Danske Invest

Fjernøsten, klasse DKK d

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: DK0015966758
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

55,74

Indre værdi pr. 01.03.2024

+0,35%

Afkast i dag

+0,79%

Afkast år til dato

56,16

Din købskurs 04.03 16:43

55,70

Din salgskurs 04.03 16:43

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på de fjernøstlige aktiemarkeder. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i eller som har hovedaktiviteter i Fjernøsten ekskl. Japan. Porteføljen består typisk af 30-50 aktier.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, restriktioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.

Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Fjernøsten, klasse DKK d
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
Alternatives - Defensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Defensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class BDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class WDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class W-sek hDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK dDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class I pDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Growth Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Stable Class TI dDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h pDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h p dDanske Invest SICAV
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Kommuner 4 KLDanske Invest Select
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Østeuropa, klasse DKK d - under afviklingDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 84,96
I løbet af 3 årDKK 74,63
I løbet af 5 årDKK 105,42
I løbet af 7 årDKK 113,36
I løbet af 10 årDKK 151,01
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Flavia Cheong

Titel: Investment Director
Baggrund: MA (Economics)
Antal års erfaring: 28

abrdn Investments Limited har stor erfaring med at investere på Emerging Markets (nye markeder) – som blandt andet omfatter lande i Asien, Sydamerika og Østeuropa, hvor økonomierne og aktiemarkederne gennemgår en kraftig udvikling.

Investeringerne styres fra Singapore, Sao Paolo og London, men porteføljerådgiverne rejser over alt i Emerging Markets-landene. Selskabet lægger stor vægt på valget af den enkelte aktie og dens langsigtede potentiale og investerer aldrig i en aktie uden først at have besøgt virksomheden.

Fordeling pr. 31.01.2024

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens aktiebeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fjernøsten, klasse DKK d

Investeringer pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Taiwan Semiconductor Manufactu 000000000000009.839,83% Aktier TWD Taiwan TW0002330008
Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference) 000000000000008.228,22% Aktier KRW Sydkorea KR7005931001
Tencent Holdings Ltd. 000000000000005.865,86% Aktier HKD Hongkong KYG875721634
AIA Group Ltd. 000000000000004.654,65% Aktier HKD Hongkong HK0000069689
Alibaba Group Holding Ltd. 000000000000003.863,86% Aktier HKD Hongkong KYG017191142
HDFC Bank Ltd. 000000000000002.932,93% Aktier INR Indien INE040A01034
SBI Life Insurance Co. Ltd. 000000000000002.832,83% Aktier INR Indien INE123W01016
Fortis Healthcare Ltd. 000000000000002.312,31% Aktier INR Indien INE061F01013
UltraTech Cement Ltd. 000000000000002.092,09% Aktier INR Indien INE481G01011
Power Grid Corp. of India Ltd. 000000000000002.062,06% Aktier INR Indien INE752E01010
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Fjernøsten, klasse DKK d

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
  2023 07.02.2024 09.02.2024 Normal DKK 1,30
  2022 08.02.2023 10.02.2023 Normal DKK 6,00
  2021 08.02.2022 10.02.2022 Normal DKK 10,60
  2020 03.02.2021 05.02.2021 Normal DKK 6,60
  2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 5,00
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0015966758
  Børsnoteret Ja
  Afdeling under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab J.P. Morgan
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 30.06.1997
  Markedsføringstilladelse Danmark
  Klasse i Fjernøsten KL
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Aktie
  Område Asien
  Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index incl. net div
  Typisk investeringshorisont 7 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 01.03.2024 148,06
  Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 01.03.2024 148,06
  Indre værdi DKK pr. 04.03.2024 17:00 55,93
  Vejl. købskurs pr. 04.03.2024 16:43 56,16
  Vejl. salgskurs pr. 04.03.2024 16:43 55,70
 • Risikonøgletal pr. 31.01.2024

  Risikonøgletal pr. 31.01.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % -15,04 -9,29 1,06 1,81 4,21
  Sharpe Ratio -0,81 0,04 0,11 0,28
  Volatilitet 13,55 15,61 14,50 14,49
  Tracking Error 3,69 3,87 3,77 4,20
  Information Ratio -0,92 -0,28 -0,49 -0,42
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.