• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Danske Indeksobligationer KL

Sustainability : - ISIN: DK0015942650
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
ESG restriction report

97,01

Indre værdi pr. 22.09 15:09

-0,11%

Afkast i dag

+0,05%

Afkast 1 måned

+2,37%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som mindst svarer til afkastet på danske indeksobligationer. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer i danske indeksobligationer.

Afdelingen er aktivt styret.

Indeksobligationer adskiller sig fra andre obligationer ved, at kursen på obligationerne løbende bliver opskrevet i takt med inflationsudviklingen - altså i takt med prisudviklingen i samfundet. Indeksobligationer kan dermed betragtes som en en form for beskyttelse af din investering mod inflation.

Afdelingen har intet benchmark, da der ikke er et benchmark, som repræsenterer investeringsstrategien korrekt. Afdelingens afkast måles mod et indikativt benchmark.

Bemærk, at der er blevet lukket for emission i afdelingen i januar 2010 pga. ændrede skatteregler.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtighedsprofil
Fonde med det fundamentale ‘ESG Inside’ inklusive alle gældende politikker, der endnu ikke er blevet mærket Integrated, Thematic eller Restricted.

Afkast

Danske Indeksobligationer KL
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 98,81
I løbet af 3 årDKK 112,70
I løbet af 5 årDKK 116,52
I løbet af 7 årDKK 126,88
I løbet af 10 årDKK 143,18
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Christian Østerbye Vejen

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc. (Math. & Econ.), M.A. (Econ.)
Antal års erfaring: 25

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.07.2020

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Danske Indeksobligationer KL

Investeringsoversigt pr. 31.07.2020

Investering % Type Valuta Land Fondskode
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I 000000000000017.2217,22% Obligationer DKK Danmark DK0009922916
2,50 BRFKREDIT 223 S IS 2047 000000000000016.0316,03% Obligationer DKK Danmark DK0009335036
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I 000000000000014.3714,37% Obligationer DKK Danmark DK0009923724
2,50 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2050 000000000000011.7911,79% Obligationer DKK Danmark DK0004903770
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2054 000000000000007.437,43% Obligationer DKK Danmark DK0009263022
2,50 BRFKREDIT 223 W IS 2050 000000000000005.735,73% Obligationer DKK Danmark DK0009349177
2,50 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2047 000000000000004.794,79% Obligationer DKK Danmark DK0004902616
2,50 KREDITFORENINGEN DANMARK 30 A IS 2044 000000000000004.574,57% Obligationer DKK Danmark DK0009247843
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2050 000000000000003.223,22% Obligationer DKK Danmark DK0009259939
2,50 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND I (INK) 2049 000000000000003.203,20% Obligationer DKK Danmark DK0004904232
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Danske Indeksobligationer KL

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
  2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 1,80
  2018 06.02.2019 08.02.2019 Normal DKK 2,50
  2017 02.02.2018 06.02.2018 Normal DKK 4,00
  2016 02.02.2017 06.02.2017 Normal DKK 5,10
  2015 21.04.2016 26.04.2016 Normal DKK 8,90
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0015942650
  Børsnoteret Ja
  Afdeling under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 27.11.1996
  Bloombergkode DIID DC
  Reuterskode LP60047795
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Danmark
  Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 21.09.2020 126,44
  Indre værdi DKK pr. 22.09.2020 15:09 97,01
  Korrigeret varighed pr. 31.08.2020 5,41
  Effektiv rente pr. 31.08.2020 0,06
 • Risikonøgletal pr. 31.08.2020

  Risikonøgletal pr. 31.08.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % -1,19 4,06 3,10 3,46 3,65
  Sharpe Ratio 1,10 1,02 1,12 0,97
  Volatilitet 4,10 3,46 3,38 3,78
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale
 • Historik

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.