Danske Invests generalforsamling

Generalforsamlingen er Danske Invests formelle omdrejningspunkt og øverste myndighed, hvor investorerne bl.a. godkender årsregnskaberne og udbytterne, vælger bestyrelsen og vedtager eventuelle ændringer i vedtægterne.

Alle har stemmeret
Alle investorer er velkomne ved den årlige generalforsamling. Som investor har du ret til at gøre din indflydelse gældende og stemme på generalforsamlingen, hvis dine Danske Invest-beviser er noteret på navn.

Indkaldelse til generalforsamlingen
Generalforsamlingen i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select finder typisk sted i april måned. Information om dagsorden og tilmelding offentliggøres under nyheder.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.