• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Danske Invest Index

USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0060608628
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt

155,19

Indre værdi pr. 04.06 17:00

+0,49%

Afkast i dag

+5,81%

Afkast 1 måned

-3,36%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til udviklingen for amerikanske aktier. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer i amerikanske aktier. Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset. Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne. Afdelingens investeringer er underlagt særlige etiske restriktioner. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.


Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Bæredygtighedsprofil
Fælles for fonde med mærkningen "Restricted" er, at de afholder sig fra at investere i en række selskaber eller lande på baggrund af specifikke restriktioner, der rækker ud over Danske Invests politik for bæredygtige investeringer, som tæller tjæresand, kul, tobak eller kontroversielle våben.

Afkast

USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest Select
Danmark - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Danmark, klasse DKK W dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK W dDanske Invest
Eastern Europe Absolute Class WI pDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Emerging Markets, klasse DKK W dDanske Invest Select
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W dDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK W dDanske Invest
Europa, klasse DKK W dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Fonde, klasse DKK W dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Global StockPicking, klasse DKK W dDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global, klasse DKK W dDanske Invest Select
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Japan, klasse DKK W dDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK W dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
USA - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest
USA, klasse DKK W dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
5 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 113,04
I løbet af 3 årDKK 135,03
I løbet af 5 årDKK 153,72
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Kim Thomsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: FD
Antal års erfaring: 34

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 30.04.2020


Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W

Investeringsoversigt pr. 30.04.2020

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Apple Inc. 000000000000005.215,21% Aktier USD USA US0378331005
Microsoft Corp. 000000000000005.195,19% Aktier USD USA US5949181045
Amazon.com 000000000000004.104,10% Aktier USD USA US0231351067
Facebook Inc A (US) 000000000000001.931,93% Aktier USD USA US30303M1027
Alphabet Inc A 000000000000001.641,64% Aktier USD USA US02079K3059
Alphabet Inc C 000000000000001.611,61% Aktier USD USA US02079K1079
Johnson & Johnson 000000000000001.551,55% Aktier USD USA US4781601046
Visa Inc Class A 000000000000001.281,28% Aktier USD USA US92826C8394
Procter & Gamble Co. 000000000000001.191,19% Aktier USD USA US7427181091
JPMorgan Chase & Co. 000000000000001.161,16% Aktier USD USA US46625H1005
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060608628
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest Index
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab Danske Bank A/S
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 28.04.2015
  Markedsføringstilladelse (Detail-kunder) Danmark, Luxembourg
  Markedsføringstilladelse (Professionel) Danmark, Luxembourg
  Klasse i USA Restricted - Accumulating KL
  Andre klasser USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
  USA Restricted, klass SEK
  USA Restricted, klass SEK W
  USA Restricted, klasse NOK
  USA Restricted, klasse NOK W
  USA Restricted, osuuslaji EUR W
  USA Restricted, osuuslaji EUR W h
 • Profil

  Profil

  Profil Indeksbaseret
  Type Aktie
  Område Nord Amerika
  Benchmark MSCI USA Index incl. nettoudbytter
  Typisk investeringshorisont 5 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 04.06.2020 11.411,27
  Indre værdi DKK pr. 04.06.2020 17:00 155,19
 • Risikonøgletal pr. 31.05.2020

  Risikonøgletal pr. 31.05.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 13,04 10,53 8,98
  Sharpe Ratio 0,64 0,60
  Volatilitet 16,52 15,25
  Tracking Error 0,31 0,27
  Information Ratio 0,78 0,45
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.