling under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 02.12.2003
  Reuterskode DKIUOBL.CO
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Global
  Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 15.04.2021 738,98
  Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 15.04.2021 738,98
  Indre værdi DKK pr. 16.04.2021 09:36 99,19
  Vejl. købskurs pr. 16.04.2021 09:44 99,26
  Vejl. salgskurs pr. 16.04.2021 09:44 98,94
  Korrigeret varighed pr. 31.03.2021 5,10
  Effektiv rente pr. 31.03.2021 2,35
 • Risikonøgletal pr. 31.03.2021

  Risikonøgletal pr. 31.03.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 10,45 1,62 2,33 2,19 3,38
  Sharpe Ratio 0,30 0,49 0,50 0,67
  Volatilitet 6,91 5,63 5,19 5,21
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale
 • Historik

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.