Direktion og bestyrelse

Direktionen i Danske Invest Management A/S

Danske Invest Management A/S varetager den daglige ledelse af Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select.


  Robert Mikkelstrup
  Adm. direktør
  Direkte tlf.: 4513 9279

  robert.mikkelstrup@danskeinvest.com


  Morten Rasten
  Vicedirektør
  Direkte tlf.: 4514 8001
  
  morten.rasten@danskeinvest.com 
 

Bestyrelsen for investeringsforeningerne
Danske Invest og Danske Invest Select

Foreningerne har sin egen bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens opgave er bl.a. at sikre, at foreningerne drives forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne, som er godkendt af det danske Finanstilsyn.


Agnete Raaschou-Nielsen, formand
Direktør, lic.polit.

Bo Holse, næstformand
Advokat (L), cand.merc. (jur.)
Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel

Lars Fournais
Adm. direktør, cand.merc.

Birgitte Brinch Madsen
Direktør, cand.polit.

Jens Peter Toft
Direktør, HD (R)
Selskabet af 11. december 2008 Aps samt Toft Advice ApS

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.