• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest Select

Flexinvest Fonde KL

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0060178002
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
Restriction report

99,33

Indre værdi pr. 07.05 16:59

+0,12%

Afkast i dag

-0,53%

Afkast 1 måned

-2,64%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at skabe højest mulig udlodning under hensyntagen til at opretholde formuen bedst muligt.

Investeringspolitik

Investerer bredt i danske obligationer, som opfylder reglerne for anbringelse af ikke-erhvervsdrivende fondes midler. For at opnå en merrente med lav risiko investeres i højere forrentede obligationer samt op til 20% i erhvervsobligationer.

Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer og ekskluderer visse sektorer og selskaber fra investeringsuniverset.

Afdelingen er aktivt styret, og den samlede renterisiko (korrigeret varighed) tilstræbes at være på maksimalt 8 år.

Den korrigerede varighed viser bl. a. kursrisikoen på de obligationer, vi investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig.

Afdelingen har intet benchmark, da afdelingens afkast måles samlet for det investeringsprodukt, hvori afdelingen indgår. Afdelingens afkast måles mod et indikativt benchmark.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Alle fonde lever op til vores politik for ansvarlige investeringer

Afkast

Flexinvest Fonde KL
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Danmark, klasse DKK W dDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W dDanske Invest
Flexinvest Aktier KLDanske Invest Select
Flexinvest Danske Obligationer KLDanske Invest Select
Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KLDanske Invest Select
Flexinvest Globale Obligationer KLDanske Invest Select
Flexinvest Lange Obligationer KLDanske Invest Select
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK W dDanske Invest
USA, klasse DKK W dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 99,07
I løbet af 3 årDKK 100,76
I løbet af 5 årDKK 105,20
I løbet af 7 årDKK 107,07
I løbet af 10 årDKK 119,11
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Frank Emil Jensen

Titel: Senior Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc.
Antal års erfaring: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.03.2021

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Flexinvest Fonde KL

Investeringsoversigt pr. 31.03.2021

Investering % Type Valuta Land Fondskode
1,00 Jyske Realkredit 411.E.OA 2050 000000000000017.0817,08% Obligationer DKK Danmark DK0009397739
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050 000000000000014.0414,04% Obligationer DKK Danmark DK0004612884
0.50% 0,5NDASDRO53 53 000000000000006.076,07% Obligationer DKK Danmark DK0002048701
1.00% 1NYK01EDA50 50 000000000000005.845,84% Obligationer DKK Danmark DK0009524431
0.50% 0,5NDASDROOA 53 000000000000004.704,70% Obligationer DKK Danmark DK0002049196
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000004.254,25% Obligationer DKK Danmark DK0009923807
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK23 2023 000000000000003.853,85% Obligationer DKK Danmark DK0004131430
1,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2023 000000000000003.113,11% Obligationer DKK Danmark DK0009923054
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021 000000000000003.033,03% Obligationer DKK Danmark DK0009922676
1.00% 1 B 2050 IO 50 000000000000002.812,81% Obligationer DKK Danmark DK0006348750
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Flexinvest Fonde KL

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
  2020 03.02.2021 05.02.2021 Normal DKK 0,60
  2020 01.10.2020 05.10.2020 Aconto DKK 0,40
  2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 0,70
  2019 01.10.2019 03.10.2019 Aconto DKK 0,70
  2018 06.02.2019 08.02.2019 Normal DKK 0,90
  2018 01.10.2018 03.10.2018 Aconto DKK 0,75
  2017 02.02.2018 06.02.2018 Normal DKK 0,75
  2017 02.10.2017 04.10.2017 Aconto DKK 0,65
  2016 02.02.2017 06.02.2017 Normal DKK 0,80
  2016 03.10.2016 - Aconto DKK 0,80
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060178002
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest Select
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 16.06.2009
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Danmark
  Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 06.05.2021 1.364,34
  Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 06.05.2021 1.364,34
  Indre værdi DKK pr. 07.05.2021 16:59 99,33
  Korrigeret varighed pr. 29.04.2021 7,03
  Effektiv rente pr. 29.04.2021 0,58
  Horisontafkast (før omkostninger), forventet på 1 års sigt, pr. 06.05.2021  
  Ved rentefald på 1,0%-points 5,32
  Ved rentefald på 0,5%-points 3,80
  Ved uændret rente 1,09
  Ved rentestigning på 0,5%-points -2,42
  Ved rentestigning på 1,0%-points -6,36
 • Risikonøgletal pr. 30.04.2021

  Risikonøgletal pr. 30.04.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % -0,93 0,25 1,02 0,98 1,76
  Sharpe Ratio 0,32 0,67 0,68 0,97
  Volatilitet 2,36 2,21 2,07 1,98
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.