Danske Invests generalforsamling

Generalforsamlingen er Danske Invests formelle omdrejningspunkt og øverste myndighed, hvor investorerne bl.a. godkender årsregnskaberne og udbytterne, vælger bestyrelsen og vedtager eventuelle ændringer i vedtægterne.

Alle har stemmeret
Alle investorer er velkomne ved den årlige generalforsamling. Som investor har du ret til at gøre din indflydelse gældende og stemme på generalforsamlingen, hvis dine Danske Invest-beviser er noteret på navn.

Indkaldelse til generalforsamlingen
Den officielle generalforsamlingsindkaldelse redegør for de enkelte dagsordenspunkter. Indkaldelsen annonceres her på hjemmesiden.

Generalforsamling 2020
Årets fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select finder sted torsdag den 23. april 2020, kl. 16.00.

Information om dagsorden, tilmelding m.v. offentliggøres snarest muligt.

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.