• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest

Europa Indeks BNP, klasse DKK d

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0015737563
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Bæredygtighedsprofil
Prospekt

452,66

Indre værdi pr. 18.02 17:00

-0,00%

Afkast i dag

+3,17%

Afkast år til dato

454,00

Din købskurs

452,50

Din salgskurs

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til den generelle udvikling for europæiske aktier. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer i europæiske aktier, som indgår i et aktieindeks, der sammensættes ud fra de enkelte europæiske landes bruttonationalprodukter som vægte.

Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset. Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne. Valutarisikoen er begrænset, fordi der investeres i europæiske værdipapirer.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Bæredygtighedsprofil
Fonde med det fundamentale ‘ESG Inside’ inklusive alle gældende politikker, der endnu ikke er blevet mærket Integrated, Thematic eller Restricted.

Afkast

Europa Indeks BNP, klasse DKK d
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Plus KLDanske Invest
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global StockPicking, klasse DKK dDanske Invest
Global, klasse DKK dDanske Invest Select
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 115,14
I løbet af 3 årDKK 120,66
I løbet af 5 årDKK 125,41
I løbet af 7 årDKK 172,50
I løbet af 10 årDKK 200,00
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Kim Thomsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: FD
Antal års erfaring: 34

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 30.12.2019

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens aktiebeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Europa Indeks BNP, klasse DKK d

Investeringsoversigt pr. 30.12.2019

Investering % Type Valuta Land Fondskode
SAP SE (Ord) 000000000000002.282,28% Aktier EUR Tyskland DE0007164600
ENEL SpA 000000000000002.182,18% Aktier EUR Italien IT0003128367
Allianz SE 000000000000001.781,78% Aktier EUR Tyskland DE0008404005
Siemens AG (Regd) 000000000000001.691,69% Aktier EUR Tyskland DE0007236101
Eni SpA 000000000000001.381,38% Aktier EUR Italien IT0003132476
Intesa Sanpaolo SpA 000000000000001.331,33% Aktier EUR Italien IT0000072618
Anheuser-Busch InBev SA/NV 000000000000001.311,31% Aktier EUR Belgien BE0974293251
Bayer AG 000000000000001.261,26% Aktier EUR Tyskland DE000BAY0017
Banco Santander SA 000000000000001.261,26% Aktier EUR Spanien ES0113900J37
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (FR) 000000000000001.241,24% Aktier EUR Frankrig FR0000121014
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Europa Indeks BNP, klasse DKK d

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
  2012 17.04.2013 22.04.2013 Normal DKK 8,50
  2011 18.04.2012 23.04.2012 Normal DKK 10,75
  2010 13.04.2011 18.04.2011 Normal DKK 5,25
  2009 14.04.2010 19.04.2010 Normal DKK 5,75
  2008 17.04.2009 22.04.2009 Normal DKK 9,50
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0015737563
  Børsnoteret Ja
  Afdeling under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 06.06.1989
  Kurs 19. maj 1993 96,00
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
  Klasse i Europa Indeks BNP KL
  Andre klasser Europa Indeks BNP, klasse DKK W d
 • Profil

  Profil

  Profil Indeksbaseret
  Type Aktie
  Område Europa
  Benchmark MSCI Europe BNP Index TR Net
  Typisk investeringshorisont 5 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 17.02.2020 288,17
  Indre værdi DKK pr. 18.02.2020 17:00 452,66
  Vejl. købskurs pr. 18.02.2020 16:54 454,00
  Vejl. salgskurs pr. 18.02.2020 16:54 452,50
 • Risikonøgletal pr. 31.01.2020

  Risikonøgletal pr. 31.01.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 15,14 6,46 4,63 8,10 7,18
  Sharpe Ratio 0,63 0,40 0,67 0,53
  Volatilitet 10,72 12,69 12,18 13,15
  Tracking Error 0,32 0,33 0,97 0,93
  Information Ratio -0,79 -0,46 0,64 0,27
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale
 • Historik

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.