Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA d

Fonde med bæredygtigt mål - ISIN: LU1678995017
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

10,572

Indre værdi pr. 01.03.2024

+0,09%

Afkast 1 dag

-0,82%

Afkast 1 måned

-0,65%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der ligger over markedsniveauet og bidrage positivt til et eller flere af FN-Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (Sustainable Development Goals – "SDGerne"). Du får normalt udbytte hvert år.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer primært i europæiske virksomhedsobligationer.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 9 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og har et bæredygtigt investeringsmål. Ydermere fremmer afdelingen også miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Afdelingen kan investere i, eller være eksponeret til, følgende investeringer op til den angivne procentdel: obligationer, som har en rating lavere end Baa3/BBB- (eller lignende) eller obligationer uden kreditkvalitet: 25%. For obligationer, der ikke er rated af nogen af de tre større ratingselskaber, kan fonden bruge licenserede tredjeparts ratingselskaber. Afdelingen kan investere op ti 50% af nettoaktiverne i sådanne obligationer.

Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at udvælge værdipapirer, der forventes at have de bedste investeringsegenskaber.

Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål.

Den samlede korrigerede varighed, inkl. kontanter, er fra 0 til benchmark-varigheden plus 2 år.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde med et bæredygtigt investeringsmål (artikel 9)
Fonde med et bæredygtigt investeringsmål investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et bæredygtigt mål. Det kan være reduktion af CO2, biodiversitet, cirkulær økonomi eller andre af FN’s verdensmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et socialt mål som for eksempel arbejdsforhold, social integration, menneskelig kapital eller andre af FN’s sociale mål. Derudover må disse fonde ikke gøre væsentlig skade på andre bæredygtige mål.

Vores fonde med et bæredygtigt investeringsmål opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Afkast

European Corporate Sustainable Bond Class WA d
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
Siden start

til
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
Alternatives - Defensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Defensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class BDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class WDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class W-sek hDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK dDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class I pDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TI dDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h pDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h p dDanske Invest SICAV
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Kommuner 4 KLDanske Invest Select
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK d - under afviklingDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Pga. total indløsning i afdelingen i 16. december 2020 findes der ikke tilstrækkelige data til at give brugbare oplysninger om tidligere resultater.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Porteføljeforvalter

Kristian Rønde Hefting

Titel: M.Sc. (Applied Economics and Finance)
Baggrund: Senior Portfolio Manager
Antal års erfaring: 11

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.01.2024

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
European Corporate Sustainable Bond Class WA d

Investeringer pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625% 24.07.2029 000000000000002.672,67% Obligationer EUR Storbritannien XS2742660157
CREDIT AGRICOLE SA 12.10.2026 000000000000002.222,22% Obligationer EUR Frankrig FR001400D0Y0
BPCE SA 01.06.2033 000000000000002.162,16% Obligationer EUR Frankrig FR001400I7P8
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125% 18.09.2030 000000000000002.122,12% Obligationer EUR Frankrig FR001400KO38
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.831,83% Obligationer EUR Danmark XS2412258522
BANCO SANTANDER SA 24.06.2029 000000000000001.601,60% Obligationer EUR Spanien XS2357417257
INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 13.01.2030 000000000000001.581,58% Obligationer EUR Italien XS2545759099
CAIXABANK SA 18.11.2026 000000000000001.561,56% Obligationer EUR Spanien XS2258971071
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5% 20.09.2027 000000000000001.561,56% Obligationer EUR Tyskland XS2689049059
FERROVIE DELLO STATO 4.125% 23.05.2029 000000000000001.481,48% Obligationer EUR Italien XS2627121259
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
European Corporate Sustainable Bond Class WA d

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
  2022 22.06.2023 28.06.2023 Normal EUR 0,10
  2019 27.04.2020 29.04.2020 Normal EUR 0,30
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode LU1678995017
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest SICAV
  Fondens domicil Luxembourg
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab J.P. Morgan
  Beviserne udstedt i EUR
  Pris-metode Enkeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 14.11.2017
  Bloombergkode DAECWAD LX
  Wertpapierkennnummer A2JFUC
  Markedsføringstilladelse Finland, Luxembourg, Danmark
  Klasse i European Corporate Sustainable Bond
  Andre klasser European Corporate Sustainable Bond Class A
  European Corporate Sustainable Bond Class A d
  European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
  European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
  European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h d
  European Corporate Sustainable Bond Class I
  European Corporate Sustainable Bond Class I-dkk h d
  European Corporate Sustainable Bond Class I-nok h
  European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h
  European Corporate Sustainable Bond Class WA
  European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h
  European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h
  European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h d
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Obligationer
  Område Europa
  Benchmark Bloomberg Capital Euro Agg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.
  Typisk investeringshorisont 3 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) EUR pr. 01.03.2024 628,59
  Formue for andelsklassen (mio.) EUR pr. 01.03.2024 16,38
  Indre værdi EUR pr. 01.03.2024 10,572
  Korrigeret varighed pr. 31.01.2024 4,30
  Effektiv rente pr. 31.01.2024 3,72
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.